Izaberite stranicu

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном 29.12.2023. године утврђен је датум одбране рада

 

   У периоду од 22.12. до 29.12.2023. године мастер рад je биo изложен на увид  јавности.

   Није било примедаба на рад.

 

  1. Ивана Стефановић, број индекса 2017/200023 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Дајане Ерцеговац под називом:

„Утицај пандемије вируса covid-19 на берзанска тржишта“

 

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Мирела Момчиловић, председник Комисије
  2. др Драгана Милић, члан
  3. др Дајана Ерцеговац, ментор

 

 

Предложен датум одбране 29.12.2023.године у 10.00 часова (свечана сала)