Izaberite stranicu

АКТУЕЛНИ ПОЗИВИ

  1. Јавни  конкурс за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно-истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате у 2021. години.

Рок до: 01. децембра 2021. године

https://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/javni-konkurs-za-sufinansiranje-ucesca-na-naucnim-skupovima-u-inostranstvu-naucno-istrazivackih-radnika-i-studenata-koji-su-pokazali-posebne-rezultate-u-2021-godini/

  1. Јавни конкурс за суфинансирање организовања научно-стручних скупова у 2021. години.

Рок до: 01. децембра 2021. године

https://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/javni-konkurs-za-sufinansiranje-organizovanja-naucno-strucnih-skupova-u-2021-godini/

 

  1. Програм грантова за партнерство у истраживању и пракси  – колаборативно истраживање за промене у образовању

Донатор: Fondacija Spenser

Рок за пријаву: 10.11.2021.

Више на линку: https://www.spencer.org/grant_types/research-practice-partnerships

 

  1. Програм грантова Фонда амбасадора САД за очување културне баштине (АФЦП)

Донатор: Фонд амбасадора САД за очување културне баштине

Рок за пријаву: 26.11.2021.

Више на линковима:

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329274

https://rs.usembassy.gov/education-culture/grants-programs/ambassadors-fund-cultural-preservation/proposal-submission-guidelines/

  1. Програм Хоризон 2020 – Одрживо, безбедно и конкурентно снабдевање енергијом

(HORIZON-CL5-2021-D3-02)

Донатор: Европска комисија

Рок за пријаву: 05.01.2022.

Више на линку

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-02-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null

Тражење партнера: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44122130

  1. Грантови Вишеградског фонда

Донатор: Висеградски фонд

Рок за пријаву: више пута у току године (01.02/01.06/01.10)

Више на лику:

https://www.visegradfund.org/apply/grants

  1. Erasmus+

Акредитације у области младих (К150)

Рок за пријаву: 31.12.2021.

Више на

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/calls/2020-erasmus-accreditation-in-the-field-of-youth

Додатне информације:

ERASMUS+ позиви

У 2021. години отворен је нови пројектни циклус Ерасмус+ програма. Позиви за пројекте у 2021. години су затворени (били отворени у периоду од маја до новембра 2021. године, у зависности од врсте пројеката). Више информација о приоритетима, кључним активностима, потребној документацији за све врсте пројеката могуће је пронаћи у програмском

водичу https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-09/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_en.pdf

С обзиром на релативно кратак период подношења пројектне пријаве, пројекте је могуће делимично припремити пре отварања позива, а затим прилагођавати у случају нових или измењених услова.

Додатне информације, радионице и вебинаре о могућностима аплицирања на Ерасмус+ пројекте могуће је пратити путем сајта Европске комисије https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ и Темпус фондације https://tempus.ac.rs/ и сајта https://erasmusplus.rs/ .

  1. ИПА позиви

Програм прекограничне сарадње IPA III за период од 2021 – 2027. године је у припреми, више информација на линку:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2021-10/IPA-factsheet-2021.pdf

Канцеларија за међународну сарадњу и Канцеларија за пројекте Вам стоје на располагању за сва додатна питања и информације.