Izaberite stranicu

ODOBRENE TEME MASTER RADOVA U ŠKOLSKOJ 2023/24. GODINI

 

 1. Jovana Radovanović, broj indeksa 2021/200005 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Marije Vuković pod nazivom:

„Kreditni plasmani sa računovodstvenog aspekta na primeru banke „Intesa““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, predsednik Komisije
 2.   dr Stevan Tomašević, član
 3.  dr Marija Vuković, mentor

 

 1. Ivona Arnjaš, broj indeksa 2021/200017 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Karakteristike savremenih finansijskih sistema – komparativna analiza banaka u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, predsednik Komisije
 2.   dr Dragana Đurić, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

 1. Vanja Zečević, broj indeksa 2020/200045 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

„Uloga poslovne analize u predviđanju poslovnih perfomansi preduzeća“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Mirela Momčilović, predsednik Komisije
 2.   dr Dajana Ercegovac, član
 3.  dr Sanja Vlaović-Begović, mentor

 

 1. Milica Dragičević, broj indeksa 2021/200029 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Determinante kvaliteta bankarskih usluga u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović-Begović, predsednik Komisije
 2.   dr Dragana Milić, član
 3.  dr Slobodanka Jovin, mentor

 

 1. Tamara Laćarak, broj indeksa 2021/200002 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Proučavanje uspešnosti poslovanja preduzeća „Žito Bačka“ d.o.o., kroz analizu finansijskih izveštaja i marketing strategije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Saša Raletić Jotanović, predsednik Komisije
 2.   dr Dragana Gašević, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 1. Vesna Cvijetić, broj indeksa 2019/200016 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Analiza značaja i uloge institucionalnog trougla  u demokratskom političkom sistemu Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša Papić Blagojević, predsednik Komisije
 2.   dr Jelena Vukićević, član
 3.  dr Biljana Stankov, mentor

 

 1. Danijel Borojević, broj indeksa 2021/200022 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Istraživanje uticaja poslovnog okruženja u Republici Srbiji na prilive stranih investicija iz Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Marija Vranješ, predsednik Komisije
 2.   dr Jelena Vukićević, član
 3.  dr Biljana Stankov, mentor

 

 1. Milica Branković, broj indeksa 2020/200011 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Evolucija političkih i privrednih odnosa između Republike Srbije i Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Marija Vranješ, predsednik Komisije
 2.   dr Dragana Tomašević, član
 3.  dr Biljana Stankov, mentor

 

 1. Nikola Petković, broj indeksa 2020/200005 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod dr Maje Vukadinović pod nazivom:

„Uticaj emocionalne inteligencije na primenu sistema potpunog upravljanja kvalitetom u hotelijerstvu: Uporedna analiza hotela Šeraton i hotela Holidej In“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Gašević, predsednik Komisije
 2.   dr Dragana Tomašević, član
 3.  dr Maja Vukadinović, mentor

 

 1. Gordana Ignjatović, broj indeksa 2021/200024 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Sanje Vlaović Begović pod nazivom:

„Ocena poslovanja četiri najveće revizorske kuće na osnovu racio analize“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, predsednik Komisije
 2.   dr Dajana Ercegovac, član
 3.  dr Sanja Vlaović Begović, mentor

 

 1. Željka Cimeša, broj indeksa 2021/200012 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Branke Maksimović pod nazivom:

„Izvozni potencijal organske poljoprivrede iz Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Jelena Vukićević, predsednik Komisije
 2.   dr Dragana Gašević, član
 3.  dr Branka Maksimović, mentor

 

 

 

 1. Maja Kovačević, broj indeksa 2020/200041 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Analiza uspešnosti poslovanja preduzeća „Bambi“ A.D. Požarevac kroz proučavanje finansijskih izveštaja i marketing strategije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, predsednik Komisije
 2.     dr Dragana Gašević, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 

 

 1. Lorena Tormaši, broj indeksa 2022/200029 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Prognoziranje budućih vrednosti izvoza žitarica iz Republike Srbije primenom metode kvadratnog trenda“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Jelena Damnjanović, predsednik Komisije
 2.   dr Marija Vranješ, član
 3.  dr Biljana Stankov, mentor

 

 

 1. Valerija Kovač, broj indeksa 2022/200024 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Primena metode linearnog trenda za predviđanje budućih vrednosti uvoza pogonskih mašina i uređaja u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša Papić Blagojević, predsednik Komisije
 2.   dr Dragana Tomašević, član
 3.  dr Biljana Stankov, mentor

 

 

 

 1. Suzana Lazić, broj indeksa 2022/200028 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Komparativna analiza spoljnotrgovinske razmene Republike Srbije sa Evropskom unijom i drugim trgovinskim partnerima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Jelena Damnjanović, predsednik Komisije
 2.   dr Jelena Vukićević, član
 3.          dr Biljana Stankov, mentor

 

 1. Darko Skakavac, broj indeksa 2022/200032 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Istraživanje osnovnih faktora konkurentnosti i atraktivnosti investicionog ambijenta Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Đurić, predsednik Komisije
 2.   dr Dragana Tomašević, član
 3.  dr Biljana Stankov, mentor

 

 1. Svetlana Jokić, broj indeksa 2022/200001 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod dr Dajane Ercegovac pod nazivom:

„Analiza kreditne ponude i upravljanje kreditnim rizikom u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović Begović, predsednik Komisije
 2.   dr Marija Vranješ, član
 3.  dr Dajana Ercegovac, mentor

 

 1. Adriana Zukić, broj indeksa 2022/200004 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Marije Vuković pod nazivom:

„Rodno odgovorno budžetiranje: Rodna ravnopravnost i oporezivanje u Evropskoj uniji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ljiljana Jović, predsednik Komisije
 2.   dr Dejan Živkov, član
 3.  dr Marija Vuković, mentor

 

 1. Sanja Šobot, broj indeksa 2020/200040 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Komparativna analiza bankarskih sektora Zapadnog Balkana“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dajana Ercegovac, predsednik Komisije
 2.   dr Slobodanka Jovin, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

 1. Milica Dražić, broj indeksa 2022/200019 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza funkcija platnog sistema Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, predsednik Komisije
 2.   dr Siniša Mitić, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

 1. Gordana Arifović, broj indeksa 2022/200007 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza uticaja spajanja i pripajanja na profitabilnost domaćih banaka“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, predsednik Komisije
 2.   dr Mirela Momčilović, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

 

 1. Bojana Kovačević, broj indeksa 2022/200039 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Proučavanje finansijskih izveštaja sa marketing strategijom preduzeća „Swisslion“ Takovo“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dajana Ercegovac, predsednik Komisije
 2.   dr Marija Vranješ, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 

 1. Tanja Namačinski, broj indeksa 2022/200006 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza kreditnih plasmana domaćih banaka sektoru privrede“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Mirela Momčilović, predsednik Komisije
 2.   dr Dajana Ercegovac, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

 

 1. Bojana Surdučki, broj indeksa 2022/200020 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza kredita sektoru stanovništva u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, predsednik Komisije
 2.   dr Marija Vranješ, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

 

 1. Marina Rajilić, broj indeksa 2022/200002 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Uticaj marketing aktivnosti na razvoj glampinga u Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Tomašević, predsednik Komisije
 2.   dr Bojana Kovačević Berleković, član
 3.  dr Milijana Roganović, mentor

 

 

 1. Maja Torbica, broj indeksa 2022/200043 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Đorđa Ćuzovića pod nazivom:

„Uloga digitalnih platformi u razvoju elektronske trgovine u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, predsednik Komisije
 2.   dr Siniša Mitić, član
 3.  dr Đorđe Ćuzović, mentor

 

 1. Tijana Krasić, broj indeksa 2022/200023 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Saše Raletić Jotanović pod nazivom:

„Komparativna analiza makroekonomskih faktora Španije, Francuske i Portugalije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Đurić, predsednik Komisije
 2.   dr Dajana Ercegovac, član
 3.  dr Saša Raletić Jotanović, mentor

 

 

 

 1. Irena Kolarov, broj indeksa 2022/200031 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Uticaj obuke i razvoja u organizaciji na produktivnost zaposlenih“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nikola Jančev, predsednik Komisije
 2.   dr Dejan Đurić, član
 3.  dr Milijana Roganović, mentor

 

 

 1. Milana Mihajlov, broj indeksa 2022/200011 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Nataše Papić Blagojević pod nazivom:

„Energetski potencijali Republike Srbije i analiza kretanja indeksa cena energenata u doba svetske ekonomske krize“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, predsednik Komisije
 2.   dr Siniša Mitić, član
 3.  dr Nataša Papić Blagojević, mentor

 

 

Ažurirano 23.05.2024. god.