Izaberite stranicu

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Утврђен је датум одбране завршног рада за студента:

  1. СрђанСламниг, бр. индекса 2020/001027 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

Пријавио је тему код ментора др Милијане Рогановић

Назив теме: „Конкурентска способност малопродаје путем интернета“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Милијана Рогановић, ментор
  2. др Ђорђе Ћузовић, члан
  3. др Драгана Гашевић, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 28.12.2023.године у 11.00 часова (свечана сала)