Izaberite stranicu

ODOBRENE TEME ZAVRŠNIH RADOVA NA OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA U ŠKOLSKOJ 2023/24. GODINI

 

 1. Teodora Drobnjaković, br. indeksa 2019/002014 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Aleksandre Dragin

Naziv teme: „Razvoj turizma na Zlataru“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Aleksandra Dragin, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Branka Maksimović, član

 

 1. Aleksandra Vučetić, br. indeksa 2020/002023 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković

Naziv teme: „Antropogeni turistički resursi i atrakcije Njujorka, Vašingt i Las Vegasaona“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić Vuković, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

 1. Tatjana Stojanov, br. indeksa 2020/001003 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragoljuba Jovičića

Naziv teme: „Verbalna i neverbalna komunikacija – ključni faktor za ostvarivanje konkurentske prednosti na B2C tržištima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragoljub Jovičić, mentor
 2. dr Biljana Stankov, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

 1. Aleksandar Čerevicki, br. indeksa 2018/004013 – studijski program – Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića

Naziv teme: „Analiza operativnog sistema i sistemskog softvera Microsoft Windows 10“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Siniša Mitić, član
 3. dr Miloš Japundžić, član

 

 

 

 1. Una Lučić, br. indeksa 2019/002094 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković

Naziv teme: „Vojvodina kao destinacija vinskog turizma“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić Vuković, član
 3. dr Marija Vranješ, član

 

 

 1. Nikola Fingerhut, br. indeksa 2019/002099 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Aleksandre Dragin

Naziv teme: „Gradski turizam Seula“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Aleksandra Dragin, mentor
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3. dr Ana Jovičić-Vuković, član

 

 

 1. Martina Karamatić, br. indeksa 2019/002015 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković

Naziv teme: „Vinski turizam Subotičke regije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Sanja Vlaović-Begović, član

 

 1. Valentina Očoveji, br. indeksa 2019/001076 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Proces stvaranja percepcije potrošača“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Dragana Gašević, član
 3. dr Dragana Tomašević, član

 

 

 1. Milana Lalić, br. indeksa 2020/001045 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Razvoj trgovinskog poslovanja u preduzeću „Agricom““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Jelena Vukićević, član
 3. dr Branka Maksimović, član
 4. Željana Mudrić, br. indeksa 2018/003018 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine 01.2024.

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Razvoj trgovinske marke na primerima trgovinskih lanaca u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Dragoljub Jovičić, član
 3. dr Dragana Gašević, član

 

 1. Teodora Motorni, br. indeksa 2017/001079 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Promotivne aktivnosti i unapređenje prodaje turističke agencije „Big Blue““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2.   dr Marija Vranješ, član
 3. dr Ana Jovičić Vuković, član

 

 1. Aleksandra Vla, br. indeksa 2020/001083 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Uticaj liderstva na motivaciju tima i timskog rada“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Nikola Jančev, član
 3. dr Maja Vukadinović, član

 

 1. Danijela Marinković, br. indeksa 2022/001075 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Elektronska trgovina – savremeni načini plaćanja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Jelena Vukićević, član

 

 1. Milana Todorović, br. indeksa 2017/000042 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Analiza depozita bankarskog sektora Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Dajana Ercegovac, član
 3. dr Branka Paunović, član

 

 

 1. Milica Janković, br. indeksa 2020/000025 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova

Naziv teme: „Stabilnost, izazovi i slom Breton Vuds sistema u periodu 1959-1971. godine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

 1. Tamara Janjić, br. indeksa 2020/000007 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Faktoring kao izvor finansiranja preduzeća“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Biserka Komnenić, član

 

 1. Jovan Mirković, br. indeksa 2020/004034 – studijski program – Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića

Naziv teme: „Primena veštačke inteligencije u industriji video igara“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Sanja Lončar, član
 3. dr Siniša Mitić, član

 

 1. Tijana Kljajić, br. indeksa 2019/002051 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Aleksandre Dragin

Naziv teme: „Krstarenje kao globalni fenomen“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Aleksandra Dragin, mentor
 2. dr Ana Jovičić Vuković, član
 3. dr Bojana Kovačević-Berleković, član

 

 1. Natalija Dujović, br. indeksa 2019/002043 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Tatjane Bošković

Naziv teme: „Organizacija i značaj hotelske prodaje i recepcijskog poslovanja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Tatjana Bošković, mentor
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3. dr Dragana Tomašević, član

 

 1. Milana Rajčić, br. indeksa 2020/001014 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Uticaj liderstva na uspešnost poslovanja preduzeća“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Maja Vukadinović, član
 3. dr Nikola Jančev, član

 

 1. Tihomir Babić, br. indeksa 2019/002104 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković

Naziv teme: „Značaj gastronomskuh vodiča za kvalitet usluga u restoraterstvu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Dragana Tomašević, član

 

 

 1. Laslo Brunslik, br. indeksa 2016/004003 – studijski program – Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Sanje Lončar

Naziv teme: „Vordpres aplikacija internet prodavnice“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Lončar, mentor
 2. dr Predrag Ranitović, član
 3. dr Marija Vranješ, član

 

 

 1. Ivana Popović, br. indeksa 2019/000066 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Alternativni izvori finansiranja malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Natalija Keković, član
 3. dr Jelena Vukićević, član

 

 

 

 

 1. Saša Javorina, br. indeksa 2020/000054 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Finansijski lizing u funkciji podrške razvoja malih i srednjih                        preduzeća u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Dajana Ercegovac, član
 3. dr Jelena Vukićević, član

 

 1. Iva Petrović, br. indeksa 2019/002117 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković

Naziv teme: „Turizam opštine Jagodina“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić Vuković
 2. dr Tatjana Bošković
 3. dr Branka Maksimović

 

 1. Ema Đokić, br. indeksa 2020/002091 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević Berleković

Naziv teme: „Olimpijske igre u Atini“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević Berleković
 2. dr Tatjana Bošković
 3. dr Miloš Japundžić

 

 1. Milica Railić, br. indeksa 2019/000016 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Platni promet u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić
 2. dr Marija Vuković
 3. dr Jelena Vukićević

 

 1. Milica Bočković, br. indeksa 2020/000011 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Analiza razvoja internet i mobilnog bankarstva“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Dajana Ercegovac, član
 3. dr Siniša Mitić, član

 

 1. Maša Roganović, br. indeksa 2019/002109 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević Berleković

Naziv teme: „Turizam Kotora“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Gordana Vuksanović, član

 

 1. Miloš Gavranović, br. indeksa 2018/002045 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Analiza direktnih plaćanja kao instrumenta zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Nataša Papić Blagojević, član
 3. dr Branka Maksimović, član

 

 1. Marko Gavranović, br. indeksa 2018/002011 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Politika proširenja Evropske unije i izazovi budućih integracija“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Dejan Đurić, član

 

 1. Sanja Žarković, br. indeksa 2023/005034 – studijski program – Finansije i bankarstvo – DLS – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Stevana Tomašević

Naziv teme: „Osnovna obeležja budžetskog računovodstva na primeru korisnika budžetskih sredstava Narodne biblioteke Kula“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Stevan Tomašević, mentor
 2. dr Sanja Vlaović Begović, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

 1. Nataša Golubović, br. indeksa 2021/005013 – studijski program – Finansije i bankarstvo – DLS – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Kreditni plasmani na primeru Erste banke A.D. Novi Sad“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Dajana Ercegovac, član
 3. dr Sanja Vlaović Begović, član

 

 1. Anđela Bojić, br. indeksa 2020/002027 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Tomašević

Naziv teme: „Značaj integrisanih marketing komunikacija  u funkciji ostvarivanja konkurentske prednosti hotela“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Tomašević, mentor
 2. dr Marija Vranješ, član
 3. dr Dragana Gašević, član

 

 1. Milica Mozer, br. indeksa 2020/001060 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Razvoj i funkcionisanje savremene trgovine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Dragoljub Jovičić, član
 3. dr Đorđe Ćuzović, član

 

 1. Jovana Plavšić, br. indeksa 2021/000074 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Evropska centralna banka i monetarna stabilnost u evro zoni“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Željko Račić, član
 3. dr Dejan Živkov, član

 

 1. Milena Bojić, br. indeksa 2022/001073 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Investiciono partnerstvo između Evropske unije i Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Jelena Vukićević, član

 

 1. Marko Mirosavljev, br. indeksa 2017/003001 – studijski program – Preduzetništvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Zorana Marošana

Naziv teme: „Implementacija veb aplikacije za praćenje angažovanosti zaposlenih na projektima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Zoran Marošan, mentor
 2. dr Sanja Lončar, član
 3. dr Slobodanka Jovin, član

 

 

 1. Milica Sajčić, br. indeksa 2021/000055 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Stevana Tomaševića

Naziv teme: „Knjigovodstveno evidentiranje zaliha robe“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Stevan Tomašević, mentor
 2. dr Sanja Vlaović Begović, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

 1. Darko Dekić, br. indeksa 2021/000102 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Primena sistema nagrađivanja zaposlenih u poslovnoj praksi turističkih preduzeća“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Bojana Kovačević Berleković, član
 3. dr Stevan Tomašević, član

 

 1. Jovana Kovačević, br. indeksa 2021/000052 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Zloupotreba moći u organizaciji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Maja Vukadinović, član
 3. dr Nikola Jančev, član

 

 1. Dunja Kostić, br. indeksa 2018/002078 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković

Naziv teme: „Hotelski lanci kao faktor kvaliteta turističke ponude“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
 2. dr Milijana Roganović, član
 3. dr Gordana Vuksanović, član

 

 1. Aleksandra Šaula, br. indeksa 2021/000021 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Sanje Vlaović Begović

Naziv teme: „Poslovanje preduzeća pod franšizom u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović Begović, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Mirela Momčilović, član
 4. Uroš Rakočević, br. indeksa 2021/000006 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Sanje Vlaović Begović

Naziv teme: „Procena kreditnog boniteta preduzeća NIS A.D.“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović Begović, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Željko Račić, član

 

 

 

 1. Tamara Lozić, br. indeksa 2021/000050 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Analiza instrumenata monetarne politike Narodne banke Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Dajana Ercegovac, član
 3. dr Branka Paunović, član

 

 

 

 1. Nedeljka Kolek, br. indeksa 2023/005031 – studijski program – Finansije i bankarstvo – DLS – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić

Naziv teme: „Analiza životnog osiguranja na teritoriji Novog Sada“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Nataša Papić Blagojević, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

 

 

 1. Milan Savanović, br. indeksa 2023/001076 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Značaj uvođenja trgovinskih marki u vodeće trgovinske lance Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Dragoljub Jovičić, član
 3. dr Jelena Vukićević, član

 

 

 

 

 

 

 1. Dušan Adamović, br. indeksa 2020/004005 – studijski program – Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića

Naziv teme: „Analiza primene veštačke inteligencije u sektoru informacionih tehnologija“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Siniša Mitić, član
 3. dr Miloš Japundžić, član

 

 1. Aleksandra Klobučar, br. indeksa 2021/000012 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Motivi i podrška razvoja ženskog preduzetništva“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Marija Vuković, član
 3. dr Gordana Vuksanović, član

 

 1. Nikola Ljubinac, br. indeksa 2021/000020 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Dragane Milić

Naziv teme: „Poslovi posredovanja u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Dragoljub Jovičić, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

 1. Višnja Vranjo, br. indeksa 2021/000032 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Sanje Vlaović Begović

Naziv teme: „Upoređivanje prinosnog i imovinskog položaja mlekare „Megle“ i mlekare „Granica““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović Begović, mentor
 2. dr Natalija Keković, član
 3. dr Stevan Tomašević, član

 

 1. Anđela Gajić, br. indeksa 2021/000095 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Sanje Vlaović Begović

Naziv teme: „Analiza poslovanja preduzeća „Lidl““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović Begović, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Dajana Ercegovac član
 4. Sanja Dukić, br. indeksa 2021/000033 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Sanje Vlaović Begović

Naziv teme: „Komparativna analiza poslovanja preduzeća „Jaffa“ DOO Crvenka i „SOKO-NADA ŠTARK“ AD Beograd“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović Begović, mentor
 2. dr Slaviša Đukanović, član
 3. dr Željko Račić, član

 

 1. Dušan Veljić, br. indeksa 2017/004017 – studijski program – Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića

Naziv teme: „Zaštita podataka u poslovno računarskim mrežama“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Siniša Mitić, član
 3. dr Miloš Japundžić, član

 

 1. Dijana Pankalujić, br. indeksa 2021/000061 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković

Naziv teme: „Prisustvo rodne komponente u budžetu AP Vojvodina za 2023. godinu – funkcionalna klasifikacija budžeta“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Marija Vuković, mentor
 2. dr Sanja Vlaović Begović, član
 3. dr Stevan Tomašević, član

 

 1. Sara Savić, br. indeksa 2021/000018 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić

Naziv teme: „Značaj i komparacija tržišta osiguranja u svetu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Željko Račić, član
 3. dr Nataša Papić Blagojević, član

 

 1. Stefana Prelević, br. indeksa 2021/002037 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević Berleković

Naziv teme: „Istorijski razvoj surfovanja i uticaj na sportsko-rekreativni turizam“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Nataša Papić Blagojević, član
 4. Jovana Jovanović, br. indeksa 2021/002089 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević Berleković

Naziv teme: „Uloga menadžera u hotelskom poslovanju“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević Berleković, mentor
 2. dr Nikola Jančev, član
 3. dr Maja Vukadinović, član

 

 1. Iva Petronić, br. indeksa 2020/001019 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Branke Maksimović

Naziv teme: „Ciljevi, metode i značaj marketing istraživanja u savremenim uslovima poslovanja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Branka Maksimović, mentor
 2. dr Dragana Gašević, član
 3. dr Marija Vranješ, član

 

 1. Marko Grahovac, br. indeksa 2021/000005 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Osobine ličnosti uspešnih preduzetnika“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Maja Vukadinović, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

 1. Slađana Stanaćev, br. indeksa 2020/000067 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Stevana Tomaševića

Naziv teme: „Računovodstvene manipulacije u finansijskim izveštajima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Stevan Tomašević, mentor
 2. dr Sanja Vlaović Begović, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

 1. Goran Kitarić, br. indeksa 2023/005038 – studijski program – Finansije i bankarstvo – DLS – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Sanje Vlaović Begović

Naziv teme: „Analiza poslovanja međunarodnih kompanija na teritoriji Republike Srbije na primeru kompanije Draexlmaier“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović Begović, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

 

 

 1. Mikola Papuga, br. indeksa 2021/001010 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Primena politike proširenja Evropske unije i realizacija procesa stabilizacije i pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Željko Račić, član
 3. dr Dejan Živkov, član

 

 1. Glorija Lelea, br. indeksa 2021/001068 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Nastanak zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije i perspektive budućeg razvoja evropske poljoprivrede“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Nataša Papić Blagojević, član
 3. dr Željko Račić, član

 

 

 1. Dragana Pavasović, br. indeksa 2021/001028 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Primena i značaj INCOTERMS pravila za tumačenje trgovinskih termina u međunarodnom poslovanju“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

 1. Željana Paunović, br. indeksa 2021/001009 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Značaj osnivača Evropske unije i njihov doprinos razvoju evropskih integracija“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Nataša Papić Blagojević, član

 

 1. Bojana Karović, br. indeksa 2021/001036 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Uloga i značaj institucionalnog trougla u sistemu vlasti Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Dragoljub Jovičić, član
 3. dr Saša Raletić Jotanović, član

 

 1. Isidora Stambolija, br. indeksa 2021/001042 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Pravila i procedure sprovođenja redovnog carinskog postupka pri uvozu robe u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Marija Vuković, član
 3. dr Saša Raletić Jotanović, član

 

 

 1. Jelena Grigorijević, br. indeksa 2021/001064 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Proces elektronske trgovine na primeru preduzeća Pet Shop“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Marija Vranješ, član

 

 

 1. Stanko Jagodić, br. indeksa 2020/002089 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Maje Vukadinović

Naziv teme: „Boje u marketingu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Maja Vukadinović, mentor
 2. dr Dragana Gašević, član
 3. dr Dragana Tomašević, član

 

 

 1. Marina Gagić, br. indeksa 2020/002090 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Maje Vukadinović

Naziv teme: „Motivacija zaposlenih u ugostiteljstvu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Maja Vukadinović, mentor
 2. dr Bojana Kovačević Berleković, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

 1. Aleksandra Ostojić, br. indeksa 2021/005016 – studijski program – Finansije i bankarstvo – DLS– rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić

Naziv teme: „Tržište osiguranja u Srbiji s osvrtom na životno osiguranje“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Željko Račić, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

 1. Aleksandra Ćopić, br. indeksa 2021/001026 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Istraživanje potencijala međunarodnih sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i njenih trgovinskih partnera“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Dragoljub Jovičić, član
 3. dr Saša Raletić Jotanović, član

 

 1. Olivera Jovanović, br. indeksa 2021/001069 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Nastanak i evolucija Evropske unije u kontekstu analize njenih ključnih vrednosti i obeležja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Željko Račić, član
 4. Aleksandar Kalenić, br. indeksa 2019/001083 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Đorđa Ćuzovića

Naziv teme: „Transnacionalne kompanije kao nosioci međunarodne trgovine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Đorđe Ćuzović, mentor
 2. dr Milijana Roganović, član
 3. dr Saša Raletić Jotanović, član

 

 1. Elena Pajić, br. indeksa 2020/002048 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević Berleković

Naziv teme: „Turistički prikaz Barselone“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Branka Maksimović, član

Ažurirano 21.05.2024. god.