Izaberite stranicu
  1. Марина Гагић, бр. индекса 2020/002090 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Маје Вукадиновић

Назив теме: „Мотивација запослених у угоститељству“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Маја Вукиадиновић, ментор
  2. др Бојана Ковачевић Берлековић, члан
  3. др Татјана Бошковић, члан

 

Заказана одбрана  завршног рада 21.05.2024. године у 10.00 часова (свечана сала)