Izaberite stranicu

На састанку Комисије за мастер радове одржаном 05.06.2024. године утврђен је датум одбране рада

 

  1. Валерија Ковач, број индекса 2022/200024 – студијски програм: Међународно

пословање и финансије, пријавила је тему код др Биљане Станков под називом: „Примена методе линеарног тренда за предвиђање будућих вредности увоза погонских машина и уређаја у Републици Србији“ 

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Жељко Рачић, председник Комисије
  2. др Драгана Томашевић, члан
  3. др Биљана Станков, ментор

 

    Предложен датум одбране 05.06.2024. године у 10.00 часова (свечана сала)