Izaberite stranicu
 1. Stanko Jagodić, br. indeksa 2020/002089 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Maje Vukadinović

Naziv teme: „Boje u marketingu“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Maja Vukadinović, mentor
 2. dr Dragana Gašević, član
 3. dr Dragana Tomašević, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 27.05.2024. godine u 11.00 časova (svečana sala)

 

 

 

 1. Danijela Marinković, br. indeksa 2022/001075 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Elektronska trgovina – savremeni način plaćanja“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Jelena Vukićević, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 29.05.2024. godine u 10.00 časova (svečana sala)

 

 

 1. Radoš Lekić, br. indeksa 2017/002059 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Tatjane Bošković

Naziv teme: „Sistem franšizinga hotelskog lanca „Hilton““

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Tatjana Bošković, mentor
 2. dr Ana Jovičić Vuković, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 04.06.2024. godine u 12.00 časova (svečana sala)