Izaberite stranicu

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Утврђен је  датум одбране завршних  радова за студенте:

 

 1. Јована Ковачевић, бр. индекса 2021/000052 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић

Назив теме: „Злоупотреба моћи у организацији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Маја Вукадиновић, члан
 3. др Никола Јанчев, члан

     Заказана одбрана  завршног рада 03.07.2024. године у 12,00 часова (учионица 16)

 

 

 1. Слађана Станаћев, бр. индекса 2020/000067 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Стевана Томашевића

Назив теме: „Рачуноводствене манипулације у финансијским извештајима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Стеван Томашевић, ментор
 2. др Сања Влаовић Беговић, члан
 3. др Драгана Милић, члан

     Заказана одбрана  завршног рада 03.07.2024. године у 12,00 часова (учионица 12)

 

 

 1. Владимир Бјелајац, бр. индекса 2019/001017 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

Пријавио је тему код ментора др Милијане Рогановић

Назив теме: „Примењени трговински менаџмент малопродајних предузећа у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Саша Ралетић Јотановић, члан

     Заказана одбрана  завршног рада 03.07.2024. године у 12,30 часова (учионица 16)

 

 1. Жељана Пауновић, бр. индекса 2021/001009 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков

Назив теме: „Значај оснивача Европске уније и њихов допринос развоју европских интеграција“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Дејан Живков, члан
 3. др Ђорђе Ћузовић, члан

     Заказана одбрана  завршног рада 03.07.2024. године у 14,00 часова (свечана сала)

 

 1. Оливера Јовановић, бр. индекса 2021/001069 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков

Назив теме: „Настанак и еволуција Европске уније у контексту  анализе њених кључних вредности и обележја“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Дејан Живков, члан
 3. др Жељко Рачић, члан

     Заказана одбрана  завршног рада 03.07.2024. године у 15,00 часова (свечана сала)

 

 

 1. Јелена Григоријевић, бр. индекса 2021/001064 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић

Назив теме: „Процес електронске трговине на примеру предузећа Pet Shop“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Марија Врањеш, члан

     Заказана одбрана  завршног рада 03.07.2024. године у 16,00 часова (свечана сала)

 

 

 1. Александар Кнежевић, бр. индекса 2019/001083 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

Пријавио је тему код ментора др Ђорђа Ћузовића

Назив теме: „Транснационалне компаније као носиоци међународне трговине“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ђорђе Ћузовић, ментор
 2. др Милијана Рогановић, члан
 3. др Саша Ралетић Јотановић, члан

     Заказана одбрана  завршног рада 03.07.2024. године у 16,30 часова (свечана сала)

 

 

 1. Глорија Лелеа, бр. индекса 2021/001068 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков

Назив теме: „Заједничке пољопривредне политике Европске уније и перспективе будућег развоја европске пољопривреде“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Бранка Максимовић, члан
 3. др Жељко Рачић, члан

     Заказана одбрана  завршног рада 04.07.2024. године у 11,00 часова (свечана сала)

 

 

 

 1. Миа Трајковић, бр. индекса 2020/001023 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков

Назив теме: „Стратегија пословања транснационалних компанија Европске уније“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Жељко Рачић, члан
 3. др Саша Ралетић Јотановић, члан

     Заказана одбрана  завршног рада 04.07.2024. године у 12,00 часова (свечана сала)

 

 1. Сара Савић, бр. индекса 2021/000018 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Драгане Милић

Назив теме: „Значај и компарација тржишта осигурања у свету“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Милић, ментор
 2. др Жељко Рачић, члан
 3. др Сања Влаовић Беговић, члан

     Заказана одбрана  завршног рада 04.07.2024. године у 13,00 часова (учионица 16)

 

 

 1. Бојана Каровић, бр. индекса 2021/001036 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков

Назив теме: „Улога и значај институционалног троугла у систему власти Европске уније“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Драгољуб Јовичић, члан
 3. др Саша Ралетић Јотановић, члан

     Заказана одбрана  завршног рада 04.07.2024. године у 13,00 часова (свечана сала)

 

 1. Исидора Стамболија, бр. индекса 2021/001042 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков

Назив теме: „Правила и процедуре спровођења редовног царинског поступка при увозу робе у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Марија Вуковић, члан
 3. др Саша Ралетић Јотановић, члан

     Заказана одбрана  завршног рада 04.07.2024. године у 14,00 часова (учионица 16)