Izaberite stranicu

Na sastanku Komisije za specijalističke studije održanom  25.12.2023. godine utvrđen je datum odbrane rada

 

  1. Tijana Krnojelac, broj indeksa 2016/100036 – studijski program: Bankarstvo i osiguranje

Prijavila je temu kod dr Željka Račića, pod nazivom:

„Razvoj elektronskog bankarstva u Republici Srbiji sa posebnim osvrtom na elektronsko bankarstvo u banka Intesi, OTP banci i ProCredit banci“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Željko Račić, mentor
  2. dr Dajana Ercegovac, član
  3. dr Slobodanka Jovin, član

 

 

Predložen datum odbrane  28.12.2023.godine u 12,00 časova (svečana sala)