Izaberite stranicu
 1. Jovana Radovanović, broj indeksa 2021/200005 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Marije Vuković pod nazivom:

„Kreditni plasmani sa računovodstvenog aspekta na primeru banke „Intesa““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, predsednik Komisije
 2.   dr Stevan Tomašević, član
 3.  dr Marija Vuković, mentor

 

 1. Ivona Arnjaš, broj indeksa 2021/200017 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Karakteristike savremenih finansijskih sistema – komparativna analiza banaka u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, predsednik Komisije
 2.   dr Dragana Đurić, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

 1. Vanja Zečević, broj indeksa 2020/200045 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

„Uloga poslovne analize u predviđanju poslovnih perfomansi preduzeća“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Mirela Momčilović, predsednik Komisije
 2.   dr Dajana Ercegovac, član
 3.  dr Sanja Vlaović-Begović, mentor

 

 1. Milica Dragičević, broj indeksa 2021/200029 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Determinante kvaliteta bankarskih usluga u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović-Begović, predsednik Komisije
 2.   dr Dragana Milić, član
 3.  dr Slobodanka Jovin, mentor

 

 1. Tamara Laćarak, broj indeksa 2021/200002 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Proučavanje uspešnosti poslovanja preduzeća „Žito Bačka“ d.o.o., kroz analizu finansijskih izveštaja i marketing strategije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Saša Raletić Jotanović, predsednik Komisije
 2.   dr Dragana Gašević, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 1. Vesna Cvijetić, broj indeksa 2019/200016 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Analiza značaja i uloge institucionalnog trougla  u demokratskom političkom sistemu Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša Papić Blagojević, predsednik Komisije
 2.   dr Jelena Vukićević, član
 3.  dr Biljana Stankov, mentor

 

 1. Danijel Borojević, broj indeksa 2021/200022 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Istraživanje uticaja poslovnog okruženja u Republici Srbiji na prilive stranih investicija iz Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Marija Vranješ, predsednik Komisije
 2.   dr Jelena Vukićević, član
 3.  dr Biljana Stankov, mentor

 

 1. Milica Branković, broj indeksa 2020/200011 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Evolucija političkih i privrednih odnosa između Republike Srbije i Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Marija Vranješ, predsednik Komisije
 2.   dr Dragana Tomašević, član
 3.  dr Biljana Stankov, mentor

 

 1. Nikola Petković, broj indeksa 2020/200005 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod dr Maje Vukadinović pod nazivom:

„Uticaj emocionalne inteligencije na primenu sistema potpunog upravljanja kvalitetom u hotelijerstvu: Uporedna analiza hotela Šeraton i hotela Holidej In“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Gašević, predsednik Komisije
 2.   dr Dragana Tomašević, član
 3.  dr Maja Vukadinović, mentor

 

 1. Gordana Ignjatović, broj indeksa 2021/200024 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Sanje Vlaović Begović pod nazivom:

„Ocena poslovanja četiri najveće revizorske kuće na osnovu racio analize“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, predsednik Komisije
 2.   dr Dajana Ercegovac, član
 3.  dr Sanja Vlaović Begović, mentor

 

 1. Željka Cimeša, broj indeksa 2021/200012 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Branke Maksimović pod nazivom:

„Izvozni potencijal organske poljoprivrede iz Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Jelena Vukićević, predsednik Komisije
 2.   dr Dragana Gašević, član
 3.  dr Branka Maksimović, mentor

 

 1. Maja Kovačević, broj indeksa 2020/200041 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Analiza uspešnosti poslovanja preduzeća „Bambi“ A.D. Požarevac kroz proučavanje finansijskih izveštaja i marketing strategije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, predsednik Komisije
 2.     dr Dragana Gašević, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 1. Lorena Tormaši, broj indeksa 2022/200029 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Prognoziranje budućih vrednosti izvoza žitarica iz Republike Srbije primenom metode kvadratnog trenda“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Jelena Damnjanović, predsednik Komisije
 2.   dr Marija Vranješ, član
 3.  dr Biljana Stankov, mentor

 

 1. Valerija Kovač, broj indeksa 2022/200024 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Primena metode linearnog trenda za predviđanje budućih vrednosti uvoza pogonskih mašina i uređaja u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša Papić Blagojević, predsednik Komisije
 2.   dr Dragana Tomašević, član
 3.  dr Biljana Stankov, mentor

 

 1. Suzana Lazić, broj indeksa 2022/200028 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Komparativna analiza spoljnotrgovinske razmene Republike Srbije sa Evropskom unijom i drugim trgovinskim partnerima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Jelena Damnjanović, predsednik Komisije
 2. dr Jelena Vukićević, član
 3. dr Biljana Stankov, mentor

 

 1. Darko Skakavac, broj indeksa 2022/200032 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Istraživanje osnovnih faktora konkurentnosti i atraktivnosti investicionog ambijenta Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Đurić, predsednik Komisije
 2.   dr Dragana Tomašević, član
 3.  dr Biljana Stankov, mentor

 

 1. Svetlana Jokić, broj indeksa 2022/200001 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod dr Dajane Ercegovac pod nazivom:

„Analiza kreditne ponude i upravljanje kreditnim rizikom u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović Begović, predsednik Komisije
 2.   dr Marija Vranješ, član
 3.  dr Dajana Ercegovac, mentor

 

 1. Adriana Zukić, broj indeksa 2022/200004 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Marije Vuković pod nazivom:

„Rodno odgovorno budžetiranje: Rodna ravnopravnost i oporezivanje u Evropskoj uniji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ljiljana Jović, predsednik Komisije
 2.   dr Dejan Živkov, član
 3.  dr Marija Vuković, mentor

 

 1. Sanja Šobot, broj indeksa 2020/200040 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Komparativna analiza bankarskih sektora Zapadnog Balkana“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dajana Ercegovac, predsednik Komisije
 2.   dr Slobodanka Jovin, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

 1. Milica Dražić, broj indeksa 2022/200019 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza funkcija platnog sistema Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, predsednik Komisije
 2.   dr Siniša Mitić, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

 1. Gordana Arifović, broj indeksa 2022/200007 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza uticaja spajanja i pripajanja na profitabilnost domaćih banaka“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, predsednik Komisije
 2.   dr Mirela Momčilović, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

 1. Bojana Kovačević, broj indeksa 2022/200039 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Proučavanje finansijskih izveštaja sa marketing strategijom preduzeća „Swisslion“ Takovo“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dajana Ercegovac, predsednik Komisije
 2.   dr Marija Vranješ, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 1. Tanja Namačinski, broj indeksa 2022/200006 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza kreditnih plasmana domaćih banaka sektoru privrede“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Mirela Momčilović, predsednik Komisije
 2.   dr Dajana Ercegovac, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

 1. Bojana Surdučki, broj indeksa 2022/200020 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza kredita sektoru stanovništva u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, predsednik Komisije
 2.   dr Marija Vranješ, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

 1. Marina Rajilić, broj indeksa 2022/200002 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Uticaj marketing aktivnosti na razvoj glampinga u Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Tomašević, predsednik Komisije
 2.   dr Bojana Kovačević Berleković, član
 3.  dr Milijana Roganović, mentor

 

 1. Maja Torbica, broj indeksa 2022/200043 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Đorđa Ćuzovića pod nazivom:

„Uloga digitalnih platformi u razvoju elektronske trgovine u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, predsednik Komisije
 2.   dr Siniša Mitić, član
 3.  dr Đorđe Ćuzović, mentor

 

 1. Tijana Krasić, broj indeksa 2022/200023 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Saše Raletić Jotanović pod nazivom:

„Komparativna analiza makroekonomskih faktora Španije, Francuske i Portugalije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Đurić, predsednik Komisije
 2.   dr Dajana Ercegovac, član
 3.  dr Saša Raletić Jotanović, mentor

 

 1. Irena Kolarov, broj indeksa 2022/200031 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Uticaj obuke i razvoja u organizaciji na produktivnost zaposlenih“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nikola Jančev, predsednik Komisije
 2.   dr Dejan Đurić, član
 3.  dr Milijana Roganović, mentor

 

 1. Stevan Radojičić, broj indeksa 2022/200008 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod dr Gordane Vuksanović pod nazivom:

„Posmatranje kao metod za prikupljanje podataka“

 1.   dr Branka Maksimović, predsednik Komisije
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Gordana Vuksanović, mentor

 

 1. Dušanka Makivić, broj indeksa 2022/200008 – studijski program: Međunarodno   poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Gordane Vuksanović pod nazivom:

„ Međuljudski odnosi u velikom kolektivu i zadovoljstvo radnim mestom“

 1. dr Maja Vukadinović, predsednik Komisije
 2. dr Nikola Jančev, član
 3. dr Gordana Vuksanović, mentor

  

 1. Nataša Bovan, broj indeksa 2022/200042 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Gordane Vuksanović pod nazivom:

„Uticaj reklame na potrošački mentalitet tinejdžera“

 1. dr Maja Vukadinović, predsednik Komisije
 2. dr Milijana Roganović, član
 3. dr Gordana Vuksanović, mentor

  

 1. Lidija Pavlović, broj indeksa 2022/200010 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Stevana Tomaševića pod nazivom:

„ Analiza finansijskih tokova i tendencije budućih kretanja na primeru  BEGEJ SHYPIARDS GROUP DOO“

 1. dr Dragana Milić, predsednik Komisije
 2. dr Saša Raletić Jotanović, član
 3. dr Stevan Tomašević, mentor

  

 1. Isidor Vojnović, broj indeksa 2022/200036 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavio je temu kod dr Milijane Roganović pod nazivom:

„ Analiza zadovoljstva potrošača uslužnim procesima i trgovinskim aspektima preduzeća UNIVEREXPORT “

 1. dr Biljana Stankov, predsednik Komisije
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Milijana Roganović, mentor

 

 1. Milana Mihajlov, broj indeksa 2022/200011 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Konstrukcija bivarijantnog portfolija između energenata i zlata u cilju minimiziranja rizika“

 1. dr Biljana Stankov, predsednik Komisije
 2. dr Dajana Ercegovac, član
 3. dr Dejan Živkov, mentor

  

 1. Marija Pješčić, broj indeksa 2022/200025 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Stevana Tomaševića pod nazivom:

„ Ocena uspešnosti poslovanja prehrambenih preduzeća u Republici Srbiji “

 1. dr Slobodanka Jovin, predsednik Komisije
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Stevan Tomašević, mentor

  

 1. Anja Kajtazi, broj indeksa 2022/200041 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Saše Raletić Jotanović pod nazivom:

„Proučavanje uspešnosti poslovanja preduzeća „Idea“ d.o.o. kroz analizu finansijskih izveštaja i marketing strategije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, predsednik Komisije
 2.   dr Slaviša Đukanović, član
 3.  dr Saša Raletić Jotanović, mentor

 

 1. Sanja Savić, broj indeksa 2022/200046 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Saše Raletić Jotanović pod nazivom:

„Komparativna analiza uvoza i izvoza Republike Srbije, Savezne Republike Nemačke i Narodne Republike Kine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, predsednik Komisije
 2.   dr Siniša Mitić, član
 3.  dr Saša Raletić Jotanović, mentor

 

 1. Aleksandra Mitrović, broj indeksa 2021/200003 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Definisanje poslovanja kompanije Swisslion Takovo u oblasti konditorske industrije, primenom finansijske analize i marketing plana“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Mirela Momčilović, predsednik Komisije
 2.   dr Sanja Vlaović Begović, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 1. Zorana Milićević, broj indeksa 2022/200015 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Analiza kreditnih plasmana na primeru „Banca Intesa AD Beograd““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović Begović, predsednik Komisije
 2.   dr Dragana Milić, član
 3.  dr Slobodanka Jovin, mentor

 

 1. Ivana Putić, broj indeksa 2022/200033 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2025. godine

Prijavila je temu kod dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Hedžiranje nafte, prirodnog gasa i pšenice sa plemenitim metalima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, predsednik Komisije
 2.   dr Željko Račić, član
 3.  dr Dejan Živkov, mentor

 

 

Ažurirano 06.06.2024. god.