Izaberite stranicu

Драги студенти, наши пријатељи, SORS Академија, новооснована едукациона установа од стране Регионалног удружења осигуравача, од ове године студентима Високе пословне школе струковних студија као и њеним професорима отвара могућност стручног и практичног усавршавања из области осигурања.

SORS Академија је основана са циљем да пружи едукацију из области осигурања на иновативан и јединствен начин. Идеја за овакву врсту брзог и стручног обучавања наметнула се као одговор на изазове савременог доба, потребе одржавања и развоја квалитетне услуге осигурања  и подизање свести о значају осигурања и читавог финансијског сектора. Оснивач SORS Академије је Удружење осигуравајућих и реосигуравајућих компанија из земаља бивше Југославије “SORS” које постоји више од 40 година.

3 Модула – Осигурање, Реосигурање, Посредовање у осигурању.

Основни метод учења на свим модулима који ће се у априлу изводити  је симулација стварних пословних ситуација у којима се учесници могу наћи. SORS Академија је одабрала 45 тема и преко 90 различитих студија случаја у намери да испрати актуелност и тренд развоја домаћег и међународног тржишта.

Програм едукације окупља на страни ментора истакнуте професионалце који су активно укључени у послове индустрије осигурања и реосигурања. Од 45 ангажованих ментора, 20 је домаћих, а 25 ментора   долази из иностраних компанија попут SCOR Немачка, Hannover Re Италија, IUC Group Турска, Howden Tyger UK, Helvetia Insurance Швајцарска, AON Чешка, Marsh Хрватска, Ageas Re Швајцарска, Gallagher Re UK и друге компаније.