Izaberite stranicu

ODOBRENE TEME ZAVRŠNIH RADOVA NA OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA U ŠKOLSKOJ 2023/24. GODINI

 

 

 1. Teodora Drobnjaković, br. indeksa 2019/002014 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Aleksandre Dragin

Naziv teme: „Razvoj turizma na Zlataru“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Aleksandra Dragin, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Branka Maksimović, član

 

 1. Aleksandra Vučetić, br. indeksa 2020/002023 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković

Naziv teme: „Antropogeni turistički resursi i atrakcije Njujorka, Vašingt i Las Vegasaona“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić Vuković, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

 1. Tatjana Stojanov, br. indeksa 2020/001003 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragoljuba Jovičića

Naziv teme: „Verbalna i neverbalna komunikacija – ključni faktor za ostvarivanje konkurentske prednosti na B2C tržištima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragoljub Jovičić, mentor
 2. dr Biljana Stankov, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

 1. Aleksandar Čerevicki, br. indeksa 2018/004013 – studijski program – Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića

Naziv teme: „Analiza operativnog sistema i sistemskog softvera Microsoft Windows 10“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Siniša Mitić, član
 3. dr Miloš Japundžić, član

 

 

 

 1. Una Lučić, br. indeksa 2019/002094 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković

Naziv teme: „Vojvodina kao destinacija vinskog turizma“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić Vuković, član
 3. dr Marija Vranješ, član

 

 

 1. Nikola Fingerhut, br. indeksa 2019/002099 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Aleksandre Dragin

Naziv teme: „Gradski turizam Seula“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Aleksandra Dragin, mentor
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3. dr Ana Jovičić-Vuković, član

 

 

 1. Martina Karamatić, br. indeksa 2019/002015 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković

Naziv teme: „Vinski turizam Subotičke regije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Sanja Vlaović-Begović, član

 

 1. Valentina Očoveji, br. indeksa 2019/001076 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Proces stvaranja percepcije potrošača“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Dragana Gašević, član
 3. dr Dragana Tomašević, član

 

 

 1. Milana Lalić, br. indeksa 2020/001045 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Razvoj trgovinskog poslovanja u preduzeću „Agricom““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Jelena Vukićević, član
 3. dr Branka Maksimović, član
 4. Željana Mudrić, br. indeksa 2018/003018 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine 01.2024.

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Razvoj trgovinske marke na primerima trgovinskih lanaca u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Dragoljub Jovičić, član
 3. dr Dragana Gašević, član

 

 1. Teodora Motorni, br. indeksa 2017/001079 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Promotivne aktivnosti i unapređenje prodaje turističke agencije „Big Blue““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2.   dr Marija Vranješ, član
 3. dr Ana Jovičić Vuković, član

 

 1. Aleksandra Vla, br. indeksa 2020/001083 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Uticaj liderstva na motivaciju tima i timskog rada“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Nikola Jančev, član
 3. dr Maja Vukadinović, član

 

 1. Danijela Marinković, br. indeksa 2022/001075 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Elektronska trgovina – savremeni načini plaćanja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Jelena Vukićević, član

 

 1. Milana Todorović, br. indeksa 2017/000042 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Analiza depozita bankarskog sektora Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Dajana Ercegovac, član
 3. dr Branka Paunović, član

 

 

 1. Milica Janković, br. indeksa 2020/000025 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova

Naziv teme: „Stabilnost, izazovi i slom Breton Vuds sistema u periodu 1959-1971. godine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

 1. Tamara Janjić, br. indeksa 2020/000007 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Faktoring kao izvor finansiranja preduzeća“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Biserka Komnenić, član

 

 1. Jovan Mirković, br. indeksa 2020/004034 – studijski program – Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića

Naziv teme: „Primena veštačke inteligencije u industriji video igara“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Sanja Lončar, član
 3. dr Siniša Mitić, član

 

 1. Tijana Kljajić, br. indeksa 2019/002051 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Aleksandre Dragin

Naziv teme: „Krstarenje kao globalni fenomen“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Aleksandra Dragin, mentor
 2. dr Ana Jovičić Vuković, član
 3. dr Bojana Kovačević-Berleković, član

 

 1. Natalija Dujović, br. indeksa 2019/002043 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Tatjane Bošković

Naziv teme: „Organizacija i značaj hotelske prodaje i recepcijskog poslovanja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Tatjana Bošković, mentor
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3. dr Dragana Tomašević, član

 

 1. Milana Rajčić, br. indeksa 2020/001014 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Uticaj liderstva na uspešnost poslovanja preduzeća“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Maja Vukadinović, član
 3. dr Nikola Jančev, član

 

 1. Tihomir Babić, br. indeksa 2019/002104 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković

Naziv teme: „Značaj gastronomskuh vodiča za kvalitet usluga u restoraterstvu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Dragana Tomašević, član

 

 

 1. Laslo Brunslik, br. indeksa 2016/004003 – studijski program – Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Sanje Lončar

Naziv teme: „Vordpres aplikacija internet prodavnice“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Lončar, mentor
 2. dr Predrag Ranitović, član
 3. dr Marija Vranješ, član

 

 

 1. Ivana Popović, br. indeksa 2019/000066 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Alternativni izvori finansiranja malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Natalija Keković, član
 3. dr Jelena Vukićević, član

 

 

 

 

 1. Saša Javorina, br. indeksa 2020/000054 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Finansijski lizing u funkciji podrške razvoja malih i srednjih                        preduzeća u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Dajana Ercegovac, član
 3. dr Jelena Vukićević, član

 

 1. Iva Petrović, br. indeksa 2019/002117 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković

Naziv teme: „Turizam opštine Jagodina“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić Vuković
 2. dr Tatjana Bošković
 3. dr Branka Maksimović

 

 1. Ema Đokić, br. indeksa 2020/002091 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević Berleković

Naziv teme: „Olimpijske igre u Atini“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević Berleković
 2. dr Tatjana Bošković
 3. dr Miloš Japundžić

 

 1. Milica Railić, br. indeksa 2019/000016 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Platni promet u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić
 2. dr Marija Vuković
 3. dr Jelena Vukićević

 

 1. Milica Bočković, br. indeksa 2020/000011 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Analiza razvoja internet i mobilnog bankarstva“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Dajana Ercegovac, član
 3. dr Siniša Mitić, član

 

 1. Maša Roganović, br. indeksa 2019/002109 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević Berleković

Naziv teme: „Turizam Kotora“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Gordana Vuksanović, član

 

 1. Miloš Gavranović, br. indeksa 2018/002045 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Analiza direktnih plaćanja kao instrumenta zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Nataša Papić Blagojević, član
 3. dr Branka Maksimović, član

 

 1. Marko Gavranović, br. indeksa 2018/002011 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Politika proširenja Evropske unije i izazovi budućih integracija“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Dejan Đurić, član

 

 1. Sanja Žarković, br. indeksa 2023/005034 – studijski program – Finansije i bankarstvo – DLS – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Stevana Tomašević

Naziv teme: „Osnovna obeležja budžetskog računovodstva na primeru korisnika budžetskih sredstava Narodne biblioteke Kula“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Stevan Tomašević, mentor
 2. dr Sanja Vlaović Begović, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

 1. Nataša Golubović, br. indeksa 2021/005013 – studijski program – Finansije i bankarstvo – DLS – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Kreditni plasmani na primeru Erste banke A.D. Novi Sad“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Dajana Ercegovac, član
 3. dr Sanja Vlaović Begović, član

 

 1. Anđela Bojić, br. indeksa 2020/002027 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Tomašević

Naziv teme: „Značaj integrisanih marketing komunikacija  u funkciji ostvarivanja konkurentske prednosti hotela“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Tomašević, mentor
 2. dr Marija Vranješ, član
 3. dr Dragana Gašević, član

 

 1. Milica Mozer, br. indeksa 2020/001060 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Razvoj i funkcionisanje savremene trgovine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Dragoljub Jovičić, član
 3. dr Đorđe Ćuzović, član

 

 1. Jovana Plavšić, br. indeksa 2021/000074 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Evropska centralna banka i monetarna stabilnost u evro zoni“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Željko Račić, član
 3. dr Dejan Živkov, član

 

 1. Milena Bojić, br. indeksa 2022/001073 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Investiciono partnerstvo između Evropske unije i Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Jelena Vukićević, član

 

 1. Marko Mirosavljev, br. indeksa 2017/003001 – studijski program – Preduzetništvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Zorana Marošana

Naziv teme: „Implementacija veb aplikacije za praćenje angažovanosti zaposlenih na projektima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Zoran Marošan, mentor
 2. dr Sanja Lončar, član
 3. dr Slobodanka Jovin, član

Ažurirano 18.03.2024. god.