Izaberite stranicu

На састанку Комисије за мастер радове одржаном 07.05.2024. године утврђен је датум одбране рада

 

 

  1. Милица Виг, број индекса 2021/200034 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Драгољуба Јовичића под називом:   „Промотивне активности компаније „Имлек“ А.Д. Падинска Скела“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Биљана Станков, председник Комисије
  2. др Саша Ралетић Јотановић, члан
  3. др Драгољуб Јовичић, ментор

 

Предложен датум одбране 08.05.2024. године у 13,00 часова (свечана сала)