Izaberite stranicu

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном 25.01.2024. године утврђен је датум одбране рада

 

 

  У периоду од 18.01. до 25.01.2024. године мастер рад је  био изложен на увид  јавности.

Није било примедаба на рад.

 

  1. Жељана Перковић, број индекса 2021/200033 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Бојане Ковачевић Берлековић под називом:

„Улога и значај спортског туризма у привредном развоју Бијељине“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Ана Јовичић Вуковић, председник Комисије
  2. др Милијана Рогановић, члан
  3. др Бојана Ковачевић Берлековић, ментор

 

 

Предложен датум одбране 25.01.2023.године у 11.30 часова (свечана сала)