Izaberite stranicu

На састанку Комисије за мастер радове одржаном 20.02.2024. године утврђени су датуми одбране рада

  1. Тамара Лаћарак, број индекса 2021/200002 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Проучавање успешности пословања предузећа „Жито Бачка“ д.о.о., кроз анализу финансијских извештаја и маркетинг стратегије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Саша Ралетић Јотановић, председник Комисије
  2. др Драгана Гашевић, члан
  3. др Славиша Ђукановић, ментор

 

Предложен датум одбране 22.02.2024.године у 12.00 часова (свечана сала)  

  1. Милица Драгичевић, број индекса 2021/200029 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Слободанке Јовин под називом:

„Детерминанте квалитета банкарских услуга у Републици Србији“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Сања Влаовић Беговић, председник Комисије
  2. др Драгана Милић, члан
  3. др Слободанка Јовин, ментор

Предложен датум одбране 22.02.2024.године у 13.00 часова (свечана сала)