Izaberite stranicu

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном 12.03.2024. године утврђен је датум одбране рада

 

  1. Катарина Ковачевић, број индекса 2021/200027 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије

Пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Хеџирање пшенице путем конструкције биваријалног портфолија са европским индексима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Биљана Станков, председник Комисије
  2. др Наташа Папић Благојевић, члан
  3. др Дејан Живков, ментор

 

Предложен датум одбране 13.03.2024.године у 13.00 часова (свечана сала)