Izaberite stranicu
  1. Тихомир Бабић, број индекса 2019/002104 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавио је тему код ментора др Ане Јовичић Вуковић  под називом:

 „Значај гастрономских водича за квалитет услуга у ресторатерству“

 Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Ана Јовичић Вуковић, ментор
  2. др Татјана Бошковић, члан
  3. др Драгана Томашевић, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 01.02.2024.године у 12.00 часова (свечана сала)

 

 

  1. Милана Тодоровић, број индекса 2017/000042 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића  под називом:

 „Анализа депозита банкарског сектора Републике Србије“

 Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Жељко Рачић, ментор
  2. др Дајана Ерцеговац, члан
  3. др Бранка Пауновић, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 02.02.2024.године у 12.00 часова (свечана сала)