Izaberite stranicu

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 09.02. до 19.02.2024. године мастер рад:

  1. Тамара Лаћарак, број индекса 2021/200002 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:„Проучавање успешности пословања предузећа „Жито Бачка“ д.о.о., кроз анализу финансијских извештаја и маркетинг стратегије“

Извештај сачинила Комисија у саставу:

  1. др Саша Ралетић Јотановић, председник Комисије
  2.   др Драгана Гашевић, члан
  3. др Славиша Ђукановић, ментор