Izaberite stranicu

Obaveštavaju se studenti Škole koji putuju u SAD u okviru programa za studente „Work and Travel USA“ i sličnih programa, kao i studenti koji će obavljati stručnu praksu u inostranstvu, da mogu da prijave i ispite iz letnjeg semestra školske 2023/2024. godine u REDOVNOM MAJSKOM ispitnom roku.

Studenti mogu da polažu redovne kolokvijume koji se nisu održavali u toku letnjeg semestra zajedno sa ispitima u majskom roku.

Takođe, studenti mogu da polažu popravne kolokvijume ukoliko u toku semestra nisu položili redovan kolokvijum.

Prijava ispita za budžetske i samofinansirajuće studente u ovom ispitnom roku iznosi 1.500,00 dinara i studenti su u obavezi da prijave ispit kao naknadnu prijavu ispita https://www.vps.ns.ac.rs/formulari/

Studenti su u obavezi da dokumentaciju o putovanju dostave studentskoj službi do 10.05.2024. godine.

Studentska služba Škole