Izaberite stranicu

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 23.05. до 30.05.2024. године мастер рад:

  1. Зорана Жигић, број индекса 2021/200045 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Прављење биваријантних портфолија између биткоина и метала са циљем        минимизирања ризика биткоина“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Биљана Станков, председник Комисије
  2. др Наташа Папић Благојевић, члан
  3. др Дејан Живков, ментор