Izaberite stranicu

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 20.06. до 27.06.2024. године мастер радове:

 

 1. Александра Митровић, број индекса 2021/200003 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Славише Ђукановић под називом:

„Дефинисање пословања компаније Swisslion Таково у области кондиторске индустрије, применом финансијске анализе и маркетинг плана“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Мирела Момчиловић, председник Комисије
 2. др Сања Влаовић Беговић, члан
 3. др Славиша Ђукановић, ментор

 

 1. Стеван Радојичић, број индекса 2022/200008 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавио је тему код др Гордане Вуксановић под називом:

„Посматрање као метод за прикупљање података“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бранка Максимовић, председник Комисије
 2. др Дејан Живков, члан
 3. др Гордана Вуксановић, ментор

  

 1. Дејана Ђокић, број индекса 2020/200043 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Минимизирање ризика етереума преко конструкције биваријантног портфолија са индустријским металима“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Мирела Момчиловић, председник Комисије
 2. др Дајана Ерцеговац, члан
 3. др Дејан Живков, ментор

 

 1. Вања Бјеговић, број индекса 2019/200027 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Драгане Гашевић под називом:

„Мотивација запослених у условима covid-a у предузећу „CG FOODS EUROPE““

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Маја Вукадиновић, председник Комисије
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3. др Драгана Гашевић, ментор