Izaberite stranicu

На састанку Комисије за мастер радове одржаном 22.05.2024. године утврђени су датуми одбране мастер радова

 

  1. Кристина Исаиловић, број индекса 2019/200006 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Ане Јовичић Вуковић под називом:

„Појмовно одређење конфликата и предлог решења конфликтних ситуација у предузећу „GAS INSTALLATION d.o.o.““

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Николка Јанчев, председник Комисије
  2. др Бојана Ковачевић Берлековић, члан
  3. др Ана Јовичић Вуковић, ментор

Предложен датум одбране 22.05.2024.године у 10.30 часова (свечана сала)  

 

  1. Гордана Игњатовић, број индекса 2021/200024 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Сање Влаовић Беговић под називом:

„Оцена пословања четири највеће ревизорске куће на основу рацио анализе“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Дејан Живков, председник Комисије
  2. др Дајана Ерцеговац, члан
  3. др Сања Влаовић Беговић, ментор

Предложен датум одбране 22.05.2024.године у 11.00 часова (свечана сала)