Izaberite stranicu

УВИД ЈАВНОСТИ ЗА МАСТЕР РАДОВЕ У ПЕРИОДУ ОД  29.05. до 05.06.2024. године

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 29.05. до 05.06.2024. године мастер рад:

 

  1. Валерија Ковач, број индекса 2022/200024 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Примена методе линеарног тренда за предвиђање будућих вредности увоза погонских машина и уређаја у Републици Србији“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Жељко Рачић, председник Комисије
  2. др Драгана Томашевић, члан
  3. др Биљана Станков, ментор