Izaberite stranicu

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 12.02. до 20.02.2024. године мастер рад:

 

  1. Милица Драгичевић, број индекса 2021/200029 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Слободанке Јовин под називом:

„Детерминанте квалитета банкарских услуга у Републици Србији“

 

Извештај сачинила Комисија у саставу:

 

  1. др Сања Влаовић Беговић, председник Комисије
  2.   др Драгана Милић, члан
  3. др Слободанка Јовин, ментор