Izaberite stranicu
  1. Валентина Очовеји, бр. индекса 2019/001076 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић

Назив теме: „Процес стварања перцепције потрошача“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Милијана Рогановић, ментор
  2. др Драгана Гашевић, члан
  3. др Драгана Томашевић, члан

     Заказана одбрана  завршног рада 17.04.2024. године у 11,00 часова (свечана сала)

 

 

  1. Ивана Поповић, бр. индекса 2019/000066 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин

Назив теме: „Алтернативни извори финансирања малих и средњих предузећа у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Слободанка Јовин, ментор
  2. др Наталија Кековић, члан
  3. др Јелена Вукићевић, члан

     Заказана одбрана  завршног рада 17.04.2024. године у 15,00 часова (свечана сала)