Izaberite stranicu

Utvrđen je  datum odbrane završnog  rada za studenta:

  

  1. Stefan Atanacković, br. indeksa 2016/004005 – studijski program: Primenjena informatika

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića

Naziv teme: „Primena internet stvari kroz Smart Home rešenje“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Predrag Ranitović, mentor
  2. dr Siniša Mitić, član
  3. dr Miloš Japundžić, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 19.04.2024. godine u 11.00 časova (svečana sala)