Izaberite stranicu

Na sastanku Komisije za master radove održanom 07.05.2024. godine utvrđen je datum odbrane rada

 

 

  1. Milica Vig, broj indeksa 2021/200034 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Dragoljuba Jovičića pod nazivom:   „Promotivne aktivnosti kompanije „Imlek“ A.D. Padinska Skela“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Biljana Stankov, predsednik Komisije
  2. dr Saša Raletić Jotanović, član
  3. dr Dragoljub Jovičić, mentor

 

Predložen datum odbrane 08.05.2024. godine u 13,00 časova (svečana sala)