Izaberite stranicu

На састанку Комисије за мастер радове одржаном 03.07.2024. године утврђени су датуми одбране радова

 

 1. Марина Рајилић, број индекса 2022/200002 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Милијане Рогановић под називом:

„Утицај маркетинг активности на развој глампинга у Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Томашевић, председник Комисије
 2. др Бојана Ковачевић Берлековић, члан
 3. др Милијана Рогановић, ментор

 

Предложен датум одбране 03.07.2024.године у 10.00 часова (свечана сала)  

 

 1. Сузана Лазић, број индекса 2022/200028 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Компаративна анализа спољнотрговинске размене Републике Србије са Европском унијом и другим трговинским партнерима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Јелена Дамњановић, председник Комисије
 2. др Јелена Вукићевић, члан
 3. др Биљана Станков, ментор

 

Предложен датум одбране 03.07.2024.године у 12.00 часова (свечана сала)  

 

 1. Весна Цвијетић, број индекса 2019/200016 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Анализа значаја и улоге институционалног троугла у демократском политичком систему Европске уније“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ђорђе Ћузовић, председник Комисије
 2. др Јелена Вукићевић, члан
 3. др Биљана Станков, ментор

 

Предложен датум одбране 03.07.2024.године у 13.00 часова (свечана сала) 

 

  

 1. Ирена Коларов, број индекса 2022/200031 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Милијане Рогановић под називом:

„Утицај обуке и развоја у организацији на продуктивност запослених“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Никола Јанчев, председник Комисије
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. др Милијана Рогановић, ментор

 

Предложен датум одбране 03.07.2024.године у 13.00 часова (учионица 16) 

 

 

 

 1. Светлана Јокић, број индекса 2022/200001 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Дајане Ерцеговац под називом:

„Анализа кредитне понуде и управљање кредитним ризиком у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Сања Влаовић Беговић, председник Комисије
 2. др Марија Врањеш, члан
 3. др Дајана Ерцеговац, ментор                   

 

Предложен датум одбране 04.07.2024.године у 10.00 часова (свечана сала) 

 

 

 1. Јована Радовановић, број индекса 2021/200005 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Финансирање сектора микро, малих и средњих предузећа и предузетника (ММСПП) у Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Слободанка Јовин, председник Комисије
 2. др Стеван Томашевић, члан
 3. др Жељко Рачић, ментор

 

Предложен датум одбране 05.07.2024.године у 11.30 часова (свечана сала)