Izaberite stranicu
 1. Тијана Крнојелац, број индекса 2016/100036 – студијски програм – Банкарство и осигурање – рок за завршетак 31.12.2023. године

Пријавила је тему код др Жењка Рачића, под називом:

„Развој електронског банкарства у Републици Србији, са посебним освртом на електронско банкарство у банка Intesi, OTP банци и ProCredit банци“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Дајана Ерцеговац, члан
 3. др Слободанка Јовин, члан

 

 

 1. Маја Станковић, број индекса С43/10М – студијски програм – Менаџмент

Пријавила је тему код др Веронике Бошков, под називом:

„Трансформација продајних стратегија кроз имплементацију савремених технологија“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Вероника Бошков, ментор
 2. др Дајана Ерцеговац, члан
 3. др Драгана Томашевић, члан

 

 

 1. Марија Каратовић, број индекса С21/13БО – студијски програм – Банкарство и осигурање – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Славише Ђукановића, под називом:

„Анализа финансијског пословања компаније MAX BET“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Славиша Ђукановић, ментор
 2. др Дајана Ерцеговац, члан
 3. др Драгана Милић, члан

 

Ажурирано 05.06.2024. год.