Izaberite stranicu

На састанку Комисије за специјалистичке студије одржаном  16.05.2024. године утврђен je датум одбране радa

 

  1. Маја Станковић, број индекса С43/10М – студијски програм: Менаџмен

Пријавила је тему код др Драгане Томашевић, под називом:

„Трансформација продајних стратегија кроз имплементацију савремених технологија“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1.  др Драгана Томашевић, ментор
  2. др Дајана Ерцеговац, члан
  3. др Предраг Ранитовић, члан

 

Предложен датум одбране  21.05.2024.године у 12,00 часова ( свечана сала)