Izaberite stranicu
 1. Јована Радовановић, број индекса 2021/200005 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Марије Вуковић под називом:

„Кредитни пласмани са рачуноводственог аспекта на примеру банке „Intesa““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, председник Комисије
 2.   др Стеван Томашевић, члан
 3.  др Марија Вуковић, ментор

 

 1. Ивона Арњаш, број индекса 2021/200017 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Карактеристике савремених финансијских система – компаративна анализа банака у Републици Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, председник Комисије
 2.   др Драгана Ђурић, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 1. Вања Зечевић, број индекса 2020/200045 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Сање Влаовић-Беговић под називом:

„Улога пословне анализе у предвиђању пословних перфоманси предузећа“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Мирела Момчиловић, председник Комисије
 2.   др Дајана Ерцеговац, члан
 3.  др Сања Влаовић-Беговић, ментор

 

 1. Милица Драгичевић, број индекса 2021/200029 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Слободанке Јовин под називом:

„Детерминанте квалитета банкарских услуга у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Сања Влаовић-Беговић, председник Комисије
 2.   др Драгана Милић, члан
 3.  др Слободанка Јовин, ментор

 

 

 1. Тамара Лаћарак, број индекса 2021/200002 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Проучавање успешности пословања предузећа „Жито Бачка“ д.о.о., кроз анализу финансијских извештаја и маркетинг стратегије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Саша Ралетић Јотановић, председник Комисије
 2.   др Драгана Гашевић, члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор
 4. Весна Цвијетић, број индекса 2019/200016 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Анализа значаја и улоге институционалног троугла  у демократском политичком систему Европске уније“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Наташа Папић Благојевић, председник Комисије
 2.   др Јелена Вукићевић, члан
 3.  др Биљана Станков, ментор

 

 

 1. Данијел Боројевић, број индекса 2021/200022 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавио је тему код др Биљане Станков под називом:

„Истраживање утицаја пословног окружења у Републици Србији на приливе страних инвестиција из Европске уније“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Марија Врањеш, председник Комисије
 2.   др Јелена Вукићевић, члан
 3.  др Биљана Станков, ментор

 

 

 1. Милица Бранковић, број индекса 2020/200011 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавио је тему код др Биљане Станков под називом:

„Еволуција политичких и привредних односа између Републике Србије и Европске уније“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Марија Врањеш, председник Комисије
 2.   др Драгана Томашевић, члан
 3.  др Биљана Станков, ментор

 

 

Ажурирано 18.01.2024. год.