Izaberite stranicu
  1. Татјана Стојанов, број индекса 2020/001003 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

Пријавила је тему код ментора др Драгољуба Јовичића под називом:

 „Вербална и невербална комуникација – кључни фактор за остваривање конкурентске предности на B2C тржиштима“

 Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Драгољуб Јовичић, ментор
  2. др Биљана Станков, члан
  3. др Саша Ралетић-Јотановић, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 17.01.2024.године у 12.00 часова (свечана сала)