Izaberite stranicu

Алумни асоцијација

Поштоване колеге и колегинице,

У току је процес окупљања бивших студената у Алумни асосцијацију Високе пословне школе струковних студија са циљем повезивања, одржавања и јачања веза Школе и дипломираних студената који су остварили значајне професионалне резултате.

Позивамо дипломиране студенте наше Школе, данас успешне стручњаке, професионалце и најбоље амбасадоре Школе, да својим знањем, искуством, контактима и добром вољом пруже подршку и допринесу даљем развоју образовних потенцијала и академске репутације Школе, посредују у склапању нових партнерстава између Школе и пословних, академских, стручних и других организација, буду менторска и професионална подршка садашњим студентима на почетку пословне каријере и да кроз заједничко деловање допринесу креирању додатне вредности за Школу, садашње студенте и чланове Алумни асоцијације.

Своје чланство у Алумни асоцијацији можете осигурати попуњавањем приступнице која се налази на следећем линку

БИОГРАФИЈЕ ИСТАКНУТИХ АЛУМНИСТА

Проф. др Мирослав Јовановић докторирао је на Економском факултету у Београду. Студирао је и на Универзитету у Амстердаму и на Квинс универзитету у Кингстону у Онтарију, Канада. Радио је у Агровојводини, Нафтагасу, Уједињеним нацијама (у Центру УН за транснационалне корпорације у Њујорку и у Економској комисији УН у Женеви). Предаје међународну економију на Универзитету у Женеви (Институт за глобалне студије), међународну економију на Факултету за европске правно- политичке студије у Новом Саду, Европском центру за мир и развој и Џон Незбит универзитету у Београду. Редовни је члан Матице српске. Аутор је  више уџбеника и чланака из области економских интеграција, Европске уније, геополитичке економије и глобализације.

Проф. др Драгољуб Јовичић своју академску каријеру започео је на Високој пословној школи струковних студија, коју је завршио 1983. године. Након тога, дипломирао је, магистрирао и докторирао на Економском факултету Универзитета у Новом Саду. Паралелно са академском каријером, током постдипломских студија, запошљава се и ради у привреди, градећи поред академске и успешну привредну каријеру. У два мандата је био генерални директор “Агровојводине – Водовод и грејање”, затим је низ година био генерални директор за Србију словеначке компаније “Топдом”, а након тога и генерални директор компаније „Еnergynet”. Лиценцирани је судски вештак за економско-финансијску област. У звању професора струковних студија на Високој пословној школи струковних студија држи предавања из Канала маркетинга, Понашања потрошача и Пословног комуницирања. На Универзитету Привредна академија у Новом Саду, на Факултету за економију и инжењерски менаџмент, у звању редовног професора, држи предавања на академским и мастер студијама, на предметима Стратегијски маркетинг и Маркетинг истраживање. Објавио је велики број стручних и научних радова, као и неколико уџбеника из области маркетинга, тржишног и пословног комуницирања, понашања потрошача, канала маркетинга, дистрибуције и еколошког маркетинга.

Проф. др Марко Царић je своју богату академску каријеру почео да гради у Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду, коју је и завршио 1994. године. Након тога, успешно завршава докторске студије на два факултета, 2005. године на Факултету за менаџмент, а 2008. године на Факултету техничких наука у Новом Саду. Данас је суоснивач Универзитета Привредна академија у Новом Саду, a уједно је и декан и редовни професор Правног факултета на истоименом Универзитету. Поред тога, редовни je професор и Факултета за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду. Kао редовни професор држи предавања на основним академским, мастер академским и докторским студијама. У складу са наведеним функцијама, руководи радом факултета: планирањем, организовањем и контролисањем свих активности везаних за пословање факултета. Објавио је велики број научних радова у земљи и иностранству, као и десет монографија. Стални је судски вештак на пољима: економија и финансије, и електротехника и телекомуникације, и члан Удружења судских вештака Војводине. Проф. Царић се налази у енциклопедији „Oxford’s Book of Successful People of Serbia“, као један од најуспешнијих људи у Србији за 2015. годину.

Проф. др Горан Пузић завршио је Високу пословну школу струковних студија 1999. године, а након тога завршава Факултет за трговину и банкарство на Универзитету „Браћа Карић“. Након завршених магистарских студија на Факултету за пословне студије Универзитета „Мегатренд“ уписује докторске студије на истом факултету. Радну каријеру започео је 2000. године на Природно-математичком факултету, а 2008. године заснива радни однос на „Мегатренд“ Универзитету. На Факултету за пословне студије у Вршцу поменутог Универзитета обавља дужност продекана за науку и сарадњу са окружењем, а касније и функцију декана. Током рада на овом Универзитету био је ангажован на више факултета: ФПС Вршац, ФПС Београд, Правни факултет Београд, Факултет за менаџмент Зајечар, Факултет за пословну економију Ваљево. Каријеру наставља на Универзитету „Привредна академија“ Нови Сад тачније на Факултету за инжењерски менаџмент и економију (ФИМЕК) чији је редовни професор и члан катедре за финансије и банкарство. Оснивач је и председник три удружења грађана која се баве стручно-научним пројектима у области финансија, заштите животне средине и родне равноправности. Стручни је консултант Агенције „Квадрат разлике“ у Вршцу у области јавних финансија и интерне ревизије. Марта 2019. године изабран је за редовног члана „Српске краљевске академије иновационих наука“. Тренутно је посланик у Скупштини АП Војводине где је и члан Одбора за равноправност полова. Објавио је више десетина научних дела из поља економије, финансија и менаџмента. Ожењен je, отац двоје деце.

Федор Шрак је завршио основне студије у Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду на смеру Менаџмент финансија и рачуноводство. Пословну каријеру је започео у приватним фирмама, а у банкарству је од 2008. године. Прва банка му је била КБЦ Банка у којој је радио на позицији шефа експозитуре, а 2013. године прешао је у Societe Generale банку, данашњу ОТП банку, у којој и данас ради. Водио је тимове више различитих експозитура, а сада води новосадски тим/Менаџер експозитуре ОТП банке. Поседује значајно искуство у раду са клијентима и њихово задовољство увек ставља на прво место.

Марко Пећанац је завршио специјалистичке студије на Високој пословној школи струковних студија, Нови Сад, као студент генерације, са просеком 10.00. Од 2013. године обавља функцију саветника за стране директне инвестиције у кабинету Председника Владе. Учестовао је у имплементацији стратешких инвестиционих пројеката у Србији попут компанија: Bosch, Siemens, Panasonic, Continental, Tigar Tyres, Magna, PKC, Lear итд. Током реализације поменутих пројеката, Марко се специјализовао за развој, опремање и управљање индустријским зонама. Учествовао је на пројектима индустријских зона: Суботица, Кикинда, Нови Сад, Смедерево, Крагујевац, Ниш, Прибој, Врање. Поред тога, обављао је руководеће фунције у компанијама: „ФАП Корпорација Прибој А.Д.“, „МСК Кикинда А.Д.“ и „Енергопројект Холдинг А.Д. Београд“.

Данијела Шпирић завршила је Високу пословну школу струковних студија у Новом Саду, студијски програм Електронско пословање. Тренутно је запослена на позицији помоћника директора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта. Од 2003. године, запослена у Дому здравља Нови Сад. Од 2010. године изабрана за Потпредседника СО Дома здравља Нови Сад. Одлуком Владе Републике Србије, од 04.02.2020. Данијела је именована за члана секторског већа Националног оквира квалификација Србија, а све у циљу обезбеђивања релевантности знања и вештина на тржишту рада. Данијела је спортски оперативни тренер атлетике, атлетски судија а од 2012. године, тренер атлетике у Атлетском клубу (дозвола за рад АСС).

Ненад Купрешак запослен је на позицији руководиоца секора Рачуноводство и администрација у компанији Уљарице Бачка доо Нови Сад. Опредељењем за област финансије и рачуноводство, прва искуства и вештине развијао је у агенцији за књиговодствене услуге коју је сам основао. Радно искуство стицао је компанијама из области пољопривреде, трговине и књиговодства, од којих се истичу руководеће позиције у компанијама Делта Аграр доо Београд и МК комерц Нови Сад.

Доц. др Бранислав Дудић докторирао је на Факултету за менаџмент, на Универзитету Коменског у Братислави, Република Словачка. Изабран је за доцента и професора струковних студија на Факултету за менаџмент, на Универзитету Коменског у Братислави и на Универзитету Привредна академија у Новом Саду. Истраживања др Бранислава Дудића су фокусирана на међународну сарадњу, ЕУ интеграције, предузетништво, подршци инвестиција за приватни и јавни сектор Србије и иновације између земаља Србије и Словачке. Учесник је у неколико међународних истраживачких пројеката о предузетништву и финансијској помоћи коју пружа Европска унија у Србији.

Небојша Марушић је, поред основних студија на смеру Пословна информатика, у нашој Школи завршио и мастер студије на смеру Међународно пословање и финансије. Своју пословну каријеру почео је 2015. године у компанији Петроланд ДОО, обављајући послове шефа продаје, оперативног менаџера, као и маркетинг менаџер наведене компаније. Тренутно је директор Туристичке организације општине Бачки Петровац.

Краиновић Бранислава након завршене Више пословне школе у Новом Саду  уписује и завшава основне и мастер студије на Факултету техничких наука. Радно искуство стицала је на позицији QMS Engineer у компанији Continental у Суботици. Аутор је неколико научних и стручних чланака. Поседује сертификат из области менаџмента квалитетом. Тренутно је запослена на позицији Quality Engineer у компанији Hutchinson у Руми.

 

Девић Душан је након завршене Високе пословне школе стекао звање мастер инжењера информационих система. Ради као консултант у области интеграција великих IT система у ЕУ и САД за клијенте као што су NASA, Societe Generale, Starbucks, BMW, Trumpf итд. Поред тога се годинама бавим предузетништвом. Запослен је на позицији Integration Consultant у компанији Yenlo Netherlands.

 

Страхиња Настасић свој каријерни пут започиње убрзо након завршетка студија на Високој пословној школи струковних студија. Његово прво запослење било је у погону Calzedonia S.p.A. u Somboru (Fiorano d.o.o.), на пословима логистике. Даљи каријерни пут гради у Patent Co. d.o.o. на позицији менаџера логистике. Од 2018. године део је радног колектива светског аутомобилског гиганта Continental AG који послује у Суботици, где обавља послове набавке производних материјала (Purchase Specialist).

 

Небојша Марушић је, поред основних студија на смеру Пословна информатика, у нашој Школи завршио и мастер студије на смеру Међународно пословање и финансије. Своју пословну каријеру почео је 2015. године у компанији Petroland DOO, обављајући послове шефа продаје, заменика оперативног менаџера и оперативног менаџера. Тренутно је маркетинг менаџер наведене компаније.

 

Мирела Павловић након завршених основних студија на Високој пословној школи струковних студија животни пут наставља у Минхену, где почиње да гради пословну каријеру. Након обављене стручне праксе у компанији Caritasverband München und Freising e.V. добија стално запослење на позицији књиговође. Учествовала је на пројекту дигитализације књиговодства. Тренутно је ангажована на радном месту руководиоца књиговодственог тима. Такође, наставља своје усавршавање на мастер студијама у Минхену, на смеру финансије и рачуноводство. Жеља јој је да стекне што више знања о могућностима развоја и примене технологија на подручју финансија