Izaberite stranicu
  1. Дијана Панкалујић, бр. индекса 2021/000061 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић

Назив теме: „Присуство родне компоненте у буџету АП Војводина за 2023. годину – функционална класификација буџета“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Марија Вуковић, ментор
  2. др Сања Влаовић Беговић, члан
  3. др Стеван Томашевић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 01.07.2024. године у 12,00 часова (учионица 16)

 

 

  1. Мина Рацков, бр. индекса 2019/002054 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Гордане Вуксановић

Назив теме: „Туристички значај Златибора“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Гордана Вуксановић, ментор
  2. др Бојана Ковачевић Берлековић, члан
  3. др Драгана Томашевић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 02.07.2024. године у 12,00 часова (свечана сала)