Izaberite stranicu
 1. Јована Радовановић, број индекса 2021/200005 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Марије Вуковић под називом:

„Кредитни пласмани са рачуноводственог аспекта на примеру банке „Intesa““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, председник Комисије
 2.   др Стеван Томашевић, члан
 3.  др Марија Вуковић, ментор

 

 1. Ивона Арњаш, број индекса 2021/200017 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Карактеристике савремених финансијских система – компаративна анализа банака у Републици Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, председник Комисије
 2.   др Драгана Ђурић, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 1. Вања Зечевић, број индекса 2020/200045 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Сање Влаовић-Беговић под називом:

„Улога пословне анализе у предвиђању пословних перфоманси предузећа“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Мирела Момчиловић, председник Комисије
 2.   др Дајана Ерцеговац, члан
 3.  др Сања Влаовић-Беговић, ментор

 

 1. Милица Драгичевић, број индекса 2021/200029 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Слободанке Јовин под називом:

„Детерминанте квалитета банкарских услуга у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Сања Влаовић-Беговић, председник Комисије
 2.   др Драгана Милић, члан
 3.  др Слободанка Јовин, ментор

 

 1. Тамара Лаћарак, број индекса 2021/200002 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

            Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Проучавање успешности пословања предузећа „Жито Бачка“ д.о.о., кроз анализу финансијских извештаја и маркетинг стратегије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Саша Ралетић Јотановић, председник Комисије
 2.   др Драгана Гашевић, члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

 1. Весна Цвијетић, број индекса 2019/200016 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Анализа значаја и улоге институционалног троугла  у демократском политичком систему Европске уније“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Наташа Папић Благојевић, председник Комисије
 2.   др Јелена Вукићевић, члан
 3.  др Биљана Станков, ментор

 

 1. Данијел Боројевић, број индекса 2021/200022 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавио је тему код др Биљане Станков под називом:

„Истраживање утицаја пословног окружења у Републици Србији на приливе страних инвестиција из Европске уније“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Марија Врањеш, председник Комисије
 2.   др Јелена Вукићевић, члан
 3.  др Биљана Станков, ментор

 

 1. Милица Бранковић, број индекса 2020/200011 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Еволуција политичких и привредних односа између Републике Србије и Европске уније“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Марија Врањеш, председник Комисије
 2.   др Драгана Томашевић, члан
 3.  др Биљана Станков, ментор

 

 1. Никола Петковић, број индекса 2020/200005 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавио је тему код др Маје Вукадиновић под називом:

„Утицај емоционалне интелигенције на примену система потпуног управљања квалитетом у хотелијерству: Упоредна анализа хотела Шератон и хотела Холидеј Ин“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Гашевић, председник Комисије
 2.   др Драгана Томашевић, члан
 3.  др Маја Вукадиновић, ментор

 

 1. Гордана Игњатовић, број индекса 2021/200024 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Сање Влаовић Беговић под називом:

„Оцена пословања четири највеће ревизорске куће на основу рацио анализе“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, председник Комисије
 2.   др Дајана Ерцеговац, члан
 3.  др Сања Влаовић Беговић, ментор

                             

 1. Жељка Цимеша, број индекса 2021/200012 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Бранке Максимовић под називом:

„Извозни потенцијал органске пољопривреде из Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Јелена Вукићевић, председник Комисије
 2.   др Драгана Гашевић, члан
 3.  др Бранка Максимовић, ментор

 

 

 

 1. Маја Ковачевић, број индекса 2020/200041 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Анализа успешности пословања предузећа „Бамби“ А.Д. Пожаревац кроз проучавање финансијских извештаја и маркетинг стратегије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Милић, председник Комисије
 2.     др Драгана Гашевић, члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

 

 

 1. Лорена Тормаши, број индекса 2022/200029 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Прогнозирање будућих вредности извоза житарица из Републике Србије применом методе квадратног тренда“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Јелена Дамњановић, председник Комисије
 2.   др Марија Врањеш, члан
 3.  др Биљана Станков, ментор

 

 

 1. Валерија Ковач, број индекса 2022/200024 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Примена методе линеарног тренда за предвиђање будућих вредности увоза погонских машина и уређаја у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Наташа Папић Благојевић, председник Комисије
 2.   др Драгана Томашевић, члан
 3.  др Биљана Станков, ментор

 

 

 

 1. Сузана Лазић, број индекса 2022/200028 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Компаративна анализа спољнотрговинске размене Републике Србије са Европском унијом и другим трговинским партнерима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Јелена Дамњановић, председник Комисије
 2.   др Јелена Вукићевић, члан
 3.          др Биљана Станков, ментор

 

 1. Дарко Скакавац, број индекса 2022/200032 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавио је тему код др Биљане Станков под називом:

„Истраживање основних фактора конкурентности и атрактивности инвестиционог амбијента Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Ђурић, председник Комисије
 2.   др Драгана Томашевић, члан
 3.  др Биљана Станков, ментор

 

 1. Светлана Јокић, број индекса 2022/200001 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавио је тему код др Дајане Ерцеговац под називом:

„Анализа кредитне понуде и управљање кредитним ризиком у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Сања Влаовић Беговић, председник Комисије
 2.   др Марија Врањеш, члан
 3.  др Дајана Ерцеговац, ментор

 

 1. Адриана Зукић, број индекса 2022/200004 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Марије Вуковић под називом:

„Родно одговорно буџетирање: Родна равноправност и опорезивање у Европској унији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Љиљана Јовић, председник Комисије
 2.   др Дејан Живков, члан
 3.  др Марија Вуковић, ментор

 

 1. Сања Шобот, број индекса 2020/200040 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Компаративна анализа банкарских сектора Западног Балкана“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дајана Ерцеговац, председник Комисије
 2.   др Слободанка Јовин, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 1. Милица Дражић, број индекса 2022/200019 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Анализа функција платног система Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Милић, председник Комисије
 2.   др Синиша Митић, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 1. Гордана Арифовић, број индекса 2022/200007 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Анализа утицаја спајања и припајања на профитабилност домаћих банака“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, председник Комисије
 2.   др Мирела Момчиловић, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 

 1. Бојана Ковачевић, број индекса 2022/200039 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Проучавање финансијских извештаја са маркетинг стратегијом предузећа „Swisslion“ Таково“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дајана Ерцеговац, председник Комисије
 2.   др Марија Врањеш, члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

 

 1. Тања Намачински, број индекса 2022/200006 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Анализа кредитних пласмана домаћих банака сектору привреде“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Мирела Момчиловић, председник Комисије
 2.   др Дајана Ерцеговац, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 

 1. Бојана Сурдучки, број индекса 2022/200020 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Анализа кредита сектору становништва у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, председник Комисије
 2.   др Марија Врањеш, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 

 1. Марина Рајилић, број индекса 2022/200002 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Милијане Рогановић под називом:

„Утицај маркетинг активности на развој глампинга у Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Томашевић, председник Комисије
 2.   др Бојана Ковачевић Берлековић, члан
 3.  др Милијана Рогановић, ментор

 

 

 1. Маја Торбица, број индекса 2022/200043 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Ђорђа Ћузовића под називом:

„Улога дигиталних платформи у развоју електронске трговине у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Предраг Ранитовић, председник Комисије
 2.   др Синиша Митић, члан
 3.  др Ђорђе Ћузовић, ментор

 

 1. Тијана Красић, број индекса 2022/200023 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Саше Ралетић Јотановић под називом:

„Компаративна анализа макроекономских фактора Шпаније, Француске и Португалије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Ђурић, председник Комисије
 2.   др Дајана Ерцеговац, члан
 3.  др Саша Ралетић Јотановић, ментор

 

 

 

 1. Ирена Коларов, број индекса 2022/200031 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Милијане Рогановић под називом:

„Утицај обуке и развоја у организацији на продуктивност запослених“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Никола Јанчев, председник Комисије
 2.   др Дејан Ђурић, члан
 3.  др Милијана Рогановић, ментор

 

 

 1. Стеван Радојичић, број индекса 2022/200008 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавио је тему код др Гордане Вуксановић под називом:

„Посматрање као метод за прикупљање података“

 1.   др Бранка Максимовић, председник Комисије
 2. др Дејан Живков, члан
 3. др Гордана Вуксановић, ментор

 

 1. Душанка Макивић, број индекса 2022/200008 – студијски програм: Међународно   пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Гордане Вуксановић под називом:

„ Међуљудски односи у великом колективу и задовољство радним местом“

 1. др Маја Вукадиновић, председник Комисије
 2. др Никола Јанчев, члан
 3. др Гордана Вуксановић, ментор

 

 

 1. Наташа Бован, број индекса 2022/200042 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

      Пријавила је тему код др Гордане Вуксановић под називом:

„Утицај рекламе на потрошачки менталитет тинејџера“

 1. др Маја Вукадиновић, председник Комисије
 2. др Милијана Рогановић, члан
 3. др Гордана Вуксановић, ментор

 

 

 1. Лидија Павловић, број индекса 2022/200010 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Стевана Томашевића под називом:

„ Анализа финансијских токова и тенденције будућих кретања на примеру  BEGEJ SHYPIARDS GROUP DOO“

 1. др Драгана Милић, председник Комисије
 2. др Саша Ралетић Јотановић, члан
 3. др Стеван Томашевић, ментор

 

 

 1. Исидор Војновић, број индекса 2022/200036 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавио је тему код др Милијане Рогановић под називом:

„ Анализа задовољства потрошача услужним процесима и трговинским аспектима предузећа UNIVEREXPORT “

 1. др Биљана Станков, председник Комисије
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Милијана Рогановић, ментор

 

 

 1. Милана Михајлов, број индекса 2022/200011 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Конструкција биваријантног портфолија између енергената и злата у циљу минимизирања ризика“

 1. др Биљана Станков, председник Комисије
 2. др Дајана Ерцеговац, члан
 3. др Дејан Живков, ментор

 

 

 1. Марија Пјешчић, број индекса 2022/200025 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Стевана Томашевића под називом:

„ Оцена успешности пословања прехрамбених предузећа у Републици Србији “

 1. др Слободанка Јовин, председник Комисије
 2. др Сања Влаовић-Беговић, члан
 3. др Стеван Томашевић, ментор

 

 

 

 

 1. Ања Кајтази, број индекса 2022/200041 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Саше Ралетић Јотановић под називом:

„Проучавање успешности пословања предузећа „Идеа“ д.о.о. кроз анализу финансијских извештаја и маркетинг стратегије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, председник Комисије
 2.   др Славиша Ђукановић, члан
 3.  др Саша Ралетић Јотановић, ментор

 

 

 1. Сања Савић, број индекса 2022/200046 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Саше Ралетић Јотановић под називом:

„Компаративна анализа увоза и извоза Републике Србије, Савезне Републике Немачке и Народне Републике Кине“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, председник Комисије
 2.   др Синиша Митић, члан
 3.  др Саша Ралетић Јотановић, ментор

 

 1. Александра Митровић, број индекса 2021/200003 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Дефинисање пословања компаније Swisslion Таково у области кондиторске индустрије, применом финансијске анализе и маркетинг плана“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Мирела Момчиловић, председник Комисије
 2.   др Сања Влаовић Беговић, члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

 1. Зорана Милићевић, број индекса 2022/200015 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Слободанке Јовин под називом:

„Анализа кредитних пласмана на примеру „Banca Intesa AD Beograd““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Сања Влаовић Беговић, председник Комисије
 2.   др Драгана Милић, члан
 3.  др Слободанка Јовин, ментор

 

 1. Ивана Путић, број индекса 2022/200033 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Хеџирање нафте, природног гаса и пшенице са племенитим металима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, председник Комисије
 2.   др Жељко Рачић, члан
 3.  др Дејан Живков, ментор

 

 

 1. Сузана Петровић, број индекса 2021/200047 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Гордане Вуксановић под називом:

„Утицај социјалног предузетништва на смањење незапослености жена у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Никола Јанчев, председник Комисије
 2.   др Татјана Бошковић, члан
 3.  др Гордана Вуксановић, ментор

 

 

 1. Николина Дробац, број индекса 2020/200036 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Дајане Ерцеговац под називом:

„Анализа процеса управљања кредитним ризиком са освртом на „NLB Komercijalnu banku A.D.““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, председник Комисије
 2.   др Драгана Томашевић, члан 
 3.  др Дајана Ерцеговац, ментор

 

 

 1. Николина Керкез, број индекса 2022/200038 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2025. године

Пријавила је тему код др Милијане Рогановић под називом:

„Истраживање облика и значаја дигиталних плаћања у електронској трговини Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ђорђе Ћузовић, председник Комисије
 2.   др Саша Ралетић Јотановић, члан 
 3.  др Милијана Рогановић, ментор

 

 

Ажурирано 20.06.2024. год.