Page Title

Škola biznisa je naučnostručni časopis, čiji je izdavač Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.

Časopis objavljuje originalne naučne radove, pregledne članke, stručne radove, prethodna saopštenja, prikaze i osvrte.

Na osnovu mišljenja Pokrajinskog sekretarijata za informacije Broj: 105-651-00090/2002-01 od 23.IX 2002. naučnostručni časopis je upisan u Registar sredstava javnog informisanja. Prvi broj časopisa je objavljen 2004. godine, a od 2006. godine izlazi u kontinuitetu tromesečno.Od 2014. godine  časopis izlazi dva puta godišnje.

Časopis Škola biznisa je kategorizovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije pod rednim brojem 121 kao naučni časopis (M53).

Glavni i odgovorni urednik:

dr Jelena Damnjanović

Uređivački odbor :

Csaba Csaki, Corvinus University, Budapest, Hungary

Eлена Счисляева, Международная Высшая Школа Управления, Санк Петербург, Россия

Jelena Damnjanović, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, Srbija

Jorde Jakimovski, Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Skopje, Macedonia FYR

Miroslav Jovanović, Global Studies Institute of the University of Geneva, Geneva, Switzerland

Vera Mirović, Ekonomski fakultet, Subotica,Srbija

Miroslav Đorđević, Ekonomski fakultet, Kragujevac, Srbija

Sreten Ćuzović, Ekonomski fakultet, Niš, Srbija

Maja Vukadinović, Visoka poslovna škola strukvonih studija, Novi Sad, Srbija

Wim Heijman, Wageningen University, Nederland

Zbigniew Paszek, Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzania w Rzeszowie, Krakow, Poland

Text Box:

UDC 330                                          ISSN 2406-1301 (Online)

ŠKOLA BIZNISA

Oval: Naslovna
Oval: Uputstva
Oval: Obaveštenja
Oval: Kontakti

Naslovna

|

|

|

Rounded Rectangle: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
Rounded Rectangle:  NAUČNOSTRUČNI ČASOPIS

2011. godina

2012. godina

2008. godina

2010. godina

2009. godina

2013. godina

2014. godina

2015. godina

2016. godina

2017. godina