Izaberite stranicu

 

Предмет Наставник Датум Време Учионица
Основи менаџмента (Бол. 12) др Никола Јанчев 13-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународни туризам (Пре Бол.) др Татјана Бошковић 18-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање туристичким предузећима (Пре Бол.) др Татјана Бошковић 18-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Програмски језици I (Пре Бол.) др Горан Аритоновић 11-06-2024 13:30 Лабораторија 3

Учионица11

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) др Бисерка Комненић 25-06-2024 13:00 Учионица10

Учионица8

Учионица9

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (Пре Бол.) др Милијана Рогановић 25-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Туристичка легислатива (Пре Бол.) др Маријана Младенов 11-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица16

Програмски језици II (Пре Бол.) др Горан Аритоновић 11-06-2024 13:30 Лабораторија 3

Учионица11

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) др Бранка Пауновић 18-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање ризицима (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 18-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у е-бизнис (Пре Бол.) др Предраг Ранитовић 20-06-2024 13:00 Лабораторија 4

Учионица10

Учионица9

Пројектовање веб апликација (Пре Бол.) др Предраг Ранитовић 20-06-2024 13:00 Лабораторија 4

Учионица10

Учионица9

Трговински маркетинг (Пре Бол.) др Татјана Бошковић 18-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) др Никола Јанчев 13-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) др Дајана Ерцеговац 21-06-2024 09:00 Учионица7

Учионица8

Технике међународног пословања (Пре Бол.) др Јелена Дамњановић 14-06-2024 13:00 Учионица8

Учионица9

Пословна статистика (Пре Бол.) др Милош Јапунџић 14-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рачуноводство трговинских предузећа (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Ивана Зорица Самарџић 07-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Ивана Зорица Самарџић 07-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Управљање растом предузећа (Пре Бол.) др Дејан Ђурић 17-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) др Јован Његић 10-06-2024 09:00 Учионица7
Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 06-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Теорија и анализа биланса (Пре Бол.) др Сања Влаовић Беговић 06-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) др Ана Јовичић Вуковић 06-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) др Бранка Максимовић 18-06-2024 09:00 Учионица8

Учионица9

Управљање породичним пословима (Пре Бол.) др Маја Вукадиновић 19-06-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – немачки (Пре Бол.) Ивана Зорица Самарџић 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (Пре Бол.) др Ђорђе Ћузовић 25-06-2024 15:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 25-06-2024 15:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 25-06-2024 15:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) др Милијана Рогановић 25-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) др Милијана Рогановић 25-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) др Милијана Рогановић 25-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рачуноводство банака и финансијских институција (Бол. 07 – СС) др Стеван Томашевић 12-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) др Бранка Пауновић 18-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) др Љиљана Јовић 18-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Електронски системи плаћања (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 20-06-2024 13:00 Лабораторија 4

Учионица10

Учионица9

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 20-06-2024 13:00 Лабораторија 4

Учионица10

Учионица9

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 20-06-2024 13:00 Лабораторија 4

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) др Зоран Марошан 13-06-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) др Зоран Марошан 13-06-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Организационо понашање (Пре Бол.) др Никола Јанчев 13-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) др Марија Врањеш 21-06-2024 09:00 Учионица8

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 18-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 18-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 18-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи рачуноводства (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 19-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Окружење пословања (Пре Бол.) др Дејан Ђурић 17-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Пословна етика (Пре Бол.) др Маја Вукадиновић 19-06-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Ивана Зорица Самарџић 07-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Ивана Зорица Самарџић 07-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Ивана Зорица Самарџић 07-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Познавање робе (Пре Бол.) др Бранка Максимовић 18-06-2024 09:00 Учионица8

Учионица9

Вредновање предузећа (Пре Бол.) др Сања Влаовић Беговић 06-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Вредновање предузећа (Пре Бол.) др Сања Влаовић Беговић 06-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Агроекономија (Бол. 12) др Бранка Максимовић 18-06-2024 09:00 Учионица8

Учионица9

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 07 – СС) др Дејан Живков 10-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Персоналне финансије (Пре Бол.) др Јован Његић 10-06-2024 09:00 Учионица7
Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 07 – СС) др Јован Његић 10-06-2024 09:00 Учионица7
Управљање ризицима (Бол. 07 – СС) др Јован Његић 10-06-2024 09:00 Учионица7
Основи туризма и хотелијерства (Пре Бол.) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно право (Бол. 12) др Маријана Младенов 11-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица16

Основи организације (Бол. 12) др Милијана Рогановић 25-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи организације (Бол. 12) др Милијана Рогановић 25-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) др Милијана Рогановић 25-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Базе података (Пре Бол.) др Данијела Тешендић 11-06-2024 09:00 Лабораторија 4

Учионица11

Животно и неживотно осигурање (Бол. 07 – СС) др Жељко Рачић 11-06-2024 15:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) др Стеван Томашевић 12-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) др Бисерка Комненић 25-06-2024 13:00 Учионица10

Учионица8

Учионица9

Предузетничке финансије (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 18-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Јавне финансије и буџетирање (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 18-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима (Бол. 07 – СС) др Љиљана Јовић 18-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примена информационих технологија (Бол. 12) др Зоран Марошан 13-06-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Основи информационо-комуникационих технологија (Пре Бол.) др Зоран Марошан 13-06-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Математика (Бол. 12) др Милош Јапунџић 21-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) др Марија Вуковић 13-06-2024 15:00 Учионица10

Учионица9

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) др Дајана Ерцеговац 21-06-2024 09:00 Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 18-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 18-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент набавке (Бол. 12) др Биљана Станков 14-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи организације (Бол. 12) др Биљана Станков 14-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Предузетништво (Бол. 12) др Биљана Станков 14-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Еколошки менаџмент (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Национална економија (Бол. 12) др Дејан Ђурић 17-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Пословно планирање (Бол. 07 – СС) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно комуницирање (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 19-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент набавке (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 19-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социјално предузетништво (Пре Бол.) др Гордана Вуксановић 19-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) др Драгана Милић 19-06-2024 09:00 Учионица10

Учионица9

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) др Драгана Милић 19-06-2024 09:00 Учионица10

Учионица9

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) др Драгана Милић 19-06-2024 09:00 Учионица10

Учионица9

Психологија (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 19-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Тржишно комуницирање (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 19-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословање медија (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 19-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Национална економија (Бол. 12) др Дејан Ђурић 17-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Пословно окружење (Бол. 12) др Дејан Ђурић 17-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Основи менаџмента (Бол. 12) др Дејан Ђурић 17-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) др Драгана Милић 19-06-2024 09:00 Учионица10

Учионица9

Животно и неживотно осигурање (Бол. 07 – СС) др Драгана Милић 19-06-2024 09:00 Учионица10

Учионица9

Технологија производње хране (Пре Бол.) др Бранка Максимовић 18-06-2024 09:00 Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 12) Ивана Зорица Самарџић 07-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 18-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Буџетирање, планирање и контрола профита (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 18-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Вредновање предузећа (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 06-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи ревизије (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 06-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљачко рачуноводство (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 06-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг истраживање (Бол. 12) др Бранка Максимовић 18-06-2024 09:00 Учионица8

Учионица9

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) др Дејан Живков 10-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) др Дејан Живков 10-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Јавне финансије (Бол. 12) др Дејан Живков 10-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) др Јован Његић 10-06-2024 09:00 Учионица7
Анализа хартија од вредности (Бол. 12) др Јован Његић 10-06-2024 09:00 Учионица7
Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) др Јован Његић 10-06-2024 09:00 Учионица7
Менаџмент услуга (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 25-06-2024 15:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународна трговина (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 25-06-2024 15:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 25-06-2024 15:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Електронска трговина (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 25-06-2024 15:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Електронска трговина (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 25-06-2024 15:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Посебни облици туризма (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Природни ресурси у туризму (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Туристичка географија (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент услуга (Бол. 12) др Милијана Рогановић 25-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (Бол. 12) др Милијана Рогановић 25-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарски менаџмент (Бол. 12) др Жељко Рачић 11-06-2024 15:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) др Жељко Рачић 11-06-2024 15:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијски менаџмент (Бол. 12) др Бисерка Комненић 25-06-2024 13:00 Учионица10

Учионица8

Учионица9

Економика предузећа (Бол. 12) др Бисерка Комненић 25-06-2024 13:00 Учионица10

Учионица8

Учионица9

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) др Бранка Пауновић 18-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) др Бранка Пауновић 18-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународно опорезивање (Бол. 12) др Љиљана Јовић 18-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Јавне финансије (Бол. 12) др Љиљана Јовић 18-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи електронског пословања (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 20-06-2024 13:00 Лабораторија 4

Учионица10

Учионица9

Управљање квалитетом (Бол. 12) др Никола Јанчев 13-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) др Никола Јанчев 13-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) др Марија Вуковић 13-06-2024 15:00 Учионица10

Учионица9

Међународно опорезивање (Бол. 12) др Марија Вуковић 13-06-2024 15:00 Учионица10

Учионица9

Јавне финансије (Бол. 12) др Марија Вуковић 13-06-2024 15:00 Учионица10

Учионица9

Међународне организације и интеграције (Бол. 12) др Јелена Дамњановић 14-06-2024 13:00 Учионица8

Учионица9

Трговински менаџмент (Бол. 12) др Јелена Дамњановић 14-06-2024 13:00 Учионица8

Учионица9

Међународна економија (Бол. 12) др Јелена Дамњановић 14-06-2024 13:00 Учионица8

Учионица9

Спољнотрговинско пословање (Бол. 12) др Биљана Станков 14-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економика туризма (Бол. 12) др Татјана Бошковић 18-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Актуарство (Бол. 12) др Драгана Милић 14-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно пословање (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 19-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг истраживање (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 19-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Понашање потрошача (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 19-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Осигурање (Бол. 12) др Драгана Милић 19-06-2024 09:00 Учионица10

Учионица9

Банкарство (Бол. 12) др Жељко Рачић 11-06-2024 15:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) др Љиљана Јовић 18-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 12) Ивана Зорица Самарџић 07-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 12) Ивана Зорица Самарџић 07-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) др Милош Јапунџић 14-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Економика предузећа (Бол. 12) др Бисерка Комненић 25-06-2024 13:00 Учионица10

Учионица8

Учионица9

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) др Милош Јапунџић 14-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) др Бранка Максимовић 18-06-2024 09:00 Учионица8

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) др Дејан Живков 10-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) др Јован Његић 10-06-2024 09:00 Учионица7
Пословно право (Пре Бол.) др Маријана Младенов 11-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) др Милијана Рогановић 25-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи електронског пословања (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 25-06-2024 13:00 Лабораторија 3

Учионица11

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) др Стеван Томашевић 12-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 12) др Борис Кузман 12-06-2024 12:00 Учионица9
Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) др Бисерка Комненић 25-06-2024 13:00 Учионица10

Учионица8

Учионица9

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) др Бранка Пауновић 18-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) др Бранка Пауновић 18-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Дигитални маркетинг (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 20-06-2024 13:00 Лабораторија 4

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 3 (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 20-06-2024 13:00 Лабораторија 4

Учионица10

Учионица9

Пословни апликативни системи (Бол. 12) др Зоран Марошан 13-06-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Информациони системи у туризму (Бол. 12) др Зоран Марошан 13-06-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Принципи менаџмента (Пре Бол.) др Никола Јанчев 13-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) др Никола Јанчев 13-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) др Никола Јанчев 13-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) др Марија Вуковић 13-06-2024 15:00 Учионица10

Учионица9

Математика (Бол. 16) др Милош Јапунџић 21-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) др Дајана Ерцеговац 21-06-2024 09:00 Учионица7

Учионица8

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) др Дајана Ерцеговац 21-06-2024 09:00 Учионица7

Учионица8

Бизнис план (Бол. 17) др Дајана Ерцеговац 21-06-2024 09:00 Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 18-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 18-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 18-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 18-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (Пре Бол.) др Јелена Дамњановић 14-06-2024 13:00 Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 12) др Биљана Станков 14-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) др Биљана Станков 14-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Рурални туризам (Бол. 12) др Татјана Бошковић 18-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) др Јелена Вукићевић 20-06-2024 13:00 Учионица8
Основи предузетништва (Пре Бол.) др Биљана Станков 14-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи економије (Бол. 12) др Дејан Ђурић 17-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 19-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социологија (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 19-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) др Дејан Ђурић 17-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Основи економије (Бол. 16) др Дејан Ђурић 17-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) др Дејан Ђурић 17-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 12) Ивана Зорица Самарџић 07-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 16) Ивана Зорица Самарџић 07-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Базе података (Бол. 16) др Данијела Тешендић 11-06-2024 09:00 Лабораторија 4

Учионица11

Увод у програмирање (Бол. 16) др Горан Аритоновић 11-06-2024 13:30 Лабораторија 3

Учионица11

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 2 (Бол. 16) др Зоран Марошан 13-06-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Пројектовање алгоритама (Бол. 16) др Сања Лончар 20-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Пословна математика (Пре Бол.) др Сања Лончар 20-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Рурални туризам (Бол. 17) др Татјана Бошковић 18-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 1 (Бол. 16) др Синиша Митић 13-06-2024 09:00 Лабораторија 4

Учионица12

Учионица16

Основи ревизије (Бол. 17) др Сања Влаовић Беговић 06-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно комуницирање (Бол. 17) др Бранка Максимовић 18-06-2024 09:00 Учионица8

Учионица9

Пословно комуницирање (Бол. 17) др Маја Вукадиновић 19-06-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Психологија (Бол. 17) др Маја Вукадиновић 19-06-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање ризицима (Пре Бол.) др Јован Његић 10-06-2024 09:00 Учионица7
Основи организације (Бол. 17) др Милијана Рогановић 25-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Дигитални маркетинг (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 25-06-2024 13:00 Лабораторија 3

Учионица11

Рачунарске мреже (Бол. 16) др Данијела Тешендић 11-06-2024 09:00 Лабораторија 4

Учионица11

Напредне веб технологије (Бол. 16) др Сузана Марковић 12-06-2024 10:00 Лабораторија 5

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 20-06-2024 13:00 Лабораторија 4

Учионица10

Учионица9

Примена информационих технологија (Бол. 16) др Зоран Марошан 13-06-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 16) др Зоран Марошан 13-06-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 16) др Зоран Марошан 13-06-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Оперативни системи (Бол. 16) др Зоран Марошан 13-06-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 17) др Никола Јанчев 13-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) др Никола Јанчев 13-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економика јавног сектора (Пре Бол.) др Марија Вуковић 13-06-2024 15:00 Учионица10

Учионица9

Савремене тенденције у јавној управи (Пре Бол.) др Марија Вуковић 13-06-2024 15:00 Учионица10

Учионица9

Операциона истраживања (Бол. 16) др Милош Јапунџић 21-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Математика (Бол. 17) др Милош Јапунџић 21-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика туризма (Бол. 07) др Татјана Бошковић 18-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи организације (Бол. 17) др Биљана Станков 14-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 16) др Милош Јапунџић 14-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Информациони системи (Бол. 16) др Јасмина Новаковић 19-06-2024 11:30 Лабораторија 4
Тржишно комуницирање (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 19-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 19-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Теорија графова (Бол. 16) др Милош Јапунџић 21-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Архитектура рачунарских система (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 25-06-2024 13:00 Лабораторија 3

Учионица11

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 16) др Милош Јапунџић 14-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 17) др Ана Јовичић Вуковић 06-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик 2 Немачки (Бол. 17) Ивана Зорица Самарџић 07-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик 3 Немачки (Бол. 17) Ивана Зорица Самарџић 07-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Развој пословних апликација (Бол. 16) др Горан Аритоновић 11-06-2024 13:30 Лабораторија 3

Учионица11

Интернет технологије у пословању (Бол. 16) др Сузана Марковић 12-06-2024 10:00 Лабораторија 5

Учионица9

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 17) др Наташа Павловић 10-06-2024 09:30 Учионица10

Учионица11

Увод у финансије (Бол. 17) др Бранка Пауновић 18-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународна економија (Бол. 17) др Јелена Дамњановић 14-06-2024 13:00 Учионица8

Учионица9

Примена информационих технологија (Бол. 17) др Зоран Марошан 13-06-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Банкарство (Бол. 17) др Жељко Рачић 11-06-2024 15:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Софтверски инжењеринг (Бол. 16) др Јасмина Новаковић 19-06-2024 11:30 Лабораторија 4
Мултимедијални системи (Бол. 16) др Јасмина Новаковић 19-06-2024 11:30 Лабораторија 4
Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 17) др Никола Јанчев 13-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Агроекономија (Бол. 17) др Бранка Максимовић 18-06-2024 09:00 Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 20-06-2024 13:00 Лабораторија 4

Учионица10

Учионица9

Пословно право (Бол. 17) др Маријана Младенов 11-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 4 (Бол. 16) др Сања Лончар 20-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Национална економија (Бол. 17) др Дејан Ђурић 17-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Основи економије (Бол. 17) др Дејан Ђурић 17-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Међународна трговина (Бол. 17) др Ђорђе Ћузовић 25-06-2024 15:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Еколошки менаџмент (Бол. 17) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Истраживање тржишта (Бол. 17) др Бранка Максимовић 18-06-2024 09:00 Учионица8

Учионица9

Пословна етика (Бол. 17) др Маја Вукадиновић 19-06-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска тржишта и институције (Бол. 17) др Јован Његић 10-06-2024 09:00 Учионица7
Лидерство (Бол. 17) др Милијана Рогановић 25-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) др Борис Кузман 12-06-2024 12:00 Учионица9
Економика предузећа (Бол. 17) др Бисерка Комненић 25-06-2024 13:00 Учионица10

Учионица8

Учионица9

Економика предузећа (Бол. 17) др Бисерка Комненић 25-06-2024 13:00 Учионица10

Учионица8

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 17) др Љиљана Јовић 18-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) др Предраг Ранитовић 20-06-2024 13:00 Лабораторија 4

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) др Марија Врањеш 21-06-2024 09:00 Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) др Дајана Ерцеговац 21-06-2024 09:00 Учионица7

Учионица8

Менаџмент догађаја (Бол. 17) др Татјана Бошковић 18-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економија Европске уније (Бол. 17) др Биљана Станков 14-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Посебни облици туризма (Бол. 17) др Владимир Стојановић 24-06-2024 09:00 Учионица13
Савремено тржишно пословање (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 19-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) др Гордана Вуксановић 19-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент трошкова (Бол. 17) др Драгана Милић 19-06-2024 09:00 Учионица10

Учионица9

Корпоративно управљање (Бол. 17) др Драгана Милић 19-06-2024 09:00 Учионица10

Учионица9

Управљање инвестицијама (Бол. 17) др Драгана Милић 19-06-2024 09:00 Учионица10

Учионица9

Туристичка географија (Бол. 17) др Ана Јовичић Вуковић 06-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) др Ана Јовичић Вуковић 06-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик Немачки (Бол. 17) Ивана Зорица Самарџић 07-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик 1 Немачки (Бол. 17) Ивана Зорица Самарџић 07-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) др Стеван Томашевић 12-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Спортско-рекреативни туризам (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг у туризму (Бол. 17) др Наташа Павловић 10-06-2024 09:30 Учионица10

Учионица11

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) др Бранка Пауновић 18-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска тржишта и институције (Бол. 17) др Бранка Пауновић 18-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународне финансије (Бол. 17) др Дејан Живков 10-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) др Јелена Дамњановић 14-06-2024 13:00 Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) др Марко Шпилер 20-06-2024 10:00 Учионица8
Основи предузетништва (Бол. 17) др Биљана Станков 14-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Спољнотрговинско пословање (Бол. 17) др Биљана Станков 14-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Јавне финансије (Бол. 17) др Марија Вуковић 13-06-2024 15:00 Учионица10

Учионица9

Финансијска и актуарска математика (Бол. 17) др Драгана Милић 14-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Посебни облици туризма (Бол. 17) др Владимир Стојановић 24-06-2024 09:00 Учионица13
Понашање потрошача (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 19-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Канали маркетинга (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 19-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) др Бранка Максимовић 18-06-2024 09:00 Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) др Татјана Бошковић 18-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика туризма (Бол. 17) др Татјана Бошковић 18-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 17) др Татјана Бошковић 18-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент људских ресурса (Бол. 17) др Никола Јанчев 13-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно окружење (Бол. 17) др Дејан Ђурић 17-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) др Ђорђе Ћузовић 25-06-2024 15:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трендови и иновације у туризму (Бол. 17) др Ана Јовичић Вуковић 06-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Електронска трговина (Бол. 17) др Ђорђе Ћузовић 25-06-2024 15:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Методологија истраживачког рада (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 19-06-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Монетарне финансије (Бол. 17 – СС) др Дејан Живков 10-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – СС) др Дејан Живков 10-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Дејан Живков 10-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Берзанско пословање (Бол. 17 – СС) др Дејан Живков 10-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Ђорђе Ћузовић 25-06-2024 15:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – МС) др Јован Његић 10-06-2024 09:00 Учионица7
Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – СС) др Јован Његић 10-06-2024 09:00 Учионица7
Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Јован Његић 10-06-2024 09:00 Учионица7
Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Милијана Рогановић 25-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (Бол. 17) др Милијана Рогановић 25-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Природни ресурси у туризму (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика међународних интеграција (Бол. 17 – МС) др Милијана Рогановић 25-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Мирела Момчиловић 11-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Жељко Рачић 11-06-2024 15:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17 – СС) др Жељко Рачић 11-06-2024 15:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Бисерка Комненић 25-06-2024 13:00 Учионица10

Учионица8

Учионица9

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 17 – СС) др Бранка Пауновић 18-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Бранка Пауновић 18-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Бол. 17 – СС) др Бранка Пауновић 18-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Бранка Пауновић 18-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 18-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународна пореска политика (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 18-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Љиљана Јовић 18-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (Бол. 17 – СС) др Марија Вуковић 13-06-2024 15:00 Учионица10

Учионица9

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Марија Вуковић 13-06-2024 15:00 Учионица10

Учионица9

Инвестиционо банкарство (Бол. 17) др Марија Вуковић 13-06-2024 15:00 Учионица10

Учионица9

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 14-06-2024 13:00 Учионица8

Учионица9

Пројектни менаџмент (Бол. 17 – МС) др Дајана Ерцеговац 21-06-2024 09:00 Учионица7

Учионица8

Економика Европске уније (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 14-06-2024 13:00 Учионица8

Учионица9

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Јелена Дамњановић 14-06-2024 13:00 Учионица8

Учионица9

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна статистика (Пре Бол.) др Милош Јапунџић 14-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Методологија истраживачког рада (Бол. 17 – МС) др Гордана Вуксановић 19-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Дејан Ђурић 17-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Инвестиционо банкарство (Бол. 17) др Слободанка Јовин 20-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарско пословање (Бол. 17 – МС) др Бранка Пауновић 18-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 10-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Интеракција човек рачунар (Бол. 16) др Зоран Марошан 13-06-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Међународно банкарство (Бол. 17) др Жељко Рачић 11-06-2024 15:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17 – МС) др Жељко Рачић 11-06-2024 15:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економика Европске уније (Бол. 17 – МС) др Биљана Станков 14-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи менаџмента (Бол. 17) др Никола Јанчев 13-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 17 – МС) др Дејан Ђурић 17-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Глобализација (Бол. 17 – МС) др Ђорђе Ћузовић 25-06-2024 15:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословне финансије (Бол. 17) др Бисерка Комненић 25-06-2024 13:00 Учионица10

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна статистика (Бол. 17) др Милош Јапунџић 14-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Слободанка Јовин 20-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) др Бранка Максимовић 18-06-2024 09:00 Учионица8

Учионица9

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 19-06-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 10-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународно пословно финансирање (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 10-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Јован Његић 10-06-2024 09:00 Учионица7
Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Ђорђе Ћузовић 25-06-2024 15:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Ђорђе Ћузовић 25-06-2024 15:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансирање малих и средњих предузећа (Бол. 17 – СС) др Милијана Рогановић 25-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Мирела Момчиловић 11-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) др Борис Кузман 12-06-2024 12:00 Учионица9
Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Бисерка Комненић 25-06-2024 13:00 Учионица10

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Бранка Пауновић 18-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Бранка Пауновић 18-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 18-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 18-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијске берзе (Бол. 17) др Љиљана Јовић 18-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Инструменти финансирања јавних потреба (Бол. 17 – СС) др Љиљана Јовић 18-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Оперативни менаџмент (Пре Бол.) др Никола Јанчев 13-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Марија Вуковић 13-06-2024 15:00 Учионица10

Учионица9

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 14-06-2024 13:00 Учионица8

Учионица9

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 14-06-2024 13:00 Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) др Дајана Ерцеговац 21-06-2024 09:00 Учионица7

Учионица8

Менаџмент у спољној трговини (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 14-06-2024 13:00 Учионица8

Учионица9

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Слободанка Јовин 20-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) 14-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Примена статистичких модела у пословању (Бол. 17 – МС) др Стеван Томашевић 14-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи рачуноводства (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Социологија (Бол. 16) др Гордана Вуксановић 19-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Дејан Ђурић 17-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) др Марија Вуковић 13-06-2024 15:00 Учионица10

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Корпоративне финансије (Бол. 17 – МС) др Мирела Момчиловић 11-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 10-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) др Дејан Живков 10-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Жељко Рачић 11-06-2024 15:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Жељко Рачић 11-06-2024 15:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) др Драгана Томашевић 20-06-2024 09:00 Учионица9
Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) др Јелена Вукићевић 20-06-2024 13:00 Учионица8
Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Марија Вуковић 13-06-2024 15:00 Учионица10

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) др Биљана Станков 14-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) др Дајана Ерцеговац 21-06-2024 09:00 Учионица7

Учионица8

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) др Татјана Бошковић 18-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Организационо понашање (Бол. 17 – МС) др Никола Јанчев 13-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Ђорђе Ћузовић 25-06-2024 15:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословне стратегије (Бол. 17 – МС) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) др Слободанка Јовин 20-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Слободанка Јовин 20-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи ревизије (Бол. 20 длс) др Сања Влаовић Беговић 06-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у вештачку интелигенцију (Бол. 16) др Јован Његић 10-06-2024 09:00 Учионица7
Финансијска тржишта и институције (Бол. 20 длс) др Јован Његић 10-06-2024 09:00 Учионица7
Основи организације (Бол. 20 длс) др Милијана Рогановић 25-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно банкарство (Бол. 20 длс) др Жељко Рачић 11-06-2024 15:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Рачуноводство (Бол. 20 длс) др Стеван Томашевић 12-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Управљање интелектуалном својином (Бол. 16) др Бисерка Комненић 25-06-2024 13:00 Учионица10

Учионица8

Учионица9

Управљање ризицима (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 18-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословни информациони системи (Бол. 07 – СС) др Зоран Марошан 13-06-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) др Марија Врањеш 21-06-2024 09:00 Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 20 длс) др Марија Вуковић 13-06-2024 15:00 Учионица10

Учионица9

Математика (Бол. 20 длс) др Милош Јапунџић 21-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи предузетништва (Пре Бол.) др Биљана Станков 14-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Стеван Томашевић 14-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Софтверски инжењеринг (Пре Бол.) др Јасмина Новаковић 19-06-2024 11:30 Лабораторија 4
Социјално предузетништво (Пре Бол.) др Гордана Вуксановић 19-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Гордана Вуксановић 19-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Корпоративно управљање (Бол. 20 длс) др Драгана Милић 19-06-2024 09:00 Учионица10

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Први страни пословни језик 1 Немачки (Бол. 20 длс) Ивана Зорица Самарџић 07-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик 3 Немачки (Бол. 20 длс) Ивана Зорица Самарџић 07-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 20 длс) др Сања Влаовић Беговић 06-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна анализа (Бол. 20 длс) др Сања Влаовић Беговић 06-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик 2 Немачки (Бол. 20 длс) Ивана Зорица Самарџић 07-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 20 длс) др Стеван Томашевић 12-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Рачуноводство (Бол. 17) др Стеван Томашевић 12-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Управљање инвестицијама (Бол. 20 длс) др Мирела Момчиловић 11-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 20 длс) др Бранка Пауновић 18-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Увод у финансије (Бол. 20 длс) др Бранка Пауновић 18-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 20 длс) др Дејан Живков 10-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социологија (Бол. 20 длс) др Гордана Вуксановић 19-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Примена информационих технологија (Бол. 20 длс) др Зоран Марошан 13-06-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Психологија (Бол. 20 длс) др Маја Вукадиновић 19-06-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Осигурање (Бол. 20 длс) др Драгана Милић 19-06-2024 09:00 Учионица10

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 20 длс) др Жељко Рачић 11-06-2024 15:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Осигурање (Бол. 17) др Драгана Милић 19-06-2024 09:00 Учионица10

Учионица9

Јавне финансије (Бол. 20 длс) др Марија Вуковић 13-06-2024 15:00 Учионица10

Учионица9

Структуре података и алгоритми (Пре Бол.) др Сања Лончар 20-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Финансијска и актуарска математика (Бол. 20 длс) др Драгана Милић 14-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Интернет ствари (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 20-06-2024 13:00 Лабораторија 4

Учионица10

Учионица9

Основи менаџмента (Бол. 20 длс) др Никола Јанчев 13-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно право (Бол. 20 длс) др Маријана Младенов 11-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица16

Основи економије (Бол. 20 длс) др Дејан Ђурић 17-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Национална економија (Бол. 20 длс) др Дејан Ђурић 17-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Економика предузећа (Бол. 20 длс) др Бисерка Комненић 25-06-2024 13:00 Учионица10

Учионица8

Учионица9

Еколошки менаџмент (Бол. 20 длс) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 20 длс) др Слободанка Јовин 20-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна статистика др Милош Јапунџић 14-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Пословна статистика (Бол. 20 длс) др Милош Јапунџић 14-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Предузетничке финансије (Бол. 20 длс) др Слободанка Јовин 20-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Анализа финансијских извештаја (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 06-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Сања Влаовић Беговић 06-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Сања Влаовић Беговић 06-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Вредновање предузећа др Сања Влаовић Беговић 06-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трендови и иновације у туризму (Бол. 17) др Ана Јовичић Вуковић 06-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Туристичка географија (Пре Бол.) др Ана Јовичић Вуковић 06-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Бранка Максимовић 18-06-2024 09:00 Учионица8

Учионица9

Маркетинг у туризму (Пре Бол.) др Наташа Павловић 10-06-2024 09:30 Учионица10

Учионица11

Економика међународних интеграција др Милијана Рогановић 25-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Милијана Рогановић 25-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговина и инвестиције Европске уније др Биљана Станков 10-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Увод у Европску унију др Биљана Станков 10-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Мирела Момчиловић 11-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Персоналне финансије (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 18-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент набавке др Марко Шпилер 20-06-2024 10:00 Учионица8
Буџетско рачуноводство др Наталија Кековић 20-06-2024 13:00 Учионица11
Буџетско рачуноводство др Наталија Кековић 20-06-2024 13:00 Учионица11
Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Никола Јанчев 13-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Никола Јанчев 13-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Никола Јанчев 13-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Национална економија (Бол. 17) др Марија Вуковић 13-06-2024 15:00 Учионица10

Учионица9

Пословна математика (Пре Бол.) др Милош Јапунџић 21-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пројектни менаџмент др Дајана Ерцеговац 21-06-2024 09:00 Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Биљана Станков 14-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Истраживање тржишта (Бол. 17) др Драгана Томашевић 20-06-2024 09:00 Учионица9
Банкарско пословање (Бол. 17 – МС) др Слободанка Јовин 20-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примењено статистичко истраживање др Стеван Томашевић 14-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Драгољуб Јовичић 19-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 12) Ивана Зорица Самарџић 07-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Пословна статистика (Пре Бол.) др Милош Јапунџић 14-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Рачуноводство (Бол. 20 длс) др Сања Влаовић Беговић 06-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Стеван Томашевић 12-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Примена информационих технологија (Бол. 16) др Синиша Митић 13-06-2024 09:00 Лабораторија 4

Учионица12

Учионица16

Основи ревизије (Бол. 20 длс) др Стеван Томашевић 12-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Основи ревизије (Бол. 17) др Стеван Томашевић 12-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Увод у Европску унију др Биљана Станков 10-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговина и инвестиције Европске уније др Биљана Станков 10-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска тржишта и институције (Бол. 20 длс) др Бранка Пауновић 18-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Гордана Вуксановић 19-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Методологија истраживачког рада др Гордана Вуксановић 19-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Биљана Станков 14-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Биљана Станков 14-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Родно-одговорно буџетирање др Марија Вуковић 13-06-2024 15:00 Учионица10

Учионица9

Понашање потрошача (Бол. 17) др Драгана Гашевић 20-06-2024 09:00 Учионица10

Учионица11

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Дајана Ерцеговац 21-06-2024 09:00 Учионица7

Учионица8

Маркетинг др Бранка Максимовић 18-06-2024 09:00 Учионица8

Учионица9

Пословно комуницирање (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 19-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Милијана Рогановић 25-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Милијана Рогановић 25-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг (Пре Бол.) др Бранка Максимовић 18-06-2024 09:00 Учионица8

Учионица9

Познавање робе (Бол. 12) др Бранка Максимовић 18-06-2024 09:00 Учионица8

Учионица9

Пословне комуникације (Пре Бол.) др Маја Вукадиновић 19-06-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословна етика (Пре Бол.) др Маја Вукадиновић 19-06-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Маја Вукадиновић 19-06-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Посебни облици туризма (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма (Пре Бол.) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 07 – СС) др Бранка Пауновић 18-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Бол. 12) др Бранка Пауновић 18-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Персоналне финансије (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 18-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Други страни пословни језик Енглески (Бол. 17) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Ивана Зорица Самарџић 07-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Други страни пословни језик Енглески (Бол. 17) Тамара Вережан 07-06-2024 09:00 Учионица16
Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Сања Влаовић Беговић 06-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) др Сања Влаовић Беговић 06-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент догађаја (Бол. 17) др Борис Кузман 12-06-2024 12:00 Учионица9
Пословни енглески језик (Бол. 17 – МС) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Први страни пословни језик 3 Енглески (Бол. 17) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 16) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 20 длс) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Маркетинг (Бол. 17) др Бранка Максимовић 18-06-2024 09:00 Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) др Бранка Пауновић 18-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Агроекономија (Бол. 20 длс) др Бранка Максимовић 18-06-2024 09:00 Учионица8

Учионица9

Управљање породичним пословањем (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 19-06-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик 2 Енглески (Бол. 17) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Психологија (Бол. 16) др Маја Вукадиновић 19-06-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 19-06-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Алати за пословно одлучивање (Бол. 16) др Зоран Марошан 13-06-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Пословни информациони системи (Пре Бол.) др Зоран Марошан 13-06-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Увод у примену информационих технологија у бизнису (Пре Бол.) др Зоран Марошан 13-06-2024 09:00 Лабораторија 3

Учионица13

Учионица14

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) др Никола Јанчев 13-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Осигурање (Бол. 12) др Марија Вуковић 13-06-2024 15:00 Учионица10

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) др Марија Вуковић 13-06-2024 15:00 Учионица10

Учионица9

Економика међународних интеграција (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 14-06-2024 13:00 Учионица8

Учионица9

Управљање пројектима (Пре Бол.) др Дајана Ерцеговац 21-06-2024 09:00 Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) др Биљана Станков 14-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) др Татјана Бошковић 18-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Корпоративне финансије (Бол. 17 – МС) др Слободанка Јовин 20-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи предузетништва (Бол. 17) др Биљана Станков 14-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економика трговине (Пре Бол.) др Биљана Станков 14-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Инвестиционо банкарство (Бол. 20 длс) др Слободанка Јовин 20-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно комуницирање (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 19-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Понашање потрошача (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 19-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Понашање потрошача (Пре Бол.) др Драгољуб Јовичић 19-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 12) др Драгана Милић 19-06-2024 09:00 Учионица10

Учионица9

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Гордана Вуксановић 19-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Геополитика (Бол. 12) др Дејан Ђурић 17-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Социјално предузетништво (Бол. 17) др Гордана Вуксановић 19-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Дејан Ђурић 17-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Дејан Ђурић 17-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) др Дејан Ђурић 17-06-2024 13:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Управљање пројектима (Бол. 07 – СС) др Дајана Ерцеговац 21-06-2024 09:00 Учионица7

Учионица8

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Саша Ралетић Јотановић 17-06-2024 18:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Примена информационих технологија (Бол. 17) др Синиша Митић 13-06-2024 09:00 Лабораторија 4

Учионица12

Учионица16

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 17) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Први страни пословни језик 3 Енглески (Бол. 20 длс) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Први страни пословни језик 2 Енглески (Бол. 20 длс) др Наташа Бикицки 07-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 19-06-2024 17:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Национална економија (Бол. 20 длс) др Марија Вуковић 13-06-2024 15:00 Учионица10

Учионица9

Монетарна економија др Дајана Ерцеговац 21-06-2024 09:00 Учионица7

Учионица8

Менаџмент у спољној трговини (Бол. 17 – МС) др Саша Ралетић Јотановић 17-06-2024 18:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Предузетнички менаџмент (Бол. 17) др Марија Врањеш 21-06-2024 09:00 Учионица8

Учионица9

Рачунарске мреже (Бол. 16) др Синиша Митић 25-06-2024 09:00 Лабораторија 4

Учионица12

Учионица16

Математика (Бол. 17) др Сања Лончар 20-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Рачуноводство (Бол. 20 длс) др Наталија Кековић 20-06-2024 13:00 Учионица11
Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Марија Вуковић 13-06-2024 15:00 Учионица10

Учионица9

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Саша Ралетић Јотановић 17-06-2024 18:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Пословна анализа (Бол. 17) др Сања Влаовић Беговић 06-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рачуноводство (Бол. 17) др Сања Влаовић Беговић 06-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 16) Ивана Зорица Самарџић 07-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Интегрисани развојни алати (Бол. 16) др Горан Аритоновић 11-06-2024 13:30 Лабораторија 3

Учионица11

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Стеван Томашевић 14-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Управљање инвестицијама (Бол. 17) др Мирела Момчиловић 11-06-2024 09:00 Учионица13

Учионица14

Међународна пореска политика др Љиљана Јовић 18-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно пословно финансирање (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 18-06-2024 13:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 10-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Жељко Рачић 11-06-2024 15:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) др Драгана Милић 19-06-2024 09:00 Учионица10

Учионица9

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 17) др Владимир Стојановић 24-06-2024 09:00 Учионица13
Тржишно комуницирање (Бол. 17) др Марија Врањеш 21-06-2024 09:00 Учионица8

Учионица9

Међународне финансије (Бол. 20 длс) др Дејан Живков 10-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социологија (Бол. 17) др Гордана Вуксановић 19-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) др Жељко Рачић 11-06-2024 15:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарство (Бол. 20 длс) др Жељко Рачић 11-06-2024 15:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 20 длс) др Драгана Милић 19-06-2024 09:00 Учионица10

Учионица9

Безбедност информационих система (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 20-06-2024 13:00 Лабораторија 4

Учионица10

Учионица9

Дискретне математичке структуре (Бол. 16) др Сања Лончар 20-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Структуре података и алгоритми (Бол. 16) др Сања Лончар 20-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Математика (Бол. 12) др Сања Лончар 20-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Системи за управљање базама података (Пре Бол.) др Сања Лончар 20-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) др Милијана Рогановић 25-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент пословних перформанси др Славиша Ђукановић 24-06-2024 13:00 Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Предузетничке финансије (Бол. 17) др Слободанка Јовин 20-06-2024 09:00 Учионица12

Учионица13

Учионица14

Монетарна економија др Дајана Ерцеговац 21-06-2024 09:00 Учионица7

Учионица8

Објектно-оријентисано програмирање (Бол. 16) др Сања Лончар 20-06-2024 09:00 Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Пословне финансије (Бол. 20 длс) др Бисерка Комненић 25-06-2024 13:00 Учионица10

Учионица8

Учионица9