LITERATURA:
Doroslovački Rade, Mijatović Milorad,
(2008) Matematika, Alfa-graf NS, Novi Sad

Linkovi materijala sa strane ( dr Milorada Mijtovića)

Zadaci i rešenja sa pismenog dela ispita održanog 01.02.2008

Zadaci i rešenja sa pismenog dela ispita održanog 05.04.2008

Zadaci i rešenja sa pismenog dela ispita održanog 09.05.2008

Zadaci i rešenja sa pismenog dela ispita održanog 05.06.2008

Zadaci i rešenja sa pismenog dela ispita održanog 14.03.2008

Zadaci i rešenja sa pismenog dela ispita održanog 17.10.2008

Linkovi materijala sa strane (dr Rade Doroslovački)

Rešenja zadataka sa pismenog dela ispita održanog 26.1.2008

Rešenja zadataka sa pismenog dela ispita održanog 19.3.2008.

Zadaci i rešenja 1. kolokvijuma održanog 15.3.2009.