Izaberite stranicu

Utvrđen je  datum odbrane završnog  rada za studentkinju: 

 

  1. Željana Žegarac, br. indeksa 2020/004004 – studijski program: Primenjena informatika

Prijavila je temu kod mentora dr Sanje Lončar

Naziv teme: „.Net aplikacija vremenske prognoze“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Sanja Lončar, mentor
  2. dr Predrag Ranitović, član
  3. dr Zoran Marošan, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 26.04.2024. godine u 11.00 časova (svečana sala)