Izaberite stranicu

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном 21.03.2024. године утврђен је датум одбране рада

 

  1. Марија Товитовић, број индекса 2019/200026 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије

Пријавила је тему код др Веронике Бошков под називом:

„Тим и тимски рад као фактор успешног пословања предузећа „Мајстор Ива““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Наташа Папић Благојевић, председник Комисије
  2.   др Татјана Бошковић, члан
  3. др Вероника Бошков, ментор

 

Предложен датум одбране 26.03.2024.године у 11.00 часова (бела сала-приземље)