Izaberite stranicu
  1. Tina Banjević, br. indeksa 2019/002057 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković

Naziv teme: „Procena turističkih atraktivnosti Cetinja“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
  2. dr Ana Jovičić Vuković, član
  3. dr Sanja Vlaović Begović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 03.04.2024. godine u 13.00 časova (svečana sala)