Izaberite stranicu

 

  1. Милица Виг, број индекса 2021/200034 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Драгољуба Јовичића под називом:

„Промотивне активности компаније „Имлек“ А.Д. Падинска Скела“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Биљана Станков, председник Комисије
  2.     др Саша Ралетић Јотановић, члан
  3. др Драгољуб Јовичић, ментор

 

 

  1. Гордана Игњатовић, број индекса 2021/200024 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Сање Влаовић Беговић под називом:

„Оцена пословања четири највеће ревизорске куће на основу рацио анализе“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Дејан Живков, председник Комисије
  2.   др Дајана Ерцеговац, члан
  3. др Сања Влаовић Беговић, ментор