Izaberite stranicu

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 26.06. до 03.07.2024. године мастер радове:

 

 

 1. Јована Радовановић, број индекса 2021/200005 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Финансирање сектора микро, малих и средњих предузећа и предузетника (ММСПП) у Србији“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, председник Комисије
 2.   др Стеван Томашевић, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 

 1. Ирена Коларов, број индекса 2022/200031 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Милијане Рогановић под називом:

„Утицај обуке и развоја у организацији на продуктивност запослених“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Никола Јанчев, председник Комисије
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. др Милијана Рогановић, ментор

 

 

 1. Марина Рајилић, број индекса 2022/200002 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Милијане Рогановић под називом:

„Утицај маркетинг активности на развој глампинга у Србији“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Томашевић, председник Комисије
 2. др Бојана Ковачевић Берлековић, члан
 3. др Милијана Рогановић, ментор

 

 

 1. Весна Цвијетић, број индекса 2019/200016 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Анализа значаја и улоге институционалног троугла у демократском политичком систему Европске уније“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ђорђе Ћузовић, председник Комисије
 2. др Јелена Вукићевић, члан
 3. др Биљана Станков, ментор

 

 1. Сузана Лазић, број индекса 2022/200028 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Компаративна анализа спољнотрговинске размене републике Србије са Европском унијом и другим трговинским партнерима“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Јелена Дамњановић, председник Комисије
 2. др Јелена Вукићевић, члан
 3. др Биљана Станков, ментор

 

 1. Светлана Јокић, број индекса 2022/200001 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Дајане Ерцеговац под називом:

„Анализа кредитне понуде и управљање кредитним ризиком у Републици Србији“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Сања Влаовић Беговић, председник Комисије
 2. др Марија Врањеш, члан
 3. др Дајана Ерцеговац, ментор