Izaberite stranicu

SVI STUDENTI PRVE, DRUGE I TREĆE GODINE OSNOVNIH STUDIJA, KAO I STUDENTI MASTER STRUKOVNIH STUDIJA SU U OBAVEZI DA OVERE ZIMSKI SEMESTAR

Nastava se završava 19.01.2024.godine

 Overa semestra će se izvršiti  automatski 30.01.2024. godine

(potrebno je da na svom računu student ima dovoljno sredstava – 2.000,00 din.)

  • uplata sredstava za overu semestra izvršava se koristeći podatke (račun Škole i jedinstveni poziv na broj za svakog studenta) prikazane u okviru sopstvenog naloga studentskog servisa: https://student.vps.ns.ac.rs/
  • Studenti koji nisu otvorili nalog mogu to da učine u računarskom centru.

Studenti su u obavezi da do overe semestra isplate dospele rate školarine prema ugovoru (ako na uplatnici banka, pošta ili menjačnica nije otkucala model 97 NIKADA nema vidljive uplate na vašem računu).

 

Prijava ispita za januarsko-februarski rok će biti od 18. i  19. januara 2024. godine, a ispitni rok traje od 23. januara do 09. februara 2024.godine

 

Plan prijave i održavanja ispita za školsku 2023/24. godinu je na kalendaru aktivnosti https://www.vps.ns.ac.rs/studije/kalendar-aktivnosti/

 

Uplate za prijavu ispita, molbe, prijave kolokvijuma i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa 15.01.2024.godine.

 

Mole se studenti da prilikom prijave ispita iz predmeta obrate pažnju kod kog nastavnika prijavljuju isti.

Student može polagati ispit isključivo kod nastavnika kod kog je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i, ukoliko postoje neslaganja (nije definisan nastavnik ili datum polaganja), da se što pre jave u Studentsku službu.

 

Ankete se popunjavaju elektronski od 15. do 19.01.2024. godine pre prijave ispita za januarsko-februarski rok.

Ukoliko student  ne popuni anketu, neće biti u mogućnosti da prijavi ispit.