Izaberite stranicu

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

 

 1. Јована Радовановић, број индекса 2021/200005 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Марије Вуковић под називом:

„Кредитни пласмани са рачуноводственог аспекта на примеру банке „Intesa““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, председник Комисије
 2.   др Стеван Томашевић, члан
 3.  др Марија Вуковић, ментор

 

 1. Ивона Арњаш, број индекса 2021/200017 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Карактеристике савремених финансијских система – компаративна анализа банака у Републици Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, председник Комисије
 2.   др Драгана Ђурић, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 1. Вања Зечевић, број индекса 2020/200045 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Сање Влаовић-Беговић под називом:

„Улога пословне анализе у предвиђању пословних перфоманси предузећа“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Мирела Момчиловић, председник Комисије
 2.   др Дајана Ерцеговац, члан
 3.  др Сања Влаовић-Беговић, ментор

 

 1. Милица Драгичевић, број индекса 2021/200029 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Слободанке Јовин под називом:

„Детерминанте квалитета банкарских услуга у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Сања Влаовић-Беговић, председник Комисије
 2.   др Драгана Милић, члан
 3.  др Слободанка Јовин, ментор

 

 1. Тамара Лаћарак, број индекса 2021/200002 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Проучавање успешности пословања предузећа „Жито Бачка“ д.о.о., кроз анализу финансијских извештаја и маркетинг стратегије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Саша Ралетић Јотановић, председник Комисије
 2.   др Драгана Гашевић, члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

 1. Весна Цвијетић, број индекса 2019/200016 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Анализа значаја и улоге институционалног троугла  у демократском политичком систему Европске уније“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Наташа Папић Благојевић, председник Комисије
 2.   др Јелена Вукићевић, члан
 3.  др Биљана Станков, ментор

 

 1. Данијел Боројевић, број индекса 2021/200022 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавио је тему код др Биљане Станков под називом:

„Истраживање утицаја пословног окружења у Републици Србији на приливе страних инвестиција из Европске уније“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Марија Врањеш, председник Комисије
 2.   др Јелена Вукићевић, члан
 3.  др Биљана Станков, ментор

 

 1. Милица Бранковић, број индекса 2020/200011 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Еволуција политичких и привредних односа између Републике Србије и Европске уније“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Марија Врањеш, председник Комисије
 2.   др Драгана Томашевић, члан
 3.  др Биљана Станков, ментор

 

 1. Никола Петковић, број индекса 2020/200005 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавио је тему код др Маје Вукадиновић под називом:

„Утицај емоционалне интелигенције на примену система потпуног управљања квалитетом у хотелијерству: Упоредна анализа хотела Шератон и хотела Холидеј Ин“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Гашевић, председник Комисије
 2.   др Драгана Томашевић, члан
 3.  др Маја Вукадиновић, ментор

 

 1. Гордана Игњатовић, број индекса 2021/200024 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Сање Влаовић Беговић под називом:

„Оцена пословања четири највеће ревизорске куће на основу рацио анализе“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, председник Комисије
 2.   др Дајана Ерцеговац, члан
 3.  др Сања Влаовић Беговић, ментор

 

 1. Жељка Цимеша, број индекса 2021/200012 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Бранке Максимовић под називом:

„Извозни потенцијал органске пољопривреде из Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Јелена Вукићевић, председник Комисије
 2.   др Драгана Гашевић, члан
 3.  др Бранка Максимовић, ментор

 

 

 

 1. Маја Ковачевић, број индекса 2020/200041 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Анализа успешности пословања предузећа „Бамби“ А.Д. Пожаревац кроз проучавање финансијских извештаја и маркетинг стратегије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Милић, председник Комисије
 2.     др Драгана Гашевић, члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

 

 

 1. Лорена Тормаши, број индекса 2022/200029 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Прогнозирање будућих вредности извоза житарица из Републике Србије применом методе квадратног тренда“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Јелена Дамњановић, председник Комисије
 2.   др Марија Врањеш, члан
 3.  др Биљана Станков, ментор

 

 

 1. Валерија Ковач, број индекса 2022/200024 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Примена методе линеарног тренда за предвиђање будућих вредности увоза погонских машина и уређаја у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Наташа Папић Благојевић, председник Комисије
 2.   др Драгана Томашевић, члан
 3.  др Биљана Станков, ментор

 

 

 

 1. Сузана Лазић, број индекса 2022/200028 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Компаративна анализа спољнотрговинске размене Републике Србије са Европском унијом и другим трговинским партнерима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Јелена Дамњановић, председник Комисије
 2.   др Јелена Вукићевић, члан
 3.          др Биљана Станков, ментор

 

 1. Дарко Скакавац, број индекса 2022/200032 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавио је тему код др Биљане Станков под називом:

„Истраживање основних фактора конкурентности и атрактивности инвестиционог амбијента Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Ђурић, председник Комисије
 2.   др Драгана Томашевић, члан
 3.  др Биљана Станков, ментор

 

 1. Светлана Јокић, број индекса 2022/200001 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавио је тему код др Дајане Ерцеговац под називом:

„Анализа кредитне понуде и управљање кредитним ризиком у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Сања Влаовић Беговић, председник Комисије
 2.   др Марија Врањеш, члан
 3.  др Дајана Ерцеговац, ментор

 

 1. Адриана Зукић, број индекса 2022/200004 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Марије Вуковић под називом:

„Родно одговорно буџетирање: Родна равноправност и опорезивање у Европској унији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Љиљана Јовић, председник Комисије
 2.   др Дејан Живков, члан
 3.  др Марија Вуковић, ментор

 

 1. Сања Шобот, број индекса 2020/200040 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Компаративна анализа банкарских сектора Западног Балкана“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дајана Ерцеговац, председник Комисије
 2.   др Слободанка Јовин, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 1. Милица Дражић, број индекса 2022/200019 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Анализа функција платног система Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Милић, председник Комисије
 2.   др Синиша Митић, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 1. Гордана Арифовић, број индекса 2022/200007 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Анализа утицаја спајања и припајања на профитабилност домаћих банака“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, председник Комисије
 2.   др Мирела Момчиловић, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 

 1. Бојана Ковачевић, број индекса 2022/200039 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Проучавање финансијских извештаја са маркетинг стратегијом предузећа „Swisslion“ Таково“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дајана Ерцеговац, председник Комисије
 2.   др Марија Врањеш, члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

 

 1. Тања Намачински, број индекса 2022/200006 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Анализа кредитних пласмана домаћих банака сектору привреде“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Мирела Момчиловић, председник Комисије
 2.   др Дајана Ерцеговац, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 

 1. Бојана Сурдучки, број индекса 2022/200020 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Анализа кредита сектору становништва у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, председник Комисије
 2.   др Марија Врањеш, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 

 1. Марина Рајилић, број индекса 2022/200002 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Милијане Рогановић под називом:

„Утицај маркетинг активности на развој глампинга у Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Томашевић, председник Комисије
 2.   др Бојана Ковачевић Берлековић, члан
 3.  др Милијана Рогановић, ментор

 

 

 1. Маја Торбица, број индекса 2022/200043 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Ђорђа Ћузовића под називом:

„Улога дигиталних платформи у развоју електронске трговине у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Предраг Ранитовић, председник Комисије
 2.   др Синиша Митић, члан
 3.  др Ђорђе Ћузовић, ментор

 

 1. Тијана Красић, број индекса 2022/200023 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Саше Ралетић Јотановић под називом:

„Компаративна анализа макроекономских фактора Шпаније, Француске и Португалије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Ђурић, председник Комисије
 2.   др Дајана Ерцеговац, члан
 3.  др Саша Ралетић Јотановић, ментор

 

 

 

 1. Ирена Коларов, број индекса 2022/200031 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Милијане Рогановић под називом:

„Утицај обуке и развоја у организацији на продуктивност запослених“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Никола Јанчев, председник Комисије
 2.   др Дејан Ђурић, члан
 3.  др Милијана Рогановић, ментор

 

 

 1. Милана Михајлов, број индекса 2022/200011 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Наташе Папић Благојевић под називом:

„Енергетски потенцијали Републике Србије и анализа кретања индекса цена енергената у доба светске економске кризе“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, председник Комисије
 2.   др Синиша Митић, члан
 3.  др Наташа Папић Благојевић, ментор

 

 

Ажурирано 23.05.2024. год.