Izaberite stranicu

1. Teodora Drobnjaković, br. indeksa 2019/002014 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Aleksandre Dragin
Naziv teme: „Razvoj turizma na Zlataru“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Aleksandra Dragin, mentor
2. dr Tatjana Bošković, član
3. dr Branka Maksimović, član

2. Aleksandra Vučetić, br. indeksa 2020/002023 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković
Naziv teme: „Antropogeni turistički resursi i atrakcije Njujorka, Vašingt i Las Vegasaona“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
2. dr Ana Jovičić Vuković, član
3. dr Tatjana Bošković, član

3. Tatjana Stojanov, br. indeksa 2020/001003 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Dragoljuba Jovičića
Naziv teme: „Verbalna i neverbalna komunikacija – ključni faktor za ostvarivanje konkurentske prednosti na B2C tržištima“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Dragoljub Jovičić, mentor
2. dr Biljana Stankov, član
3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

4. Aleksandar Čerevicki, br. indeksa 2018/004013 – studijski program – Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića
Naziv teme: „Analiza operativnog sistema i sistemskog softvera Microsoft Windows 10“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Predrag Ranitović, mentor
2. dr Siniša Mitić, član
3. dr Miloš Japundžić, član

5. Una Lučić, br. indeksa 2019/002094 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković
Naziv teme: „Vojvodina kao destinacija vinskog turizma“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
2. dr Ana Jovičić Vuković, član
3. dr Marija Vranješ, član

6. Nikola Fingerhut, br. indeksa 2019/002099 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Aleksandre Dragin
Naziv teme: „Gradski turizam Seula“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Aleksandra Dragin, mentor
2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
3. dr Ana Jovičić-Vuković, član

7. Martina Karamatić, br. indeksa 2019/002015 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković
Naziv teme: „Vinski turizam Subotičke regije“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
2. dr Tatjana Bošković, član
3. dr Sanja Vlaović-Begović, član

8. Valentina Očoveji, br. indeksa 2019/001076 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović
Naziv teme: „Proces stvaranja percepcije potrošača“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Dragana Gašević, član
3. dr Dragana Tomašević, član

9. Milana Lalić, br. indeksa 2020/001045 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović
Naziv teme: „Razvoj trgovinskog poslovanja u preduzeću „Agricom““
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Jelena Vukićević, član
3. dr Branka Maksimović, član

10. Željana Mudrić, br. indeksa 2018/003018 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine 25.01.2024.
Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović
Naziv teme: „Razvoj trgovinske marke na primerima trgovinskih lanaca u Republici Srbiji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Dragoljub Jovičić, član
3. dr Dragana Gašević, član

11. Teodora Motorni, br. indeksa 2017/001079 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović
Naziv teme: „Promotivne aktivnosti i unapređenje prodaje turističke agencije „Big Blue““
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Marija Vranješ, član
3. dr Ana Jovičić Vuković, član

12. Aleksandra Vla, br. indeksa 2020/001083 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović
Naziv teme: „Uticaj liderstva na motivaciju tima i timskog rada“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Nikola Jančev, član
3. dr Maja Vukadinović, član

13. Danijela Marinković, br. indeksa 2022/001075 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović
Naziv teme: „Elektronska trgovina – savremeni načini plaćanja“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Đorđe Ćuzović, član
3. dr Jelena Vukićević, član

14. Milana Todorović, br. indeksa 2017/000042 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića
Naziv teme: „Analiza depozita bankarskog sektora Republike Srbije“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Željko Račić, mentor
2. dr Dajana Ercegovac, član
3. dr Branka Paunović, član

15. Milica Janković, br. indeksa 2020/000025 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova
Naziv teme: „Stabilnost, izazovi i slom Breton Vuds sistema u periodu 1959-1971. godine“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Dejan Živkov, mentor
2. dr Mirela Momčilović, član
3. dr Dajana Ercegovac, član

16. Tamara Janjić, br. indeksa 2020/000007 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin
Naziv teme: „Faktoring kao izvor finansiranja preduzeća“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Slobodanka Jovin, mentor
2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
3. dr Biserka Komnenić, član

17. Jovan Mirković, br. indeksa 2020/004034 – studijski program – Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića
Naziv teme: „Primena veštačke inteligencije u industriji video igara“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Predrag Ranitović, mentor
2. dr Sanja Lončar, član
3. dr Siniša Mitić, član

18. Tijana Kljajić, br. indeksa 2019/002051 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Aleksandre Dragin
Naziv teme: „Krstarenje kao globalni fenomen“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Aleksandra Dragin, mentor
2. dr Ana Jovičić Vuković, član
3. dr Bojana Kovačević-Berleković, član

19. Natalija Dujović, br. indeksa 2019/002043 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Tatjane Bošković
Naziv teme: „Organizacija i značaj hotelske prodaje i recepcijskog poslovanja“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

1. dr Tatjana Bošković, mentor
2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
3. dr Dragana Tomašević, član

20. Milana Rajčić, br. indeksa 2020/001014 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović
Naziv teme: „Uticaj liderstva na uspešnost poslovanja preduzeća“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Maja Vukadinović, član
3. dr Nikola Jančev, član

21. Tihomir Babić, br. indeksa 2019/002104 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković
Naziv teme: „Značaj gastronomskuh vodiča za kvalitet usluga u restoraterstvu“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
2. dr Tatjana Bošković, član
3. dr Dragana Tomašević, član

22. Laslo Brunslik, br. indeksa 2016/004003 – studijski program – Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Sanje Lončar
Naziv teme: „Vordpres aplikacija internet prodavnice“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Sanja Lončar, mentor
2. dr Predrag Ranitović, član
3. dr Marija Vranješ, član

23. Ivana Popović, br. indeksa 2019/000066 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin
Naziv teme: „Alternativni izvori finansiranja malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Slobodanka Jovin, mentor
2. dr Natalija Keković, član
3. dr Jelena Vukićević, član

 

24. Saša Javorina, br. indeksa 2020/000054 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin
Naziv teme: „Finansijski lizing u funkciji podrške razvoja malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Slobodanka Jovin, mentor
2. dr Dajana Ercegovac, član
3. dr Jelena Vukićević, član

25. Iva Petrović, br. indeksa 2019/002117 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković
Naziv teme: „Turizam opštine Jagodina“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Ana Jovičić Vuković
2. dr Tatjana Bošković
3. dr Branka Maksimović

26. Ema Đokić, br. indeksa 2020/002091 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević Berleković
Naziv teme: „Olimpijske igre u Atini“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Bojana Kovačević Berleković
2. dr Tatjana Bošković
3. dr Miloš Japundžić

27. Milica Railić, br. indeksa 2019/000016 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića
Naziv teme: „Platni promet u Republici Srbiji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Željko Račić
2. dr Marija Vuković
3. dr Jelena Vukićević

28. Milica Bočković, br. indeksa 2020/000011 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića
Naziv teme: „Analiza razvoja internet i mobilnog bankarstva“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Željko Račić, mentor
2. dr Dajana Ercegovac, član
3. dr Siniša Mitić, član

29. Maša Roganović, br. indeksa 2019/002109 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević Berleković
Naziv teme: „Turizam Kotora“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Bojana Kovačević Berleković, mentor
2. dr Tatjana Bošković, član
3. dr Gordana Vuksanović, član

30. Miloš Gavranović, br. indeksa 2018/002045 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Biljane Stankov
Naziv teme: „Analiza direktnih plaćanja kao instrumenta zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Biljana Stankov, mentor
2. dr Nataša Papić Blagojević, član
3. dr Branka Maksimović, član

31. Marko Gavranović, br. indeksa 2018/002011 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Biljane Stankov
Naziv teme: „Politika proširenja Evropske unije i izazovi budućih integracija“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Biljana Stankov, mentor
2. dr Dejan Živkov, član
3. dr Dejan Đurić, član

32. Sanja Žarković, br. indeksa 2023/005034 – studijski program – Finansije i bankarstvo – DLS – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Stevana Tomašević
Naziv teme: „Osnovna obeležja budžetskog računovodstva na primeru korisnika budžetskih sredstava Narodne biblioteke Kula“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Stevan Tomašević, mentor
2. dr Sanja Vlaović Begović, član
3. dr Dajana Ercegovac, član

33. Nataša Golubović, br. indeksa 2021/005013 – studijski program – Finansije i bankarstvo – DLS – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin
Naziv teme: „Kreditni plasmani na primeru Erste banke A.D. Novi Sad“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Slobodanka Jovin, mentor
2. dr Dajana Ercegovac, član
3. dr Sanja Vlaović Begović, član

34. Anđela Bojić, br. indeksa 2020/002027 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Tomašević
Naziv teme: „Značaj integrisanih marketing komunikacija u funkciji ostvarivanja konkurentske prednosti hotela“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Dragana Tomašević, mentor
2. dr Marija Vranješ, član
3. dr Dragana Gašević, član

35. Milica Mozer, br. indeksa 2020/001060 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović
Naziv teme: „Razvoj i funkcionisanje savremene trgovine“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Dragoljub Jovičić, član
3. dr Đorđe Ćuzović, član

36. Jovana Plavšić, br. indeksa 2021/000074 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov
Naziv teme: „Evropska centralna banka i monetarna stabilnost u evro zoni“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Biljana Stankov, mentor
2. dr Željko Račić, član
3. dr Dejan Živkov, član

37. Milena Bojić, br. indeksa 2022/001073 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov
Naziv teme: „Investiciono partnerstvo između Evropske unije i Republike Srbije“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Biljana Stankov, mentor
2. dr Slobodanka Jovin, član
3. dr Jelena Vukićević, član

38. Marko Mirosavljev, br. indeksa 2017/003001 – studijski program – Preduzetništvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Zorana Marošana
Naziv teme: „Implementacija veb aplikacije za praćenje angažovanosti zaposlenih na projektima“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Zoran Marošan, mentor
2. dr Sanja Lončar, član
3. dr Slobodanka Jovin, član

39. Milica Sajčić, br. indeksa 2021/000055 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Stevana Tomaševića
Naziv teme: „Knjigovodstveno evidentiranje zaliha robe“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Stevan Tomašević, mentor
2. dr Sanja Vlaović Begović, član
3. dr Dragana Milić, član

40. Darko Dekić, br. indeksa 2021/000102 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović
Naziv teme: „Primena sistema nagrađivanja zaposlenih u poslovnoj praksi turističkih preduzeća“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Bojana Kovačević Berleković, član
3. dr Stevan Tomašević, član

41. Jovana Kovačević, br. indeksa 2021/000052 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović
Naziv teme: „Zloupotreba moći u organizaciji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Maja Vukadinović, član
3. dr Nikola Jančev, član

42. Dunja Kostić, br. indeksa 2018/002078 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković
Naziv teme: „Hotelski lanci kao faktor kvaliteta turističke ponude“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
2. dr Milijana Roganović, član
3. dr Gordana Vuksanović, član

43. Aleksandra Šaula, br. indeksa 2021/000021 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Sanje Vlaović Begović
Naziv teme: „Poslovanje preduzeća pod franšizom u Republici Srbiji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Sanja Vlaović Begović, mentor
2. dr Slobodanka Jovin, član
3. dr Mirela Momčilović, član

44. Uroš Rakočević, br. indeksa 2021/000006 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Sanje Vlaović Begović
Naziv teme: „Procena kreditnog boniteta preduzeća NIS A.D.“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Sanja Vlaović Begović, mentor
2. dr Stevan Tomašević, član
3. dr Željko Račić, član

45. Tamara Lozić, br. indeksa 2021/000050 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića
Naziv teme: „Analiza instrumenata monetarne politike Narodne banke Srbije“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Željko Račić, mentor
2. dr Dajana Ercegovac, član
3. dr Branka Paunović, član

46. Nedeljka Kolek, br. indeksa 2023/005031 – studijski program – Finansije i bankarstvo – DLS – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić
Naziv teme: „Analiza životnog osiguranja na teritoriji Novog Sada“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Dragana Milić, mentor
2. dr Nataša Papić Blagojević, član
3. dr Dajana Ercegovac, član

47. Milan Savanović, br. indeksa 2023/001076 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović
Naziv teme: „Značaj uvođenja trgovinskih marki u vodeće trgovinske lance Republike Srbije“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Dragoljub Jovičić, član
3. dr Jelena Vukićević, član

48. Dušan Adamović, br. indeksa 2020/004005 – studijski program – Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića
Naziv teme: „Analiza primene veštačke inteligencije u sektoru informacionih tehnologija“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Predrag Ranitović, mentor
2. dr Siniša Mitić, član
3. dr Miloš Japundžić, član

49. Aleksandra Klobučar, br. indeksa 2021/000012 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin
Naziv teme: „Motivi i podrška razvoja ženskog preduzetništva“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Slobodanka Jovin, mentor
2. dr Marija Vuković, član
3. dr Gordana Vuksanović, član

50. Nikola Ljubinac, br. indeksa 2021/000020 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Dragane Milić
Naziv teme: „Poslovi posredovanja u Republici Srbiji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Dragana Milić, mentor
2. dr Dragoljub Jovičić, član
3. dr Mirela Momčilović, član

51. Višnja Vranjo, br. indeksa 2021/000032 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Sanje Vlaović Begović
Naziv teme: „Upoređivanje prinosnog i imovinskog položaja mlekare „Megle“ i mlekare „Granica““
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Sanja Vlaović Begović, mentor
2. dr Natalija Keković, član
3. dr Stevan Tomašević, član

52. Anđela Gajić, br. indeksa 2021/000095 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Sanje Vlaović Begović
Naziv teme: „Analiza poslovanja preduzeća „Lidl““
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Sanja Vlaović Begović, mentor
2. dr Slobodanka Jovin, član
3. dr Dajana Ercegovac član

53. Sanja Dukić, br. indeksa 2021/000033 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Sanje Vlaović Begović
Naziv teme: „Komparativna analiza poslovanja preduzeća „Jaffa“ DOO Crvenka i „SOKO-NADA ŠTARK“ AD Beograd“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Sanja Vlaović Begović, mentor
2. dr Slaviša Đukanović, član
3. dr Željko Račić, član

54. Dušan Veljić, br. indeksa 2017/004017 – studijski program – Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića
Naziv teme: „Zaštita podataka u poslovno računarskim mrežama“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Predrag Ranitović, mentor
2. dr Siniša Mitić, član
3. dr Miloš Japundžić, član

55. Dijana Pankalujić, br. indeksa 2021/000061 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković
Naziv teme: „Prisustvo rodne komponente u budžetu AP Vojvodina za 2023. godinu – funkcionalna klasifikacija budžeta“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Marija Vuković, mentor
2. dr Sanja Vlaović Begović, član
3. dr Stevan Tomašević, član

56. Sara Savić, br. indeksa 2021/000018 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić
Naziv teme: „Značaj i komparacija tržišta osiguranja u svetu“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Dragana Milić, mentor
2. dr Željko Račić, član
3. dr Nataša Papić Blagojević, član

57. Stefana Prelević, br. indeksa 2021/002037 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević Berleković
Naziv teme: „Istorijski razvoj surfovanja i uticaj na sportsko-rekreativni turizam“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Bojana Kovačević Berleković, mentor
2. dr Tatjana Bošković, član
3. dr Nataša Papić Blagojević, član

58. Jovana Jovanović, br. indeksa 2021/002089 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević Berleković
Naziv teme: „Uloga menadžera u hotelskom poslovanju“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Bojana Kovačević Berleković, mentor
2. dr Nikola Jančev, član
3. dr Maja Vukadinović, član

59. Iva Petronić, br. indeksa 2020/001019 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Branke Maksimović
Naziv teme: „Ciljevi, metode i značaj marketing istraživanja u savremenim uslovima poslovanja“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Branka Maksimović, mentor
2. dr Dragana Gašević, član
3. dr Marija Vranješ, član

60. Marko Grahovac, br. indeksa 2021/000005 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin
Naziv teme: „Osobine ličnosti uspešnih preduzetnika“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Slobodanka Jovin, mentor
2. dr Maja Vukadinović, član
3. dr Mirela Momčilović, član

61. Slađana Stanaćev, br. indeksa 2020/000067 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Stevana Tomaševića
Naziv teme: „Računovodstvene manipulacije u finansijskim izveštajima“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Stevan Tomašević, mentor
2. dr Sanja Vlaović Begović, član
3. dr Dragana Milić, član

62. Goran Kitarić, br. indeksa 2023/005038 – studijski program – Finansije i bankarstvo – DLS – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Sanje Vlaović Begović
Naziv teme: „Analiza poslovanja međunarodnih kompanija na teritoriji Republike Srbije na primeru kompanije Draexlmaier“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Sanja Vlaović Begović, mentor
2. dr Stevan Tomašević, član
3. dr Mirela Momčilović, član

63. Mikola Papuga, br. indeksa 2021/001010 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Biljane Stankov
Naziv teme: „Primena politike proširenja Evropske unije i realizacija procesa stabilizacije i pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Biljana Stankov, mentor
2. dr Željko Račić, član
3. dr Dejan Živkov, član

64. Glorija Lelea, br. indeksa 2021/001068 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov
Naziv teme: „Nastanak zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije i perspektive budućeg razvoja evropske poljoprivrede“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Biljana Stankov, mentor
2. dr Nataša Papić Blagojević, član
3. dr Željko Račić, član

65. Dragana Pavasović, br. indeksa 2021/001028 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov
Naziv teme: „Primena i značaj INCOTERMS pravila za tumačenje trgovinskih termina u međunarodnom poslovanju“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Biljana Stankov, mentor
2. dr Đorđe Ćuzović, član
3. dr Mirela Momčilović, član

66. Željana Paunović, br. indeksa 2021/001009 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov
Naziv teme: „Značaj osnivača Evropske unije i njihov doprinos razvoju evropskih integracija“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Biljana Stankov, mentor
2. dr Dejan Živkov, član
3. dr Nataša Papić Blagojević, član

67. Bojana Karović, br. indeksa 2021/001036 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov
Naziv teme: „Uloga i značaj institucionalnog trougla u sistemu vlasti Evropske unije“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Biljana Stankov, mentor
2. dr Dragoljub Jovičić, član
3. dr Saša Raletić Jotanović, član

68. Isidora Stambolija, br. indeksa 2021/001042 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov
Naziv teme: „Pravila i procedure sprovođenja redovnog carinskog postupka pri uvozu robe u Republici Srbiji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Biljana Stankov, mentor
2. dr Marija Vuković, član
3. dr Saša Raletić Jotanović, član

69. Jelena Grigorijević, br. indeksa 2021/001064 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović
Naziv teme: „Proces elektronske trgovine na primeru preduzeća Pet Shop“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Đorđe Ćuzović, član
3. dr Marija Vranješ, član

70. Stanko Jagodić, br. indeksa 2020/002089 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Maje Vukadinović
Naziv teme: „Boje u marketingu“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Maja Vukadinović, mentor
2. dr Dragana Gašević, član
3. dr Dragana Tomašević, član

71. Marina Gagić, br. indeksa 2020/002090 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Maje Vukadinović
Naziv teme: „Motivacija zaposlenih u ugostiteljstvu“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Maja Vukadinović, mentor
2. dr Bojana Kovačević Berleković, član
3. dr Tatjana Bošković, član

72. Aleksandra Ostojić, br. indeksa 2021/005016 – studijski program – Finansije i bankarstvo – DLS– rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić
Naziv teme: „Tržište osiguranja u Srbiji s osvrtom na životno osiguranje“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Dragana Milić, mentor
2. dr Željko Račić, član
3. dr Dajana Ercegovac, član

73. Aleksandra Ćopić, br. indeksa 2021/001026 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov
Naziv teme: „Istraživanje potencijala međunarodnih sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i njenih trgovinskih partnera“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Biljana Stankov, mentor
2. dr Dragoljub Jovičić, član
3. dr Saša Raletić Jotanović, član

74. Olivera Jovanović, br. indeksa 2021/001069 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov
Naziv teme: „Nastanak i evolucija Evropske unije u kontekstu analize njenih ključnih vrednosti i obeležja“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Biljana Stankov, mentor
2. dr Dejan Živkov, član
3. dr Željko Račić, član

75. Aleksandar Kalenić, br. indeksa 2019/001083 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Đorđa Ćuzovića
Naziv teme: „Transnacionalne kompanije kao nosioci međunarodne trgovine“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Đorđe Ćuzović, mentor
2. dr Milijana Roganović, član
3. dr Saša Raletić Jotanović, član

76. Elena Pajić, br. indeksa 2020/002048 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević Berleković
Naziv teme: „Turistički prikaz Barselone“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Bojana Kovačević Berleković, mentor
2. dr Tatjana Bošković, član
3. dr Branka Maksimović, član

77. Tamara Martić, br. indeksa 2021/000083 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića
Naziv teme: „Analiza kreditne aktivnosti bankarskog sektora Republike Srbije“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Željko Račić, mentor
2. dr Dejana Ercegovac, član
3. dr Sanja Vlaović Begović, član

78. Jelena Đurđević, br. indeksa 2020/002031 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Tatjane Bošković
Naziv teme: „Mogućnosti i perspektive razvoja turizma u opštini Užice“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Tatjana Bošković, mentor
2. dr Bojana Kovačević Berleković, član
3. dr Gordana Vuksanović, član

79. Glorian Roman, br. indeksa 2021/004003 – studijski program – Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića
Naziv teme: „Analiza razvoja i primena operativnih sistema“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Predrag Ranitović, mentor
2. dr Mitić Siniša, član
3. dr Sanja Lončar, član

80. Vedrana Đujić, br. indeksa 2021/000064 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića
Naziv teme: „Analiza depozitnog potencijala bankarskog sektora Republike Srbije“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Željko Račić, mentor
2. dr Branka Paunović, član
3. dr Dragana Milić, član

81. Jelena Stefanović, br. indeksa 2021/000058 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Mirele Momčilović
Naziv teme: „Uloga osiguravajućih kompanija u zaštiti od finansijskih kriza“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Mirela Momčilović, mentor
2. dr Dragana Milić, član
3. dr Željko Račić član

82. Jelena Rokvić, br. indeksa 2019/000068 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Stevana Tomaševića
Naziv teme: „Računovodstveni aspekt zarada i drugih ličnih primanja“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Stevan Tomašević, mentor
2. dr Sanja Vlaović Begović, član
3. dr Dajana Ercegovac, član

83. Jovana Jevtić, br. indeksa 2020/001046 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Đorđa Ćuzovića
Naziv teme: „Razvoj elektronske maloprodaje u Republici Srbiji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Đorđe Ćuzović, mentor
2. dr Milijana Roganović, član
3. dr Siniša Mitić, član

84. Daniela Knežev, br. indeksa 2021/000097 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković
Naziv teme: „Porez na dohodak građana i porez na dobit: rodno – odgovorna perspektiva“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Marija Vuković, mentor
2. dr Gordana Vuksanović, član
3. dr Ljiljana Jović, član

85. Valentina Blesić, br. indeksa 2020/005007 – studijski program – Finansije i bankarstvo – DLS – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin
Naziv teme: „Uloga investicione banke na finansijskom tržištu“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Slobodanka Jovin, mentor
2. dr Dragana Milić, član
3. dr Željko Račić, član

86. Željko Drezgić, br. indeksa 2021/001014 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Biljane Stankov
Naziv teme: „Analiza specifičnosti stranih direktnih investicija i njihovog uticaja na zemlje u razvoju“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Biljana Stankov, mentor
2. dr Dajana Ercegovac, član
3. dr Saša Raletić Jotanović, član

87. Nikolina Salaji, br. indeksa 2021/001027 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov
Naziv teme: „Evolucija Evropskog parlamenta kao predstavnika svih građanja Evropske unije“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Biljana Stankov, mentor
2. dr Željko Račić, član
3. dr Dejan Đurić, član

88. Jelena Popović, br. indeksa 2017/003039 – studijski program – Preduzetništvo – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Nikole Jančeva
Naziv teme: „Uloga žena preduzetnika u osnivanju i vođenju na primeru knjižare STR „Lana“ Srbobran“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Nikola Jančev, mentor
2. dr Slobodanka Jovin, član
3. dr Milijana Roganović, član

89. Teodora Sekulić, br. indeksa 2021/004002 – studijski program – Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2025. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića
Naziv teme: „Primena algoritama veštačke inteligencije u dijagnostici dijabetesa“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Predrag Ranitović, mentor
2. dr Sanja Lončar, član
3. dr Siniša Mitić, član

Ažurirano 11.06.2024. god.