Izaberite stranicu

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 15.05. до 22.05.2024. године мастер рад:

  1. Кристина Исаиловић, број индекса 2019/200006 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Ане Јовичић Вуковић под називом:

„Појмовно одређење конфликата и предлог решења конфликтних ситуација у предузећу GAS INSTALLATION d.o.o.“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Никола Јанчев, председник Комисије
  2. др Бојана Ковачевић Берлековић, члан
  3. др Ана Јовичић Вуковић, ментор