Izaberite stranicu

 

Предмет Наставник Датум Време Учионица
Први страни пословни језик 1 Немачки (Бол. 20 длс) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00 Учионица11
Први страни пословни језик 2 Немачки (Бол. 20 длс) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00 Учионица11
Финансијска и актуарска математика (Бол. 20 длс) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Лабораторија 3

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30 Амфитеатар2
Пословна статистика (Пре Бол.) др Милош Јапунџић 27-05-2024 13:00 Учионица12
Пословна математика (Пре Бол.) др Милош Јапунџић 27-05-2024 13:00 Учионица12
Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00 Учионица7
Монетарна економија др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00 Учионица7
Монетарна економија др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00 Учионица7
Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Мирела Момчиловић 21-05-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Персоналне финансије (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00 Учионица12
Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Стеван Томашевић 24-05-2024 09:00 Учионица9
Родно-одговорно буџетирање др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00 Учионица9
Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00 Амфитеатар1
Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00 Амфитеатар1
Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 16) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Лабораторија 3

Примењено статистичко истраживање др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Лабораторија 3

Пословно право (Бол. 12) др Маријана Младенов 14-05-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Учионица9

Пословно право (Пре Бол.) др Маријана Младенов 14-05-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Учионица9

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00 Учионица16
Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Лабораторија 3

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30 Учионица14
Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00 Учионица13
Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00 Учионица13
Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00 Учионица13
Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00 Учионица11

Учионица16

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) др Марија Врањеш 27-05-2024 13:00 Учионица8
Енглески пословни језик II (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00 Учионица11
Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00 Учионица11
Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00 Учионица11
Други страни пословни језик – немачки (Пре Бол.) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00 Учионица11
Рачуноводство банака и финансијских институција (Бол. 07 – СС) др Стеван Томашевић 24-05-2024 09:00 Учионица9
Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00 Амфитеатар1
Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00 Учионица14
Вредновање предузећа (Пре Бол.) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30 Учионица14
Актуарство (Бол. 12) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Лабораторија 3

Анализа финансијских извештаја (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30 Учионица14
Увод у финансијско пословање (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Увод у програмирање (Бол. 16) др Горан Аритоновић 14-05-2024 13:30 Лабораторија 3

Учионица11

Основи ревизије (Бол. 17) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30 Учионица14
Финансијска и актуарска математика (Бол. 17) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Лабораторија 3

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Банкарско пословање (Бол. 17 – МС) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00 Учионица11

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00 Учионица11

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00 Учионица9
Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00 Амфитеатар1
Инвестиционо банкарство (Бол. 17) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00 Учионица9
Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00 Учионица8
Инвестиционо банкарство (Бол. 17) др Слободанка Јовин 24-05-2024 09:00 Учионица14
Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30 Учионица14
Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Лабораторија 3

Основи рачуноводства (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00 Учионица11

Учионица16

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00 Учионица11

Учионица16

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Посебни облици туризма (Бол. 17) др Владимир Стојановић 15-05-2024 09:00 Учионица13
Социологија (Бол. 20 длс) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Међународна економија (Бол. 17) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00 Учионица8
Структуре података и алгоритми (Бол. 16) др Сања Лончар 29-05-2024 09:00 Лабораторија 4

Учионица9

Математика (Бол. 12) др Сања Лончар 29-05-2024 09:00 Лабораторија 4

Учионица9

Основи организације (Бол. 20 длс) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00 Амфитеатар1
Пословна анализа (Бол. 20 длс) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30 Учионица14
Управљање инвестицијама (Бол. 20 длс) др Мирела Момчиловић 21-05-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Рачуноводство (Бол. 20 длс) др Стеван Томашевић 24-05-2024 09:00 Учионица9
Психологија (Бол. 20 длс) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи ревизије (Бол. 20 длс) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30 Учионица14
Еколошки менаџмент (Бол. 20 длс) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 20 длс) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00 Учионица11

Учионица16

Први страни пословни језик 3 Немачки (Бол. 20 длс) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00 Учионица11
Инвестиционо банкарство (Бол. 20 длс) др Слободанка Јовин 24-05-2024 09:00 Учионица14
Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 20 длс) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00 Учионица16
Јавне финансије (Бол. 20 длс) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00 Учионица9
Међународне финансије (Бол. 20 длс) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00 Учионица16
Први страни пословни језик 3 Енглески (Бол. 20 длс) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик 2 Енглески (Бол. 20 длс) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Предузетничке финансије (Бол. 20 длс) др Слободанка Јовин 24-05-2024 09:00 Учионица14
Национална економија (Бол. 20 длс) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Пословне финансије (Бол. 20 длс) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30 Учионица8
Математика (Бол. 20 длс) др Милош Јапунџић 27-05-2024 13:00 Учионица12
Агроекономија (Бол. 20 длс) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00 Учионица8
Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30 Учионица14
Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30 Учионица14
Вредновање предузећа др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30 Учионица14
Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Лабораторија 3

Трендови и иновације у туризму (Бол. 17) др Ана Јовичић Вуковић 27-05-2024 13:00 Учионица13
Туристичка географија (Пре Бол.) др Ана Јовичић Вуковић 27-05-2024 13:00 Учионица13
Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарско пословање (Бол. 17 – МС) др Слободанка Јовин 24-05-2024 09:00 Учионица14
Менаџмент набавке др Марко Шпилер 24-05-2024 10:00 Учионица8
Национална економија (Бол. 17) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00 Учионица9
Пословне комуникације (Пре Бол.) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент догађаја (Бол. 17) др Борис Кузман 29-05-2024 12:00 Учионица9
Пословно комуницирање (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30 Амфитеатар2
Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00 Амфитеатар1
Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Трговина и инвестиције Европске уније др Биљана Станков 17-05-2024 13:00 Учионица12
Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00 Учионица13
Трговина и инвестиције Европске уније др Биљана Станков 17-05-2024 13:00 Учионица12
Рачуноводство (Бол. 20 длс) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30 Учионица14
Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00 Учионица13
Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 20 длс) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30 Учионица14
Пословни информациони системи (Бол. 07 – СС) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Теорија графова (Бол. 16) др Милош Јапунџић 27-05-2024 13:00 Учионица12
Дискретне математичке структуре (Бол. 16) др Сања Лончар 29-05-2024 09:00 Лабораторија 4

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 16) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 12) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00 Учионица11
Истраживање тржишта (Бол. 17) др Драгана Томашевић 24-05-2024 09:00 Учионица11
Буџетско рачуноводство др Наталија Кековић 24-05-2024 11:00 Учионица11
Буџетско рачуноводство др Наталија Кековић 24-05-2024 11:00 Учионица11
Економика међународних интеграција др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00 Амфитеатар1
Увод у Европску унију др Биљана Станков 17-05-2024 13:00 Учионица12
Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00 Учионица8
Менаџмент пословних перформанси др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Увод у Европску унију др Биљана Станков 17-05-2024 13:00 Учионица12
Примена информационих технологија (Бол. 20 длс) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Примена информационих технологија (Бол. 17) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Понашање потрошача (Бол. 17) др Драгана Гашевић 24-05-2024 09:00 Учионица10
Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Лабораторија 3

Пословна статистика (Бол. 20 длс) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Лабораторија 3

Пројектни менаџмент др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00 Учионица7
Међународна пореска политика др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00 Учионица12
Маркетинг др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00 Учионица8
Туристичка легислатива (Пре Бол.) др Маријана Младенов 14-05-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Учионица9

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30 Учионица14
Увод у примену информационих технологија у бизнису (Пре Бол.) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00 Учионица11

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (Бол. 20 длс) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00 Учионица11

Учионица16

Национална економија (Бол. 12) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00 Амфитеатар1
Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 20 длс) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00 Амфитеатар1
Међународно банкарство (Бол. 20 длс) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00 Амфитеатар1
Методологија истраживачког рада (Бол. 17 – МС) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Методологија истраживачког рада др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Тржишно пословање (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30 Амфитеатар2
Тржишно комуницирање (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30 Амфитеатар2
Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00 Учионица9
Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 12) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00 Учионица9
Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 20 длс) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00 Учионица9
Осигурање (Бол. 20 длс) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00 Учионица9
Осигурање (Бол. 17) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00 Учионица9
Корпоративно управљање (Бол. 20 длс) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00 Учионица9
Пословно право (Бол. 20 длс) др Маријана Младенов 14-05-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Учионица9

Пословна статистика др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Лабораторија 3

Пословно право (Бол. 17) др Маријана Младенов 14-05-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Учионица9

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 20 длс) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик Енглески (Бол. 17) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Увод у финансије (Бол. 20 длс) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00 Учионица11

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Финансијско рачуноводство (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Пројектни менаџмент (Бол. 17 – МС) др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00 Учионица7
Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00 Учионица13
Економика предузећа (Бол. 12) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30 Учионица8
Енглески пословни језик I (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) др Стеван Томашевић 24-05-2024 09:00 Учионица9
Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 20 длс) др Стеван Томашевић 24-05-2024 09:00 Учионица9
Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 20 длс) др Слободанка Јовин 24-05-2024 09:00 Учионица14
Финансијска тржишта и институције (Бол. 20 длс) др Јован Његић 17-05-2024 09:00 Учионица7
Трговински менаџмент (Пре Бол.) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00 Учионица8
Маркетинг истраживање (Бол. 12) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00 Учионица8
Рачуноводство (Бол. 17) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30 Учионица14
Пословна анализа (Бол. 17) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30 Учионица14
Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00 Лабораторија 4

Учионица10

Основи ревизије (Бол. 20 длс) др Стеван Томашевић 24-05-2024 09:00 Учионица9
Психологија (Бол. 17) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи ревизије (Бол. 17) др Стеван Томашевић 24-05-2024 09:00 Учионица9
Менаџмент услуга (Бол. 12) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00 Амфитеатар1
Менаџмент малих и средњих предузећа (Пре Бол.) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00 Амфитеатар1
Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 20 длс) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00 Учионица9
Маркетинг у туризму (Пре Бол.) др Наташа Павловић 17-05-2024 09:00 Учионица10
Основи туризма и хотелијерства (Пре Бол.) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00 Учионица13
Основи туризма и хотелијерства (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) др Марија Врањеш 27-05-2024 13:00 Учионица8
Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00 Учионица16
Трговински менаџмент (Пре Бол.) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00 Учионица14
Управљање породичним пословима (Пре Бол.) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00 Учионица8
Пословна статистика (Пре Бол.) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Лабораторија 3

Теорија и анализа биланса (Пре Бол.) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30 Учионица14
Програмски језици I (Пре Бол.) др Горан Аритоновић 14-05-2024 13:30 Лабораторија 3

Учионица11

Програмски језици II (Пре Бол.) др Горан Аритоновић 14-05-2024 13:30 Лабораторија 3

Учионица11

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Основи рачуноводства (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Рачуноводство трговинских предузећа (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Пословни информациони системи (Пре Бол.) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) др Ана Јовичић Вуковић 27-05-2024 13:00 Учионица13
Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00 Учионица7
Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00 Учионица13
Трговински маркетинг (Пре Бол.) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00 Учионица13
Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00 Учионица11

Учионица16

Окружење пословања (Пре Бол.) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Управљање растом предузећа (Пре Бол.) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Организационо понашање (Пре Бол.) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Понашање потрошача (Пре Бол.) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30 Амфитеатар2
Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00 Учионица12
Персоналне финансије (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00 Учионица12
Управљање ризицима (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00 Учионица12
Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00 Учионица11
Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00 Учионица11
Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00 Учионица11
Финансијски менаџмент (Пре Бол.) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30 Учионица8
Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Електронски системи плаћања (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00 Лабораторија 4

Учионица10

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00 Лабораторија 4

Учионица10

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00 Лабораторија 4

Учионица10

Увод у е-бизнис (Пре Бол.) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00 Лабораторија 4

Учионица10

Пројектовање веб апликација (Пре Бол.) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00 Лабораторија 4

Учионица10

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00 Амфитеатар1
Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00 Амфитеатар1
Стручна пракса 1 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00 Учионица14
Пословна етика (Пре Бол.) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословна етика (Пре Бол.) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) др Јован Његић 17-05-2024 09:00 Учионица7
Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Основи туризма (Пре Бол.) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Технике међународног пословања (Пре Бол.) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00 Учионица8
Економика трговине (Пре Бол.) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00 Учионица13
Еколошки менаџмент (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Пословно планирање (Бол. 07 – СС) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Основи информационо-комуникационих технологија (Пре Бол.) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Управљање пројектима (Бол. 07 – СС) др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00 Учионица7
Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00 Учионица7
Примена информационих технологија (Бол. 12) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Управљање туристичким предузећима (Пре Бол.) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00 Учионица13
Међународни туризам (Пре Бол.) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00 Учионица13
Банкарско пословање и платни промет (Бол. 07 – СС) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00 Учионица11

Учионица16

Базе података (Пре Бол.) др Данијела Тешендић 21-05-2024 09:00 Лабораторија 4

Учионица11

Национална економија (Бол. 12) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Пословно окружење (Бол. 12) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Основи менаџмента (Бол. 12) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Геополитика (Бол. 12) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Основи менаџмента (Бол. 12) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Животно и неживотно осигурање (Бол. 07 – СС) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00 Амфитеатар1
Психологија (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословање медија (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социјално предузетништво (Пре Бол.) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно комуницирање (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30 Амфитеатар2
Менаџмент набавке (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30 Амфитеатар2
Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00 Учионица9
Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00 Учионица9
Животно и неживотно осигурање (Бол. 07 – СС) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00 Учионица9
Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 12) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00 Учионица11
Управљање ризицима (Бол. 07 – СС) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00 Учионица12
Буџетирање, планирање и контрола профита (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00 Учионица12
Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00 Учионица12
Јавне финансије и буџетирање (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00 Учионица12
Предузетничке финансије (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00 Учионица12
Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30 Учионица8
Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) др Стеван Томашевић 24-05-2024 09:00 Учионица9
Основи организације (Бол. 12) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00 Амфитеатар1
Основи организације др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00 Амфитеатар1
Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00 Учионица9
Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00 Учионица9
Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 07 – СС) др Јован Његић 17-05-2024 09:00 Учионица7
Управљање ризицима (Бол. 07 – СС) др Јован Његић 17-05-2024 09:00 Учионица7
Персоналне финансије (Пре Бол.) др Јован Његић 17-05-2024 09:00 Учионица7
Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 07 – СС) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00 Учионица16
Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Менаџмент набавке (Бол. 12) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00 Учионица13
Основи организације (Бол. 12) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00 Учионица13
Агроекономија (Бол. 12) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00 Учионица8
Познавање робе (Пре Бол.) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00 Учионица8
Технологија производње хране (Пре Бол.) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00 Учионица8
Маркетинг (Пре Бол.) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00 Учионица8
Вредновање предузећа (Пре Бол.) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30 Учионица14
Вредновање предузећа (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30 Учионица14
Основи ревизије (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30 Учионица14
Управљачко рачуноводство (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 14-05-2024 10:30 Учионица14
Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Математика (Бол. 12) др Милош Јапунџић 27-05-2024 13:00 Учионица12
Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) др Милош Јапунџић 27-05-2024 13:00 Учионица12
Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00 Учионица13
Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00 Учионица11

Учионица16

Вредновање предузећа (Бол. 12) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00 Учионица11

Учионица16

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00 Учионица11

Учионица16

Управљање квалитетом (Бол. 12) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарски менаџмент (Бол. 12) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00 Амфитеатар1
Инвестиционо банкарство (Бол. 12) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00 Амфитеатар1
Банкарство (Бол. 12) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00 Амфитеатар1
Тржишно комуницирање (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Тржишно комуницирање (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30 Амфитеатар2
Маркетинг истраживање (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30 Амфитеатар2
Понашање потрошача (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30 Амфитеатар2
Понашање потрошача (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30 Амфитеатар2
Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00 Учионица9
Осигурање (Бол. 12) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00 Учионица9
Други страни пословни језик – немачки (Бол. 12) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00 Учионица11
Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 12) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00 Учионица11
Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00 Учионица12
Међународно опорезивање (Бол. 12) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00 Учионица12
Јавне финансије (Бол. 12) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00 Учионица12
Економика предузећа (Бол. 12) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30 Учионица8
Финансијски менаџмент (Бол. 12) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30 Учионица8
Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Основи електронског пословања (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00 Лабораторија 4

Учионица10

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00 Учионица9
Међународно опорезивање (Бол. 12) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00 Учионица9
Јавне финансије (Бол. 12) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00 Учионица9
Осигурање (Бол. 12) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00 Учионица9
Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00 Амфитеатар1
Међународна трговина (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00 Учионица14
Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) др Јован Његић 17-05-2024 09:00 Учионица7
Анализа хартија од вредности (Бол. 12) др Јован Његић 17-05-2024 09:00 Учионица7
Инвестиционо банкарство (Бол. 12) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00 Учионица16
Јавне финансије (Бол. 12) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00 Учионица16
Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) др Јован Његић 17-05-2024 09:00 Учионица7
Посебни облици туризма (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Посебни облици туризма (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Туристичка географија (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Међународне организације и интеграције (Бол. 12) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00 Учионица8
Међународна економија (Бол. 12) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00 Учионица8
Предузетништво (Бол. 12) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00 Учионица13
Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00 Учионица7
Пословни апликативни системи (Бол. 12) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00 Учионица13
Информациони системи у туризму (Бол. 12) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00 Учионица13
Рурални туризам (Бол. 12) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00 Учионица13
Економика туризма (Бол. 12) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00 Учионица13
Увод у финансијско пословање (Бол. 12) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00 Учионица11

Учионица16

Основи економије (Бол. 12) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Основи економије (Бол. 16) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Социологија (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Принципи менаџмента (Пре Бол.) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30 Амфитеатар2
Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 12) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00 Учионица11
Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 16) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00 Учионица11
Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30 Учионица8
Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Дигитални маркетинг (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00 Лабораторија 4

Учионица10

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00 Учионица9
Трговински менаџмент (Бол. 12) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00 Амфитеатар1
Електронска трговина (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00 Учионица14
Електронска трговина (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00 Учионица14
Трговински менаџмент (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00 Учионица14
Менаџмент услуга (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00 Учионица14
Психологија (Бол. 16) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) др Јован Његић 17-05-2024 09:00 Учионица7
Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00 Учионица16
Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Природни ресурси у туризму (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Трговински менаџмент (Бол. 12) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00 Учионица8
Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 12) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00 Учионица13
Стручна пракса 2 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00 Учионица13
Спољнотрговинско пословање (Бол. 12) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00 Учионица13
Основи предузетништва (Пре Бол.) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00 Учионица13
Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 12) др Борис Кузман 29-05-2024 12:00 Учионица9
Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00 Учионица8
Познавање робе (Бол. 12) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00 Учионица8
Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00 Учионица7
Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) др Јелена Вукићевић 24-05-2024 09:00 Учионица8
Математика (Бол. 16) др Милош Јапунџић 27-05-2024 13:00 Учионица12
Пословна математика (Пре Бол.) др Сања Лончар 29-05-2024 09:00 Лабораторија 4

Учионица9

Интернет технологије у пословању (Бол. 16) др Сузана Марковић 15-05-2024 11:00 Лабораторија 5

Учионица9

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 16) др Милош Јапунџић 27-05-2024 13:00 Учионица12
Операциона истраживања (Бол. 16) др Милош Јапунџић 27-05-2024 13:00 Учионица12
Управљање пројектима (Пре Бол.) др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00 Учионица7
Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00 Учионица13
Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00 Учионица13
Примена информационих технологија (Бол. 16) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 2 (Бол. 16) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Економика туризма (Бол. 07) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00 Учионица13
Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 16) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Алати за пословно одлучивање (Бол. 16) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Оперативни системи (Бол. 16) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Рачунарске мреже (Бол. 16) др Данијела Тешендић 21-05-2024 09:00 Лабораторија 4

Учионица11

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 1 (Бол. 16) др Синиша Митић 16-05-2024 09:00 Лабораторија 4

Учионица12

Учионица16

Информациони системи (Бол. 16) др Јасмина Новаковић 22-05-2024 11:30 Лабораторија 4
Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 17) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 16) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00 Учионица11
Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 16) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 3 (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00 Лабораторија 4

Учионица10

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00 Лабораторија 4

Учионица10

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00 Лабораторија 4

Учионица10

Архитектура рачунарских система (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00 Лабораторија 4

Учионица10

Безбедност информационих система (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00 Лабораторија 4

Учионица10

Дигитални маркетинг (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 29-05-2024 12:00 Лабораторија 3

Учионица11

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00 Амфитеатар1
Економика јавног сектора (Пре Бол.) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00 Учионица9
Савремене тенденције у јавној управи (Пре Бол.) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00 Учионица9
Пословно комуницирање (Бол. 17) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање ризицима (Пре Бол.) др Јован Његић 17-05-2024 09:00 Учионица7
Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00 Учионица13
Тржишно комуницирање (Бол. 17) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00 Учионица8
Напредне веб технологије (Бол. 16) др Сузана Марковић 15-05-2024 11:00 Лабораторија 5

Учионица9

Интегрисани развојни алати (Бол. 16) др Горан Аритоновић 14-05-2024 13:30 Лабораторија 3

Учионица11

Еколошки менаџмент (Бол. 17) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 17) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Базе података (Бол. 16) др Данијела Тешендић 21-05-2024 09:00 Лабораторија 4

Учионица11

Софтверски инжењеринг (Бол. 16) др Јасмина Новаковић 22-05-2024 11:30 Лабораторија 4
Мултимедијални системи (Бол. 16) др Јасмина Новаковић 22-05-2024 11:30 Лабораторија 4
Бизнис план (Бол. 17) др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00 Учионица7
Рурални туризам (Бол. 17) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00 Учионица13
Објектно-оријентисано програмирање (Бол. 16) др Сања Лончар 29-05-2024 09:00 Лабораторија 4

Учионица9

Основи економије (Бол. 17) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 4 (Бол. 16) др Сања Лончар 29-05-2024 09:00 Лабораторија 4

Учионица9

Основи електронског пословања (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 29-05-2024 12:00 Лабораторија 3

Учионица11

Математика (Бол. 17) др Милош Јапунџић 27-05-2024 13:00 Учионица12
Посебни облици туризма (Бол. 17) др Владимир Стојановић 15-05-2024 09:00 Учионица13
Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) др Ана Јовичић Вуковић 27-05-2024 13:00 Учионица13
Трендови и иновације у туризму (Бол. 17) др Ана Јовичић Вуковић 27-05-2024 13:00 Учионица13
Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00 Учионица7
Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00 Учионица13
Финансијска тржишта и институције (Бол. 17) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00 Учионица11

Учионица16

Пословно окружење (Бол. 17) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Савремено тржишно пословање (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30 Амфитеатар2
Маркетинг (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30 Амфитеатар2
Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00 Учионица9
Менаџмент трошкова (Бол. 17) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00 Учионица9
Први страни пословни језик 2 Немачки (Бол. 17) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00 Учионица11
Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) др Стеван Томашевић 24-05-2024 09:00 Учионица9
Предузетничке финансије (Бол. 17) др Слободанка Јовин 24-05-2024 09:00 Учионица14
Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) др Марко Шпилер 24-05-2024 10:00 Учионица8
Лидерство (Бол. 17) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00 Амфитеатар1
Међународна трговина (Бол. 17) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00 Учионица14
Финансијска тржишта и институције (Бол. 17) др Јован Његић 17-05-2024 09:00 Учионица7
Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00 Учионица8
Основи организације (Бол. 17) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00 Учионица13
Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) др Борис Кузман 29-05-2024 12:00 Учионица9
Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00 Учионица8
Истраживање тржишта (Бол. 17) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00 Учионица8
Маркетинг (Бол. 17) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00 Учионица8
Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 17) др Владимир Стојановић 15-05-2024 09:00 Учионица13
Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Спортско-рекреативни туризам (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 17) др Наташа Павловић 17-05-2024 09:00 Учионица10
Социологија (Бол. 17) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик 1 Немачки (Бол. 17) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00 Учионица11
Банкарство (Бол. 17) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00 Амфитеатар1
Други страни пословни језик Немачки (Бол. 17) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00 Учионица11
Први страни пословни језик 3 Немачки (Бол. 17) Ивана Зорица Самарџић 23-05-2024 10:00 Учионица11
Први страни пословни језик 2 Енглески (Бол. 17) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 17) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00 Учионица11

Учионица16

Предузетнички менаџмент (Бол. 17) др Марија Врањеш 27-05-2024 13:00 Учионица8
Економика туризма (Бол. 17) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00 Учионица13
Понашање потрошача (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30 Амфитеатар2
Канали маркетинга (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 22-05-2024 10:30 Амфитеатар2
Национална економија (Бол. 17) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Туристичка географија (Бол. 17) др Ана Јовичић Вуковић 27-05-2024 13:00 Учионица13
Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 17) др Ана Јовичић Вуковић 27-05-2024 13:00 Учионица13
Агроекономија (Бол. 17) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00 Учионица8
Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00 Учионица14
Пословна статистика (Пре Бол.) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Лабораторија 3

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 17) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00 Учионица13
Менаџмент догађаја (Бол. 17) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00 Учионица13
Интеракција човек рачунар (Бол. 16) др Зоран Марошан 16-05-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Вредновање предузећа (Бол. 17 – СС) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00 Учионица11

Учионица16

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 17 – СС) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00 Учионица11

Учионица16

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 17 – МС) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17 – СС) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00 Амфитеатар1
Социјално предузетништво (Бол. 17) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање инвестицијама (Бол. 17) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00 Учионица9
Међународна пореска политика (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00 Учионица12
Економика предузећа (Бол. 17) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30 Учионица8
Међународно опорезивање (Бол. 17 – СС) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00 Учионица9
Методологија истраживачког рада (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање породичним пословањем (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословна етика (Бол. 17) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – МС) др Јован Његић 17-05-2024 09:00 Учионица7
Монетарне финансије (Бол. 17 – СС) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00 Учионица16
Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – СС) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00 Учионица16
Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – СС) др Јован Његић 17-05-2024 09:00 Учионица7
Берзанско пословање (Бол. 17 – СС) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00 Учионица16
Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Економика међународних интеграција (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00 Учионица8
Економика Европске уније (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00 Учионица8
Економика Европске уније (Бол. 17 – МС) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00 Учионица13
Основи предузетништва (Бол. 17) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00 Учионица13
Основи предузетништва (Бол. 17) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00 Учионица13
Јавне финансије (Бол. 17) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00 Учионица9
Маркетинг у туризму (Бол. 17) др Наташа Павловић 17-05-2024 09:00 Учионица10
Међународне финансије (Бол. 17) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00 Учионица16
Спољнотрговинско пословање (Бол. 17) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00 Учионица13
Економија Европске уније (Бол. 17) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00 Учионица13
Управљање финансијским ризицима (Бол. 17 – МС) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00 Амфитеатар1
Управљање инвестицијама (Бол. 17) др Мирела Момчиловић 21-05-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Пословна статистика (Бол. 17) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Лабораторија 3

Пословни енглески језик (Бол. 17 – МС) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Менаџмент људских ресурса (Бол. 17) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи менаџмента (Бол. 17) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 17) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00 Учионица12
Трговински менаџмент (Бол. 17) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00 Амфитеатар1
Економика међународних интеграција (Бол. 17 – МС) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00 Амфитеатар1
Пословне финансије (Бол. 17) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30 Учионица8
Економика предузећа (Бол. 17) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30 Учионица8
Глобализација (Бол. 17 – МС) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00 Учионица14
Примена статистичких модела у пословању (Бол. 17 – МС) др Наташа Папић Благојевић 20-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Лабораторија 3

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00 Учионица7
Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) др Дајана Ерцеговац 27-05-2024 14:00 Учионица7
Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) др Татјана Бошковић 28-05-2024 09:00 Учионица13
Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00 Учионица11

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00 Учионица11

Учионица16

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Мирела Момчиловић 21-05-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Мирела Момчиловић 21-05-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00 Амфитеатар1
Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00 Амфитеатар1
Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00 Учионица12
Финансијске берзе (Бол. 17) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00 Учионица12
Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00 Учионица12
Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30 Учионица8
Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) др Јелена Вукићевић 24-05-2024 09:00 Учионица8
Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Слободанка Јовин 24-05-2024 09:00 Учионица14
Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Слободанка Јовин 24-05-2024 09:00 Учионица14
Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) др Слободанка Јовин 24-05-2024 09:00 Учионица14
Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00 Учионица9
Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00 Амфитеатар1
Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00 Учионица14
Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00 Учионица14
Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00 Учионица16
Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00 Учионица16
Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00 Учионица16
Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Јован Његић 17-05-2024 09:00 Учионица7
Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00 Учионица16
Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00 Учионица8
Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00 Учионица8
Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00 Учионица13
Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) др Борис Кузман 29-05-2024 12:00 Учионица9
Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) др Бранка Максимовић 31-05-2024 09:00 Учионица8
Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) др Драгана Томашевић 24-05-2024 09:00 Учионица11
Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00 Амфитеатар1
Социологија (Бол. 16) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Оперативни менаџмент (Пре Бол.) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социјално предузетништво (Пре Бол.) др Гордана Вуксановић 22-05-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Софтверски инжењеринг (Пре Бол.) др Јасмина Новаковић 22-05-2024 11:30 Лабораторија 4
Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) др Марија Врањеш 27-05-2024 13:00 Учионица8
Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00 Учионица12
Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00 Учионица12
Инструменти финансирања јавних потреба (Бол. 17 – СС) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00 Учионица12
Управљање ризицима (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00 Учионица12
Управљање интелектуалном својином (Бол. 16) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30 Учионица8
Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30 Учионица8
Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Слободанка Јовин 24-05-2024 09:00 Учионица14
Корпоративне финансије (Бол. 17 – МС) др Слободанка Јовин 24-05-2024 09:00 Учионица14
Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00 Учионица9
Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00 Учионица9
Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Марија Вуковић 16-05-2024 15:00 Учионица9
Финансирање малих и средњих предузећа (Бол. 17 – СС) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00 Амфитеатар1
Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00 Учионица14
Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00 Учионица14
Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 30-05-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Увод у вештачку интелигенцију (Бол. 16) др Јован Његић 17-05-2024 09:00 Учионица7
Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Јован Његић 17-05-2024 09:00 Учионица7
Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00 Учионица16
Међународно пословно финансирање (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 17-05-2024 09:00 Учионица16
Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00 Учионица8
Основи предузетништва (Пре Бол.) др Биљана Станков 20-05-2024 10:00 Учионица13
Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Корпоративне финансије (Бол. 17 – МС) др Мирела Момчиловић 21-05-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Пословне стратегије (Бол. 17 – МС) др Славиша Ђукановић 15-05-2024 13:00 Учионица12
Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00 Амфитеатар1
Менаџмент у спољној трговини (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 20-05-2024 10:00 Учионица8
Организационо понашање (Бол. 17 – МС) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Интернет ствари (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 24-05-2024 12:00 Лабораторија 4

Учионица10

Међународно пословно финансирање (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 28-05-2024 13:00 Учионица12
Основи менаџмента (Бол. 20 длс) др Никола Јанчев 16-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Структуре података и алгоритми (Пре Бол.) др Сања Лончар 29-05-2024 09:00 Лабораторија 4

Учионица9

Основи економије (Бол. 20 длс) др Дејан Ђурић 21-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Развој пословних апликација (Бол. 16) др Горан Аритоновић 14-05-2024 13:30 Лабораторија 3

Учионица11

Примена информационих технологија (Бол. 16) др Синиша Митић 16-05-2024 09:00 Лабораторија 4

Учионица12

Учионица16

Примена информационих технологија (Бол. 17) др Синиша Митић 16-05-2024 09:00 Лабораторија 4

Учионица12

Учионица16

Природни ресурси у туризму (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 17-05-2024 13:00 Учионица13
Банкарство (Бол. 20 длс) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00 Амфитеатар1
Корпоративно управљање (Бол. 17) др Драгана Милић 22-05-2024 09:00 Учионица9
Међународно банкарство (Бол. 17) др Жељко Рачић 21-05-2024 15:00 Амфитеатар1
Први страни пословни језик 3 Енглески (Бол. 17) др Наташа Бикицки 23-05-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Увод у финансије (Бол. 17) др Бранка Пауновић 28-05-2024 09:00 Учионица11

Учионица16

Рачуноводство (Бол. 17) др Стеван Томашевић 24-05-2024 09:00 Учионица9
Пројектовање алгоритама (Бол. 16) др Сања Лончар 29-05-2024 09:00 Лабораторија 4

Учионица9

Системи за управљање базама података (Пре Бол.) др Сања Лончар 29-05-2024 09:00 Лабораторија 4

Учионица9

Основи организације (Бол. 17) др Милијана Рогановић 29-05-2024 14:00 Амфитеатар1
Економика предузећа (Бол. 20 длс) др Бисерка Комненић 29-05-2024 10:30 Учионица8
Електронска трговина (Бол. 17) др Ђорђе Ћузовић 29-05-2024 16:00 Учионица14