Izaberite stranicu

 

  1. Milica Vig, broj indeksa 2021/200034 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Dragoljuba Jovičića pod nazivom:

„Promotivne aktivnosti kompanije „Imlek“ A.D. Padinska Skela“

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Biljana Stankov, predsednik Komisije
  2.     dr Saša Raletić Jotanović, član
  3. dr Dragoljub Jovičić, mentor

 

 

  1. Gordana Ignjatović, broj indeksa 2021/200024 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Sanje Vlaović Begović pod nazivom:

„Ocena poslovanja četiri najveće revizorske kuće na osnovu racio analize“

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Dejan Živkov, predsednik Komisije
  2.   dr Dajana Ercegovac, član
  3. dr Sanja Vlaović Begović, mentor